Μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Γονέων & Κηδεμόνων Ελ. Σχολείων Φραγκφούρτης και ευρύτερης περιοχής Έσσης την 21.03.2013, στέλνεται συνημμένα η  πρόταση του Συλόγου , όπως θα κατατεθεί στο Συνέδριο που θα γίνει την 07.04.2013 στο Μόναχο/Καρλσφεντ. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα εκπροσωπηθεί στο εν λόγω Συνέδριο από τον κο Θεόδωρο Μπέτσο.

Πρωτοβουλία Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικών Σχολείων Φρανκφούρτης

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΛΣΦΕΛΝΤ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

-1-

Α.    Εισαγωγή – Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο που διέπει στην παρούσα φάση την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και ειδικότερα στη Γερμανία συνίσταται κυρίως από:
1.    Το Νόμο 4027/2011 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, το Νοέμβριο 2011, στο πλαίσιο της –υποτιθέμενης– αναβάθμισης της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό.
Ο εν λόγω Νόμος, παρά τις εξαγγελίες περί αναβάθμισης της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Εξωτερικό και τα υπόλοιπα –θετικά θα θεωρούσαμε– μέτρα, με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 5 καταργεί χωρίς λόγο και λογική τα Ελληνικά Λύκεια σε όλη την Γερμανική επικράτεια, άρα έμμεσα και τις χαμηλότερες βαθμίδες της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από το τρέχον σχολικό έτος 2012/2013.
2.    Το Άρθρο 8, Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159): «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
Μετά τις έντονες πιέσεις όλων των επί μέρους φορέων της Ελληνικής Ομογένειας στη Γερμανία και με Τροπολογία (Άρθρο 8, Ν. 4076/2012) που ψηφίσθηκε την 10.08.2012, επετράπη η εγγραφή μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2012/2013, ενώ η ισχύς/εφαρμογή του επίμαχου Άρθρου 5 (που καταργεί τα Ελληνικά Λύκεια στη Γερμανία) μετατέθηκε για το σχολικό έτος 2013/2014.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει κατά καιρούς προφορικές μόνο διαβεβαιώσεις των κ.κ. Πρωθυπουργού, Υπουργού Παιδείας και άλλων φορέων περί αναθεώρησης των σχετικών Νόμων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, πλην όμως δεν έχει κατατεθεί σχετικό Νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση, ούτε έχει υπάρξει έγγραφη διαβεβαίωση ή έστω εγκύκλιος σχετικά με το μέλλον των Ελληνικών Σχολείων και γενικότερα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό. Σημειώνεται δε ότι σε λιγότερο από 3 μήνες τα σχολεία θα κλείσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές και ουδείς γνωρίζει σαφώς τί θα συμβεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά και αν και πότε θα επιλυθούν τα ζητήματα λειτουργίας των κατά τόπους Ελληνικών σχολείων.
Θα πρέπει παράλληλα να επισημανθεί ότι για την εκπόνηση των ανωτέρω Νόμων, ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη των Ελλήνων της Ομογένειας, ούτε ελήφθη υπόψη η δεινή κατάσταση στην οποία περιέρχονται πλέον χιλιάδες Έλληνες Πολίτες που ζουν και εργάζονται ή έρχονται ως νέοι μετανάστες στην Γερμανία.
Το πρόβλημα βεβαίως της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων στη Γερμανία και της παροχής Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης όχι μόνο δεν επιλύθηκε με τα ανωτέρω Νομοσχέδια και Τροπολογίες, αλλά αντίθετα επιδεινώθηκε, καθώς μέσα σε κλίμα πλήρους αβεβαιότητας, διαμετρικά αντίθετων απόψεων και πληροφοριών που λαμβάνονται από τα αρμόδια Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και διφορούμενων υποσχέσεων (θυμίζουμε τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας σε σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή και τις σχετικές δηλώσεις σε ΜΜΕ) πολλοί γονείς παίρνουν τα παιδιά τους από τα Ελληνικά Σχολεία της Φρανκφούρτης, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν το καλύτερο για αυτά, χωρίς βεβαίως να υπάρχει εναλλακτική και προφανής λύση, τουλάχιστον επί του παρόντος.
-2-

Β.    Η    Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Φρανκφούρτη και γενικότερα στο Κρατίδιο της Έσσης.

1.    Υφιστάμενα Σχολεία / Εκπαιδευτικές βαθμίδες
Μέχρι σήμερα, η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην περιοχή της Φρανκφούρτης και του κρατιδίου της Έσσης παρέχεται κυρίως από το αμιγώς Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και το ενιαίο, αμιγώς Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φρανκφούρτης (τα οποία υπάγονται στις Ελληνικές Προξενικές αρχές), αλλά και από τα κατά τόπους Τ.Ε.Γ. (τμήματα μητρικής γλώσσας), τα οποία λειτουργούσαν έως το καλοκαίρι του 2012 τόσο στην περιοχή Φρανκφούρτης όσο και στην ευρύτερη περιοχής Έσσης, Saarland και Rheinland-Pfalz. Η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω Τ.Ε.Γ. σταμάτησε να λειτουργεί από το 2012, λόγω της αιφνίδιας λήξη της απόσπασης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών το καλοκαίρι 2012 και της μη τοποθέτησης νέων εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες θέσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Φρανκφούρτης και ευρύτερης περιοχής Έσσης υφίστανται:

α.    Το ενιαίο Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φρανκφούρτης (το οποίο σημειωτέον έχει αναδείξει εξέχοντες Επιστήμονες κατά τα χρόνια της λειτουργίας του και είναι το μοναδικό που παρέχει πλήρη Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Έσσης Γερμανίας) που αριθμεί τα παρακάτω παιδιά ανά Τάξη (στοιχεία έως 15.03.13):
Γ’ Λυκείου: 27 Β’ Λυκείου: 31 Α’ Λυκείου: 22 Γ’ Γυμνασίου: 31 Β’ Γυμνασίου: 29 Α’ Γυμνασίου: 20
(Σύνολο μαθητών Γυμνασίου / Λυκείου: 160)
β. αριθμεί περίπου 50 μαθητές συνολικά. Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό θα είχε πολλαπλάσια παιδιά, ειδικά στις πρώτες Τάξεις του (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία περασμένων σχολικών ετών, προσθέτοντας παράλληλα και τις νέες οικογένειες μεταναστών), εάν δεν υπήρχε η αβεβαιότητα των γονέων σχετικά με το μέλλον των παιδιών τους, αβεβαιότητα που προφανέστατα προέρχεται από το συγκεκριμένο Νόμο 4027/2011, παρά την σχετική Τροπολογία του.
γ.    Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία είναι τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αφορούν κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λειτουργούσαν σε πολλές περιοχές του κρατιδίου, ενώ στην πλειοψηφία τους έχουν (είχαν) μεγάλο αριθμό μαθητών. Στην παρούσα φάση η κατάσταση των ΤΕΓ στην ευρύτερη περιοχή της Έσσης είναι απογοητευτική, καθώς λειτουργούν μόνο δύο (εκ των 10 που λειτούργησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια), λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών !!
Πιο συγκεκριμένα: (1)    Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2012/2013 λειτουργούν μόνο τα παρακάτω ΤΕΓ
(πέραν των ενταγμένων ΤΕΓ Mainz / Ingelheim (με περίπου 110 μαθητές) και του Δίγλωσσου Holzhausen) : –    ΤΕΓ Griesheim (αναγνωρισμένο) σε ενσωμάτωση με το Kelsterbach και το Bad Homburg: με 137 μαθητές (στοιχεία: Μάρτιος 2012)
–    ΤΕΓ Rüsselsheim (αναγνωρισμένο) σε ενσωμάτωση με το Flörsheim: με 116 μαθητές (στοιχεία: Μάρτιος 2012)
Το Ελληνικό Δημοτικό σχολείο Φρανκφούρτης, το οποίο στην παρούσα φάση
-3-
(2)    Κατά το σχολικό έτος 2011/2012 λειτούργησαν τα παρακάτω ΤΕΓ, με τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών (στοιχεία: Μάρτιος 2012), τα οποία δεν λειτούργησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2012/2013 λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών:
–    Offenbach σε ενσωμάτωση με το Mainthal και το Bornheim: 131 (79+26+25) –    Homburg σε ενσωμάτωση με τα: Saarbrücken, Kaiserslautern: 63 (21+22+20)
–    Ludwigshafen σε ενσωμάτωση με τα: Neustadt, Speyer, Ενταγμένο Bürstadt: 97 (42+14+14+27) –    Δίγλωσσο Offenbach: 16 –    Darmstadt-Griesheim: 59
(3) αντίστοιχο αριθμό μαθητών (στοιχεία: Μάρτιος 2012)), λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών:
ΤΕΓ & Ενταγμένα που δεν λειτούργησαν το σχολικό έτος 2011/2012 (με
– – –
Betzdorf σε ενσωμάτωση με τα: Gissen, Wetzlar: 80 (40+21+19) Kassel: 50 Ενταγμένα : Walldorf, Rüsselsheim: 71
2. ΕκπαιδευτικόΠροσωπικό
Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανωτέρω Σχολεία στην παρούσα περίοδο και μετά τις πρόσφατες αποφάσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών (Φ.821/2461Σ/150609/Ζ1 και Φ.821/2460Σ/150621/Ζ1, αμφότερες από 29.11.2012, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετήθηκαν στο Σ.Ε. Στουτγάρδης για κάλυψη των αναγκών των Σχολείων και Τ.Ε.Γ. περιοχής Φραγκφούρτης 2 καθηγητές Αγγλικών, 1 Καθηγητής Πληροφορικής και 1-2 Δάσκαλοι), αριθμεί:
α.    Στο    Γυμνάσιο    –    Λύκειο:    13    καθηγητές    διαφόρων    ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του Διευθυντή και 2 Γυμναστών, ενώ για την εύρυθμη λειτουργία του σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου / Λυκείου και στις κατευθύνσεις απαιτούνται περίπου οι διπλάσιοι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ορθή λειτουργία του σχολείου στην παρούσα φάση είναι ότι υφίσταται μόνο ένας Μαθηματικός (!) για Γυμνάσιο και Λύκειο, ενώ παράλληλα παρατηρούνται ελλείψεις και σε άλλες ειδικότητες, πρόβλημα το οποίο προς το παρόν επιλύεται με την διδασκαλία αριθμού μαθημάτων (ακόμα και πρωτευόντων) από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.
β.    Στο Δημοτικό: 5 Δάσκαλοι, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή, με αποτέλεσμα να γίνεται συνδιδασκαλία στις πρώτες τάξεις, γεγονός απαράδεκτο για Δημοτικό Σχολείο της σύγχρονης εποχής. Για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού απαιτείται τουλάχιστον ένας ακόμη Δάσκαλος (ώστε να υφίσταται ένας ανά τάξη και να μην απαιτείται συνδιδασκαλία).
γ.    Τα Τ.Ε.Γ. περιοχής Φρανκφούρτης και ευρύτερης περιοχής Έσσης εξακολουθούν να μην λειτουργούν λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών, πλην των 2 που προαναφέρθησαν.
Προφανές συμπέρασμα των ανωτέρω είναι ότι με τις προαναφερθείσες αποσπάσεις εκπαιδευτικών, και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποχωρήσεις καθηγητών για διάφορους λόγους, δεν καλύπτονται όλες ανάγκες των εκπαιδευτικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο, ενώ επίσης δεν διαφαίνεται επίλυση των προβλημάτων συνδιδασκαλίας στο Δημοτικό και λειτουργίας των Τ.Ε.Γ. της ευρύτερης περιοχής.
-4-

Γ.    Προτάσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

α.    Κατάργηση του διαδαλώδους Νόμου 4027/2011 (και των σχετικών Τροπολογιών του) και εφαρμογή ξεκάθαρου Νομικού Πλαισίου, μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς της Ελληνικής Ομογένειας και οργανώσεις Γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και συνεχής λειτουργία των απανταχού Ελληνικών Σχολείων, αναξαρτήτως μορφής λειτουργίας, ήτοι:
(1) (2) (3) (4)
Δίγλωσσα Αμιγώς Ελληνικά Ενταγμένα Τ.Ε.Γ.
αλλά και η παροχή και αναβάθμιση της Ελληνόγλωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, τώρα και στο μέλλον.
β.    Διατήρηση της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης υπό το σημερινό καθεστώς (αμιγώς Ελληνικά), με παράλληλη συνέχιση και ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις Γερμανικές αρχές του κρατιδίου της Έσσης ώστε να υπάρξει τελική διακρατική συμφωνία για τη μετατροπή των εν λόγω σχολείων σε δίγλωσσα, αναγνωρισμένα από το Γερμανικό κράτος, με παράλληλη αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών των Ελληνικών Σχολείων ως ισότιμους με τους αντίστοιχους γερμανικούς.
Υπό το ανωτέρω σκεπτικό, και μέχρι την αποδεδειγμένα επιτυχή μετατροπή των αμιγών Ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα (επιτυχή πιλοτική εφαρμογή), προτείνονται πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
(1) Αυξημένη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, με κατάλληλη αναδιοργάνωση του εβδομαδιαίου Προγράμματος κάθε τάξης. Ειδικά για το Γυμνάσιο/Λύκειο εφαρμογή της σχετικής απόφασης για αύξηση διαδασκαλίας των γερμανικών από 5 σε 10-11 ώρες.
(2) Πιστοποίηση της γνώσης της Γερμανικής γλώσσας των μαθητών, με υποχρεωτική συμμετοχή τους σε αναγνωρισμένες εξετάσεις του Γερμανικού κράτους με μέριμνα του Σχολείου και λήψη αντίστοιχου αναγνωρισμένου Τίτλου σε ρεαλιστικές βαθμίδες / επίπεδα εκπαίδευσης (π.χ. Β1 έως Α’ Γυμνασίου, Β2 έως Γ’ Γυμνασίου, C1 έως Γ’ Λυκείου).
(3) Παροχή δυνατότητας ενισχυτικής διδασκαλίας στη Γερμανική γλώσσα (πέραν του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου) σε μαθητές με χαμηλή γνώση της Γερμανικής, καθώς και στους νέους μαθητές που έρχονται από Ελλάδα και αλλού, ώστε να συμβαδίζουν με το αντίστοιχο επίπεδο της τάξης τους.
(4) Η εισαγωγή των αποφοιτούντων μαθητών της Γ’ Λυκείου στα ΑΕΙ να γίνεται με το υφιστάμενο καθεστώς (ποσοστό 3%). Για τα παιδιά των νέων μεταναστών να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής τους στα ΑΕΙ με ειδικό καθεστώς, ήτοι μετά την φοίτησή τους τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις Ελληνικού Λυκείου της Γερμανίας, χωρίς να απαιτείται η 5ετής παραμονή των γονέων στο εξωτερικό.
γ. Γυμνάσιο, Λύκειο) και των Τ.Ε.Γ. ευρύτερης περιοχής Έσσης με τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών κατάλληλων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους (αντίστοιχη με τα σχολεία της ημεδαπής).
Άμεση και συνεχή επάνδρωση των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης (Δημοτικό,
-5-
δ.    Επαναλειτουργία και επάνδρωση με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΓ ευρύτερης περιοχής Έσσης, Saarland και Rheinland-Pfalz (Offenbach, Ludwigshafen, Darmstadt, Saarbrücken) και αναγνώρισή τους.
ε.    Δυνατότητα πρόσληψης αποδήμων εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία, εφόσον οι Εκπαιδευτικοί πληρούν τις απαιτούμενες –ρεαλιστικές– προυποθέσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό το συντομότερο δυνατόν. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να αξιολογούνται και να διορίζονται με διαφανείς διαδικασίες, να τους παρέχονται δε κίνητρα για την παραμονή τους στο Ελληνόγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα.
στ. Δημιουργία / ίδρυση έτερου Ελληνικού σχολικού συγκροτήματος, αμιγώς Ελληνικού, σε έτερη πόλη του κρατιδίου της Έσσης (εκτός Φραγκφούρτης) ώστε να εξυπηρετεί και να παρέχει πλήρη Ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε κατά το δυνατόν περισσότερους μαθητές.
ζ.    Επιδίωξη από την Ελληνική Πολιτεία της ένταξης της Ελληνικής γλώσσας ως αναγνωρισμένης 2ης ξένης γλώσσας σε επιλεγμένα Γερμανικά σχολεία όλων των βαθμίδων.
η.    Επιδίωξη από την Ελληνική Πολιτεία της αναγνώρισης των Τίτλων Σπουδών των Ελληνικών Σχολείων ως ισότιμους με τους αντίστοιχους γερμανικούς, ανά σχολικό έτος, ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα των μαθητών μεταξύ Ελληνικού και Γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος.
θ.    Ενδελεχής και ουσιαστικός έλεγχος των οικονομικών διαχειρήσεων όλων των σχολείων / σχολικών συγκροτημάτων από τα αρμόδια Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες Διπλωματικές/Προξενικές Αρχές σε ετήσια βάση και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα παρουσιάζεται / κοινοποιείται στους γονείς και στις σχετικές ιστοσελίδες ‘Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ του Υπουργείου, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
ι.    Γενικές προτάσεις:
(1)    Έγκαιρος Σχολικός προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας μέσω των Συντονιστών Εκπαίδευσης για κάθε σχολική χρονιά, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως όλες οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε επίπεδο εκπαιδευτικών, σχολικών βιβλίων, εποπτικών μέσων, κλπ., και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια προβλήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσης.
(2) Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί και Συντονιστές να έχουν γνώση της γλώσσας, της δομής και του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας υποδοχής.
(3)    Διοικητική και συμβουλευτική επάρκεια των Συντονιστών εκπαίδευσης. Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και εξίσου άρτια γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και της νομοθεσίας της χώρας.
(4)    Θεωρητική και εκπαιδευτική επάρκεια των τοποθετούμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διδάξουν σε τμήματα ετερογενή, με παιδιά με διαφορετικό βαθμό γλωσσικής δυνατότητας.
(5)    Ουσιώδης έλεγχος και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των Συντονιστών, ενώ βάσει του έργου των θα γίνεται η ανανέωση της απόσπασής τους.
-6-
Δ.    Επίλογος
Το απλό, πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ομογένειας είναι το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών τους στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και μόρφωσή τους, άρα και στην Εθνική τους Συνείδηση.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει για άλλη μια φορά τη δυνατότητα και ευκαιρία να σώσει και να βελτιώσει την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Εξωτερικό, σκεπτόμενη με γνώμονα το εθνικό συμφέρον των πολλών, όχι των λίγων, και κυρίως μακριά από κομματικές σκοπιμότητες.
Το μέλλον των παιδιών μας είναι ύψιστης σημασίας και σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να επενδύσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την Πατρίδα. Ας ελπίσουμε και ευχηθούμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει θετική εξέλιξη, διότι «όταν τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θα μιλούν Ελληνικά, θα είναι πια πολύ αργά για δάκρυα…».
Για την Πρωτοβουλία Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικών Σχολείων Φρανκφούρτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ