Μεγάλη η ταλαιπωρία και για χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού, που καλούνται από την ελληνική Εφορία να δικαιολογήσουν χρήματα, τα οποία μετέφεραν από την Ελλάδα στις χώρες διαμονής τους.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Πρόστιμο με τη μορφή πρόσθετου φόρου σε ποσοστό έως και 45% του φορολογικά αδήλωτου και μη δικαιολογούμενου εισοδήματος, που εξήχθη με εμβάσματα στο εξωτερικό, καλούνται να πληρώσουν όσοι συμπατριώτες μας -από τους 24.700 περίπου Έλληνες που έβγαλαν κεφάλαια στο εξωτερικό και εντοπίστηκαν μέχρι τώρα με τους  ελέγχους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών- δεν καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν με τα εισοδήματά τους. Πρόκειται για κεφάλαια συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2009-2011 και θεωρούνται «μαύρο χρήμα» από τις Υπηρεσίες του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών,

Προθεσμία αιτιολόγησης μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είναι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, έλαβαν ήδη σχετικό ειδοποιητήριο και θα πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος της προθεσμίας (η πρώτη προθεσμία, που δόθηκε έληξε την 1 Φεβρουαρίου 2013 και δόθηκε παράταση μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2013) στο Υπουργείο Οικονομικών, ένα «βουνό» από δικαιολογητικά, προκειμένου να αιτιολογήσουν το «πόθεν έσχες» των κεφαλαίων, που μετέφεραν στο εξωτερικό.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η διαδικασία της αιτιολόγησης είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτεί την προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών από προηγούμενα έτη, την υποβολή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για τα φορολογικά θέματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παρουσία φοροτεχνικού. Ειδικά για τους συμπατριώτες μας του εξωτερικού, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αυτό συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία, πολλά έξοδα αλλά και τον κίνδυνο να πληρώσουν μεγάλα ποσά φόρου ως πρόστιμα, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν φορολογικά τα κεφάλαια που μετέφεραν στο εξωτερικό, ακόμη και αν είναι νόμιμα.

Σε κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται πλήρως η διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εμβασμάτων, το εναπομείναν «ακάλυπτο» ποσό θα θεωρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών «προσαύξηση περιουσίας» και θα φορολογείται βάσει των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων, που θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ως εισόδημα, προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα, στα έτη, στα οποία μεταφέρθηκαν τα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, δηλαδή στις χρήσεις 2009, 2010 και 2011.

 

Συντελεστές φόρου από 15% έως 45% για τα αδικαιολόγητα εισοδήματα

Αυτό σημαίνει, ότι τυχόν «ακάλυπτο» ποσό διαφοράς μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων για τα έτη 2009-2011 και εμβασμάτων, τα οποία εστάλησαν την ίδια περίοδο στο εξωτερικό, θα φορολογείται με βάση τις φορολογικές κλίμακες που ίσχυαν για τα εισοδήματα των ετών 2009-2011, δηλαδή με συντελεστές φόρου που θα κυμαίνονται:
– από 15% έως 40%, εάν αφορά στο έτος 2009
– από 18% έως 45%, εάν αφορά στο έτος 2010

-και από 10% έως 45% εάν αφορά στο έτος 2011.

Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, που θα περιλαμβάνει:
– Στοιχεία, που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν, ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο, που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών, καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών, που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικονομικό έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Περιφερειακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα συμπληρώσουν αθροιστικά στο οικονομικό έτος 2000 στοιχεία και προηγούμενων χρόνων (1999, 1998 κ.λπ.), στον φάκελο δικαιολογητικών, τον οποίο θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χειρόγραφη κατάσταση, όμοια με αυτήν της ειδικής εφαρμογής της ΓΓΠΣ, στην οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά έτος τα ποσά που αναγράφονται συγκεντρωτικά κατά το οικονομικό έτος 2000.

 

Δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής προσδιορισμού κεφαλαίου

Σχετικές λεπτομερείς οδηγίες στους φορολογούμενους-καταθέτες, που είχαν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2009 – 2011 και ελέγχονται για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, παρέχει το ελληνικό  Υπουργείο Οικονομικών στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, όπου μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής προσδιορισμού κεφαλαίου, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.
Για την χρήση της εφαρμογής αυτής, οι ελεγχόμενοι φορολογούμενοι για εξαγωγή στο εξωτερικό αδήλωτου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που είναι κάτοικοι Εξωτερικού), θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος χρήστης του ηλεκτρονικού συστήματος της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) Taxisnet.