Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Στα τρία φτωχότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η Ελλάδα, μαζί με την Βουλγαρία και την Ρουμανία, -από τις οποίες βρίσκεται σε ελαφρά καλύτερη θέση-, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του «Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας» (IW).
Αντιθέτως, το μικρότερο πρόβλημα φτώχειας στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν οι σκανδιναβικές χώρες – Δανία, Σουηδία, Φινλανδία-, οι οποίες καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία, ενώ η Γερμανία βρίσκεται στην 7η θέση.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, εντονότερο πρόβλημα φτώχειας αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, οι ανύπαντροι γονείς και οι μετανάστες. Προτείνεται δε η λήψη μέτρων στον εργασιακό τομέα και η κοινωνική στήριξη των ευπαθών ομάδων, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Η έρευνα του IW προσδιόρισε την φτώχεια βασιζόμενη σε τέσσερις βασικούς δείκτες: Την σχετική εισοδηματική φτώχεια, η οποία πλήττει όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου της χώρας, στην οποία ζουν, την υποκειμενική εισοδηματική φτώχεια, που βασίζεται στην ατομική εκτίμηση, τον λεγόμενο παράγοντα της στέρησης (χαμηλό επίπεδο διαβίωσης) και τέλος την οικονομική στενότητα, η οποία δείχνει το βαθμό επάρκειας του εισοδήματος ενός νοικοκυριού.