Δραματικές οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ε.Ε.: Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με την διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας «Caritas», δραματική θεωρείται η εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στις πληττόμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το ένα τρίτο σχεδόν των παιδιών στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία ζουν στα πρόθυρα της φτώχειας, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων λιτότητας, που έχουν ληφθεί στις χώρες αυτές.

Στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τις χώρες της Ευρωζώνης, που έχουν προσφύγει σε διεθνή δανεισμό, δημιουργείται μία γενιά υποσιτιζόμενων νέων ανθρώπων με χαμηλό ηθικό και λιγοστές προοπτικές εξεύρεσης εργασίας, την στιγμή που ο αριθμός των παιδιών, τα οποία κινδυνεύουν από τη φτώχεια, εξακολουθεί να αυξάνεται, υπογραμμίζει η «Caritas», επικαλούμενη στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτό θα μπορούσε να ήταν μία συνταγή, όχι απλώς για μία χαμένη γενιά στην Ευρώπη, αλλά για πολλές χαμένες γενιές. Είναι δεδομένο πλέον, ότι τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από την φτώχεια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δημογραφική ομάδα».
Και στις πέντε αυτές χώρες, το αυξανόμενο ποσοστό των παιδιών, που βρίσκονται κοντά στα όρια της φτώχειας, συμπίπτει με την έξαρση της κρίσης χρέους το 2008 και παρουσίασε αύξηση κάθε χρόνο μέχρι το 2011. Για το 2012 δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Η φιλανθρωπική οργάνωση «Caritas» αποδίδει το φαινόμενο αυτό στις μειώσεις των δαπανών στον τομέα της οικογενειακής πρόνοιας, στις μειώσεις στα επιδόματα ανεργίας, στην αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας και στην αύξηση των δασμών στα καύσιμα.

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν, ότι το 2011, ποσοστό υψηλότερο του  30% των παιδιών στην Ισπανία και την Ελλάδα κινδύνευαν από τη φτώχεια ή τον αποκλεισμό – αύξηση τεσσάρων μονάδων από το 2005. Στην Πορτογαλία το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 28,6%.

Στοιχεία του 2011 για την Ιρλανδία και την Ιταλία δεν ήταν διαθέσιμα. Το 2010, το 37,6% των παιδιών στην Ιρλανδία και το 28,9% των παιδιών στην Ιταλία κινδύνευαν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό.

Εκτιμάται, ότι τα παιδιά απειλούνται από τη φτώχεια ή τον αποκλεισμό, αν ζουν σε οικογένειες με εισόδημα, που βρίσκεται στο 60% ή σε χαμηλότερο ποσοστό του μέσου όρου ή έχουν γονείς με περιορισμένη ή καθόλου απασχόληση ή δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεϊνες, ή ακόμη στερούνται επαρκούς θέρμανσης και σε ρουχισμού.

Η «Caritas» ανακοίνωσε, ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλογιστούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του προβλήματος για τα παιδιά.

Μελέτες δείχνουν, ότι τα παιδιά φτωχών οικογενειών είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και μεγάλη δυσκολία στο να βρουν και να διατηρήσουν την εργασία τους.