Χατζημαρκάκησς: «Η αναθέρμανση των γερμανοελληνικών
επιχειρηματικών σχέσεων περνάει μέσα από την ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Γερμανοελληνική Σύσκεψη Εμπειρογνωμόνων για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας στην Κολωνία με πρωτοβουλία του DHW και του BDI. Στο Handelsblatt το Βραβείο Γερμανοελληνικής Επιχειρηματικότητας 2010 για την αντικειμενική και θαρραλέα του ειδησεογραφία.

Ναι στην Ελλάδα σαν προορισμό για επιχειρηματικές συνεργασίες, επενδύσεις, συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εφαλτήριο για τις γύρω αγορές αλλά υπό προϋποθέσεις, ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Γερμανοελληνικής Σύσκεψης Εμπειρογνωμόνων, που διεξήχθη στην Κολωνία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων γερμανικών επιχειρήσεων, επιμελητηρίων, επιχειρηματικών συνδέσμων και υπουργείων. Τη σύσκεψη είχε συγκαλέσει ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) σε στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) και το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας.

Στις εργασίες που έλαβαν χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κολωνίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως της Deutsche Telekom, της BAYER AG, της ΜLP, της GENERALI, κ.α. Συμμετείχαν επίσης διευθυντικά στελέχη των ομοσπονδιακών υπουργείων Οικονομίας και Περιβάλλοντος και του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κολωνίας, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Βλαχογιάννης και το μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕ Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος, ο Γεν. Δ/ντής του Γερμανοελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κνάπ. Στη συζήτηση έλαβαν επίσης μέρος ο καθηγητής της Μακροοικονομίας Σπύρος Παρασκευόπουλος, και σοβαρός αριθμός επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Γερμανία. Την ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κολωνία Νικόλαος Πλεξίδας και ο επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Γενικό Προξενείο Ντίσελντορφ Ιάκωβος Καρόλου.

Η συνεργασία για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας που συμφωνήθηκε μεταξύ της καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου τον περασμένο Μάρτιο προβλέπει μεταξύ άλλων και συνεργασίες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Γερμανίας ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την εν λόγω συνάντηση με βασικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλλίτερη ενημέρωση και πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου για τις δυνατότητες και προοπτικές επιχειρηματικών συμπράξεων, συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και επενδύσεων στην Ελλάδα.

Στη πρώτη συνεδρίαση υπήρξε σειρά εισηγήσεων σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, το κλίμα της επιχειρηματικότητας και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Έγιναν αναφορές στις αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν άμεσα στους τομείς της φορολογικής, εμπορικής, εργασιακής και αναπτυξιακής νομοθεσίας. Στην δεύτερη θεματική ενότητα συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για συνεργασίες και πρωτοβουλίες στους τομείς του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών, της υγείας, των εναλλακτικών ενεργειών και τέλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων Γιώργος Χατζημαρκάκης παρουσίασε μαζί με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Ντάνιελ Σάαλ τα συμπεράσματα της εκδήλωσης:

 1. Η γερμανική επιχειρηματικότητα στηρίζει την Ελλάδα και επιθυμεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, αλλά υπό όρους θεμιτού ανταγωνισμού, διαφάνειας, ειλικρίνειας, τήρησης των συμφωνιών και μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής.
 2. Η γερμανική επιχειρηματικότητα υπογραμμίζει ότι δεν επενδύει στην Ελλάδα βραχυπρόθεσμα και με αποκλειστικό σκοπό να αποκομίσει μεγάλα κέρδη και να εξαφανιστεί. Η γερμανική επιχειρηματικότητα επενδύει μακροπρόθεσμα, με κοινωνική ευαισθησία, με συμμετοχή του επιτόπιου ανθρώπινου δυναμικού και τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και με σεβασμό πάντοτε προς το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
 3. Η γερμανική επιχειρηματικότητα δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για συνεργασίες με το κράτος ή τις ΔΕΚΟ. Η γερμανική επιχειρηματικότητα τόσο σε επίπεδο βιομηχανιών όσο και σε επίπεδο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιθυμεί την συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 4. Η γερμανική επιχειρηματικότητα όμως δεν μπορεί να περιμένει ακόμη πολύ διότι οι αγορές γύρω από την Ελλάδα αναπτύσσονται ολοένα και πιο γρήγορα και καθίστανται ανταγωνιστικές.
 5. Η γερμανική επιχειρηματικότητα είναι έτοιμη να παρουσιάσει θετικά παραδείγματα (best practice) για την ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
 6. Κοινό αίτημα Γερμανών και Ελλήνων είναι να επέλθει «τάξη» στην ελληνική αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας με πλήρη διαφάνεια, τήρηση των νόμων και των αποφάσεων της πολιτείας και την θεσμοθέτηση κανονισμών για οποιαδήποτε ενέργεια σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά την τήρηση των νόμων και των αποφάσεων, αυτή πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς εξαιρέσεις και οι ποινές για τους παραβάτες να εκτελούνται είτε αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι είτε όχι.
 7. Διαπιστώθηκε ότι η υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία των επιχειρήσεων είναι αποτρεπτική για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 8. Η εμμονή στο 51% του κράτους σε συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) λειτουργεί ανασταλτικά για οποιαδήποτε ιδιωτικής μορφής συμμετοχή.
 9. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδος για κατακράτηση του ΦΠΑ οδηγεί στην αποχώρηση γερμανικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα.
 10. Η έλλειψη αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης της Ελλάδος σχετικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο χαρακτηρίστηκε βλαπτική για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
 11. Υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την στήριξη αλλά και την ίδρυση ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσονται πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ίδρυσης ειδικής τράπεζας ή ειδικών ταμείων (venture capital, equity capital, business angels, κλπ.).
 12. Υπάρχει ανάγκη καλλίτερης ενημέρωσης του Γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου για την προσφορά έμπειρου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που προσφέρεται για την ίδρυση παραρτημάτων στην χώρα.
 13. Διατυπώθηκε η επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών, του ευρυζωνικού δικτύου και του διαδικτύου. Χωρίς αυτές τις υποδομές πολλοί κλάδοι δεν μπορούν να διανοηθούν επέκτασή τους στην Ελλάδα. Τονίζεται εδώ ότι αύξηση των ευρυζωνικών δικτύων κατά 10% σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%.
 14. Φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να δεσμεύονται να συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με φάρμακα όταν τα πολυετή χρέη του δημοσίου σε αυτές δεν εξοφλούνται.
 15. Για την καλύτερη μεταφορά «know how» σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να αναζητηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πληροφόρησης για τους δημόσιους υπαλλήλους.
 16. Όπως οι επενδύσεις υπάχθηκαν στο Υπουργείο Επικρατείας έτσι διατυπώθηκε το αίτημα να υπάρξει υπεύθυνος συνομιλητής στα αρμόδια υπουργεία για τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ένα είδος key account managers δηλαδή.
 17. Στα συμφραζόμενα της κρίσης διαπιστώθηκε δυσμενής ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στις δύο χώρες. Αίτημα και έκκληση όλων είναι τα ΜΜΕ να παίξουν έναν πιο εποικοδομητικό ρόλο και να αναδείξουν την σημασία των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι παρευρισκόμενοι εξήραν τον παραδειγματικό ρόλο του Handelsblatt και του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle σε αυτήν την κατεύθυνση.

Να σημειωθεί για ακόμη μία φορά ότι η Γερμανία παραμένει και το 2010 ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος, τόσο ως κυριώτερος αγοραστής ελληνικών προϊόντων όσο και ως κυριώτερος προμηθευτής της. Επίσης η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση σε άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. και με το οκταπλάσιο αυτών των ΗΠΑ.

Στα πλαίσια επίσημου δείπνου που επακολούθησε της παραπάνω σύσκεψης ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος βράβευσε την μεγάλη οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και τον ιστότοπο της Handelsblatt Online για την αντικειμενική τους ειδησεογραφία σχετικά με την οικονομική κρίση της Ελλάδος και την πορεία των γερμανοελληνικών οικονομικών σχέσεων και ειδικά για την καμπάνια τους «Αγοράζουμε ελληνικά κρατικά ομόλογα» μεσούσης της κρίσης και με την συμμετοχή επιφανών μελών του επιχειρηματικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου της Γερμανίας που όχι μόνον πραγματικά αγόρασαν ομόλογα αλλά και δημοσιοποίησαν τους λόγους για τους οποίους έπραξαν αυτό και συμβουλεύουν και άλλους να το πράξουν. Ο Πρόεδρος του DHW Γιώργος Χατζημαρκάκης εξήρε το θάρρος και την σημασία όλων των δημοσιευμάτων και ευχαρίστησε εν ονόματι όλων των Ελλήνων της Γερμανίας το Handelsblatt για την στάση του μην ξεχνώντας βέβαια και το κύριο άρθρο της εφημερίδας πριν μερικές μέρες που έφερε τον τίτλο «Βερσαλλίες δίχως πόλεμο» και καυτηρίαζε την πολιτική των μεγάλων κρατών και ειδικά της Γερμανίας με την οποία αντιμετωπίζουν τις μικρότερες χώρες της Ε.Ε. που έχουν προβληθεί από την κρίση.

Στην ίδια εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Βλαχογιάννης ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του DHW για την συνεχή υποστήριξή του στις δραστηριότητες του Συνδέσμου και την αδιάλειπτη προώθηση των γερμανοελληνικών εμποροοικονομικών σχέσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ