Στο ενημερωτικό δελτίο του μήνα Ιουνίου 2013 είχε τονιστεί η εξαιρετική ανάγκη της συγκρότησης του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας με την συνεργασία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής Κοινότητας της Ομογένειας και των θεσμικών φορέων που έχουν το καθήκον και την αρμοδιότητα υποστήριξης αυτής.

Με τις ευλογίες της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας και έχει ξεκινήσει τις εργασίες του από τα μέσα του μήνα Αυγούστου 2013. Σύμφωνα με τον συνταχθέν κανονισμό του Συμβουλίου αυτό αποτελείται από δύο Επιτροπές: (α) την τετραμελή Συντονιστική Επιτροπή και (β) την Διευρυμένη Επιτροπή Παιδείας που αποτελείται από 14 μέλη προερχόμενα από τα τρία σχολεία της Ομογένειας (διευθύνσεις, εφορίες), εκπροσώπους της Οι.Ομ.Κω και ΣΥΡΚΙ, ένα μέλος προερχόμενο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και της Ανώτατης θρησκευτικής Αρχής και της Πολιτείας.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της εισήγησης προς την Διευρυμένη Επιτροπή Παιδείας και την εκτέλεσης των αποφάσεων αυτής. Η πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την 19/8 και καθόρισε το περιεχόμενο των θεμάτων που θα προταθούν προς την Διευρυμένη Επιτροπή και καθόρισε σχέδιο δράσης προς ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων της Ομογένειας και την αντιμετώπιση των θεμάτων ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Προτεραιότητα συνιστούν τα θέματα της προσχολικής παιδείας  (παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο) για το οποία λήφθηκαν αποφάσεις επίλυσης ορισμένων ζητημάτων.

Η πρώτη συνεδρίαση της Διευρυμένης Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την 3/9/2013 υπό την προεδρεία του π. Δοσίθεου Αναγνωστόπουλου στην Κοινοτική Αίθουσα της Κοινότητας Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου με την συμμετοχή όλων των ιθυνόντων των προαναφερθέντων φορέων και ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή αμέσως. Μεταξύ των ζητημάτων είναι η εισήγηση προς όλους τους αρμόδιους φορείς της απανταχού Ομογένειας, που έχουν την οικονομική δυνατότητα, να οργανωθεί σταθερός μηχανισμός ενίσχυσης της Παιδείας της Πόλης ώστε απρόσκοπτα να προχωρήσει στον βασικό της ρόλο που είναι η Ρωμαίικη Παιδεία να αποτελέσει τον παράγοντα της αναζωογόνησης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα: της ανανέωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, διδακτικών βιβλίων, εξωσχολικών δραστηριοτήτων και υποτροφιών τελειοφοίτων μαθητών και φοιτητών της Ομογένειας. Για το τελευταίο θέμα η Συντονιστική Επιτροπή απευθύνθηκε σε πενταμελή Επιτροπή Καθηγητών που υπηρετούν σε ΑΕΙ της Τουρκίας και παρακάλεσε την έκφραση γνώμης για το πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ανάγκης που προκύπτει από την δημιουργία σημαντικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται σε μη-κρατικά ΑΕΙ τα οποία απαιτούν πολύ υψηλά δίδακτρα. Αναμένεται να υποβληθεί η σχετική εισήγηση από την Επιτροπή που συντονίζεται από την Αντιπρύτανη του Παν. Μπαχτζεσεχίρ καθ. Ειρήνη Δημητριάδου.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, όπως έχει τονίσει με κάθε ευκαιρία, θεωρεί τον ενεργό ρόλο του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας αδήριτη ανάγκη που αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την αναζωογόνηση του Ελληνισμού της Πόλης. Το γεγονός ότι μετά από αρκετά χρόνια διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού εισαγομένων στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο του Ζαππείου αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα και αυτό απαιτεί την κινητοποίηση όλων μας για ενίσχυση της Ομογενειακής παιδείας με την αρμονική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων αυτής.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ