Αποσπάσματα δηλώσεων:

Για τα μεταλλαγμένα

«Έχουμε μια Ευρώπη όπου από τη στιγμή που και η ίδια αρχίζει και παράγει μεταλλαγμένα, υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που πιέζουν να ανοίξει εντελώς η ευρωπαϊκή αγορά στα μεταλλαγμένα.»

«Αυτή τη στιγμή το 80-90% των ζωοτροφών σε όλη την Ευρώπη προέρχονται από μεταλλαγμένα προϊόντα. Κόβουμε τα τροπικά δάση, καταστρέφουμε το δάσος του Αμαζονίου για να φυτέψουμε μεταλλαγμένη σόγια και καλαμπόκι για να έρθουν μετά σε εμάς σαν ζωοτροφές.»

«Εγώ προσωπικά διαφωνώ με τα μεταλλαγμένα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οι μελέτες που να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην υγεία και στη βιοποικιλότητα. Άρα παραβιάζεται η αρχή της πρόληψης που είναι βασική συνταγματική αρχή στη Συνθήκη της Λισαβόνας.»

«Υπάρχουν σκληρά συμφέροντα στην Ευρώπη που μας θέλουν να μην γνωρίζουμε τι καταναλώνουμε, γιατί φοβούνται ότι αν γνωρίζουμε ότι καταναλώνουμε μεταλλαγμένα, θα σταματήσουμε να τα καταναλώνουμε και άρα θα έχουν οικονομική ζημιά.»

«Θέλω να ενημερώσω τους πολίτες ότι ο αγώνας για τα μεταλλαγμένα θα δοθεί, είναι δύσκολος αγώνας, αλλά έχουμε κερδίσει και πιο δύσκολους.»

Για το ευρωπαϊκό μορατόριουμ και τη νομοθεσία σχετικά με τις υπεράκτιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την περιβαλλοντική ευθύνη, την ευθύνη δηλαδή του περιβαλλοντικού κόστους και του κοινωνικού κόστους από ένα ατύχημα σε μια υπεράκτια δεξαμενή άντλησης πετρελαίου όταν γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα.»

«Θα πρέπει να έχουμε ένα μορατόριουμ να μην επιτρέψουμε δηλαδή την κατασκευή νέων εξέδρων άντλησης πετρελαίου.»

«Θα προτείνει η Επιτροπή την προσωρινή, τουλάχιστον, απαγόρευση κατασκευής νέων εξεδρών, μέχρι να δούμε τι έφταιξε, τι μέτρα να λάβουμε, πώς θα αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο πριν ξαναεγκριθεί μια εξέδρα. Εγώ αυτό που ζήτησα με τη σειρά μου είναι ότι αυτό το μορατόριουμ δεν θα πρέπει να είναι προσωρινό, αλλά μόνιμο.»