Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ
και Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο των Βιομηχανιών της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της παροχής Πληροφοριών και Ψυχαγωγίας, οδήγησε στη δημιουργία μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά μετέτρεψε τα υπολογιστικά συστήματα από εξειδικευμένα επιστημονικά εργαλεία, σε είδη καθημερινής χρήσης. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μια αυξανόμενη ζήτηση για συνεχή και πανταχού διαθέσιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την οποία έρχεται πλέον να καλύψει ένα νέο τεχνολογικό παράδειγμα, στο οποίο αναφερόμαστε συνήθως με τον όρο Διάχυτη Νοημοσύνη (Ambient Intelligence – AmI). Η Διάχυτη Νοημοσύνη αναμένεται να δημιουργήσει μια νέα «επανάσταση» στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, καθώς στο μέλλον οι τεχνολογίες υπολογιστών και δικτύων θα είναι πλήρως ενσωματωμένες στο περιβάλλον και θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις ανθρώπινες ανάγκες και απαιτήσεις και να ανταποκριθούν (έγκαιρα) σε αυτές.

Η Διάχυτη Νοημοσύνη είναι ένα πολυσύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιστημονικό πεδίο που απαιτεί την παρουσία και συνδυασμό των περισσοτέρων διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις σε πολλές ερευνητικές περιοχές, αλλά και προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για νέες σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και αποτελέσματα.

Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να συνδυάζει μια ιδιαίτερα πλούσια και ποικιλόμορφη τεχνογνωσία, η οποία απορρέει από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά της ιδρύματα. Ως εκ τούτου, κατέχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, όχι μόνο για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, αλλά και για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης προσφέρει πλήθος προοπτικών για την Κρήτη, όπως για παράδειγμα: (α) τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και προηγμένων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, (β) την προσέλκυση νέου εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού, (γ) την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε πολλούς τομείς, όπως η κατοικία, η εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο τουρισμός, η γεωργία, κλπ. και (δ) την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ