Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε συνεργασία με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου, με θέμα «Οικολογία, τουρισμός, ανάπτυξη και επιστροφή στις ρίζες».

», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οροσειράς της Νοτιοανατολικής Πίνδου και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για μια επιτυχή διοργάνωση.

Η γνώση που θα προκύψει θα ωφελήσει πολλαπλώς την τοπική κοινωνία. Η διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας και οι επισκέψεις σε οικισμούς του Δήμου Πλαστήρα από τη μια μεριά θα ενισχύσουν τους δεσμούς των νέων ερευνητών και των φοιτητών με την περιοχή και από την άλλη θα προσφέρει σημαντικό υλικό για όσους οργανώνουν την τουριστική πολιτική.

Οι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα εστιάσουν στη διερεύνηση της σχέσης του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι ιδιαίτερες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν’ και ως μοχλό ανάπτυξης.

Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Θερινού Σχολείου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α. κ. Ευάγγελος Αυδίκος.