Παρακάτω παρουσιάζουμε σημεία ομιλίας Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη στο Συνέδριο του ECONOMIST “Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel. Re-designing the European energy map”«30 αρχές  εθνικής πολιτικής  για υδρογονάνθρακες»

1.  Οι αλλαγές του γεωπολιτικού χάρτη που συντελούνται στα ενεργειακά θέματα της ΝΑ Μεσογείου, συνιστούν μια ιστορική ευκαιρία. Αναπτυξιακές προοπτικές και ανατάσεις κοινωνικές και εθνικές, μας υποχρεώνουν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

2.  Διαμορφώνονται  καινούργιες πηγές πλούτου και ευημερίας. Για την Ελλάδα, είναι ρεαλιστικός ο στόχος σε βάθος 15ετίας να καλύπτουμε από εγχώριες πηγές Υδρογονανθράκων το 30% των αναγκών της χώρας, με άλλα λόγια να αντικαταστήσουμε το 30% των 10-12 δις € που δαπανούμε για εισαγωγές πετρελαιοειδών κάθε χρόνο, με ελληνικούς Υδρογονάνθρακες.

3.   Διαμορφώνεται για πρώτη φορά ένα Ενεργειακό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου – Συμπόρευση και ενεργειακή ταύτιση ανάμεσα σε 2 χώρες με ακατάλυτους ιστορικούς δεσμούς, αλλά και σε 2 κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε συνεργασία με Ισραήλ, Υλοποίηση των βασικών ενεργειακών πυλώνων της Ευρώπης, για διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων τροφοδοσίας με Φυσικό Αέριο.

4.  Μετά τη Ρωσία, την Κασπία, τη Βόρεια Αφρική και το LNG, δημιουργείται ένας νέος διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

5.  Θα ήταν τουλάχιστον ασυγχώρητη ιστορική ανωριμότητα και ανευθυνότητα, να μην δούμε τις θετικές προοπτικές του δόγματος ‘ενώνω και προσθέτω’ αντί του συνηθισμένου ‘χωρίζω και αφαιρώ’.

6.  Η φύση δίνει πλούτο και ο άνθρωπος είτε τον αξιοποιεί, είτε καταστρέφει κοινωνίες και ανθρώπους. Οι Υδρογονάνθρακες είναι είτε ευχή, είτε κατάρα. Το παγκόσμιο ερώτημα σε όλες τις χώρες είναι: Νορβηγία ή Νιγηρία??? Το ιστορικό στοίχημα των λαών και των κυβερνήσεων της επόμενης 10ετίας για τις 3 χώρες.

7.   Ο τομέας αξιοποίησης Υδρογονανθράκων είναι ίσως η πιο φιλόδοξη προσπάθεια των τελευταίων 10 ετών στο δημόσιο τομέα, για αύξηση της ισχύος της χώρας και για ενίσχυση της εθνικής οικονομίας με δημόσια έσοδα.

8.   Εφαρμόζουμε μια εθνική πολιτική, με δύο λέξεις – κλειδιά: ΌΛΑ και ΤΩΡΑ !

9. Μέσα σε έξι (6) μήνες: και θεσμοθέτηση Φορέα, και εκσυγχρονισμός του 2289/95, και προκήρυξη μελών Δ.Σ., και στελέχωση υπηρεσίας από υπηρετούντες εμπειρογνώμονες, και διαγωνισμός σεισμικών με 8 προσφορές, και open door με τρία οικόπεδα, και προετοιμασία για 10-12 onshore νέα οικόπεδα σε όλη την Ελλάδα, και προετοιμασία για 10-15 θαλάσσια οικόπεδα από τα σεισμικά, και απελευθέρωση στοιχείων Εθνικού Αρχείου Υδρογονανθράκων..

10.   Σε εποχή βαθιάς κρίσης, οι Υδρογονάνθρακες αποτελούν μια σπουδαία ελπίδα για την κοινωνία και την εθνική οικονομία – δεν χρειαζόμαστε ούτε υπερβολές ούτε μύθους – δεν χρειαζόμαστε ούτε συνωμοσίες ούτε μυστήρια – ορατά αποτελέσματα μετά από αρκετά χρόνια, άρα υπομονή και επιμονή. ΟΜΩΣ δημιουργία θετικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας και διαμόρφωση ελκυστικών επενδυτικών προϋποθέσεων από το εξωτερικό. Το 50% της οικονομίας είναι κλίμα και προσδοκία. Δίνουμε και τα δύο.

11.  Μια μικρή είδηση, μια μικρή συμμετοχή στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, με μεγάλο όμως συμβολισμό: το πρώτο 1 εκατ. ευρώ από τα ελληνικά πετρέλαια έρχεται τους επόμενους 2-3 μήνες από πώληση των πακέτων δεδομένων που ετοιμάστηκαν χωρίς κόστος για τα 3 οικόπεδα open door.

12.  Ανοικτή συνεργασία με τεχνικό σύμβουλο το BEICIP. Συμβολή του γραφείου Πρωθυπουργού για διεύρυνση αντικειμένου.

13. Πολλές επαφές εταιριών με το Υπουργείο-Με τήρηση της αναγκαίας επιχειρηματικής εχεμύθειας που έχει ζητηθεί, πάνω από 15 σοβαρές εταιρείες πολύ μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, γνωστές σε όλους τους εμπειρογνώμονες του χώρου.

14. Για να πετύχει το εγχείρημα αυτό απαιτείται διαχρονική σταθερότητα (πολιτική, φορολογική, κοινωνική, αδειοδοτική, περιβαλλοντική) και Καθαροί Όροι παιχνιδιού, δηλ. Διαφάνεια.

15. Πολύ μεγάλη δύναμη το γεγονός ότι η μεγάλη Κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζει απολύτως τις πρωτοβουλίες αυτές, διότι είναι πρωτοβουλίες που ξεπερνούν και τα πρόσωπα και τα κόμματα και τις σημερινές πολιτικές συγκυρίες. Είναι πρωτοβουλίες που πηγαίνουν στον πυρήνα του εθνικού συμφέροντος.

16.  Δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής υψηλού επιπέδου με επικεφαλής τους Γενικούς Γραμματείς των 2 Υπουργείων ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΞ και εμπειρογνώμονες.

17.  Ο χάρτης για τις σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη κατασκευάσθηκε μετά από ευρύτατη σύσκεψη στο ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ, από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σύμφωνα με τις συντεταγμένες που δόθηκαν από τους εμπειρογνώμονες του ΥΠΕΞ με βάση την διεθνή και εθνική αρχή για μέση γραμμή ίσων αποστάσεων. Προσεγγίζει τον κόλπο της Σύρτης ως ανοιχτό κόλπο και όχι ως κλειστό.

18.   Διαρκής ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και των αρχηγών κομμάτων. Ενημέρωση στο Πεντάγωνο πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, και Επιτροπών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, καθώς και Παραγωγής και Εμπορίου.

 19.  Σύγκλιση εκπροσώπων των κομμάτων στην 1η διακομματική Συνεδρίαση που συγκάλεσα πρόσφατα στο Υπουργείο, για τις μέχρι τώρα δράσεις μας, με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

20. Εκ μέρους όλου του πολιτικού συστήματος, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή απρόβλεπτη στις διαδικασίες που έχουμε δρομολογήσει έως τώρα. Καμία μεταβολή σε βασικούς όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών ή διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου ή φορολογικού καθεστώτος που έχουμε θεσπίσει. Οφείλουμε και θα είμαστε ως ΕΛΛΑΔΑ αξιόπιστοι και σταθεροί συνομιλητές απέναντι στον πετρελαϊκό επιχειρηματικό κόσμο.

21. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών των 8 εταιρειών για τις σεισμικές έρευνες καθώς και ο διαγωνισμός open door που λήγει στις 2/7. Είναι θέμα υπευθυνότητας, οι διαδικασίες επικύρωσης στη Βουλή να μην κλείσουν άμεσα. Εκτός του γεγονότος ότι η τεχνική αξιολόγηση των πολύπλοκων φακέλων χρειάζεται κάποιες ακόμη εβδομάδες αξιολόγησης και στη συνέχεια διαπραγμάτευσης με τις εταιρίες, το θέμα αυτό το έχουν ζητήσει επίσης και τα 5 κόμματα που συμμετέχουν στη διακομματική επιτροπή των Υ/Α προκειμένου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού να μην αποτελέσει αντικείμενο προεκλογικής διαμάχης. Οι αρμόδιες Επιτροπές που απαρτίζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου, θα συνεχίσουν εντατικά τη δουλειά τους μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν τις εκλογές. Χρειαζόμαστε νέο πολιτικό ήθος και το κατακτούμε ως χώρα.

22. Καμία υπογραφή σύμβασης χωρίς την κύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων.

23.  Ο δρόμος της αξιοποίησης της νέας πηγής πλούτου έχει σκληρούς οικονομικούς ανταγωνισμούς και αλληλοσυγκρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η διαφάνεια και ο έλεγχος της Βουλής, η μόνη απάντηση.

24.  Έχουμε συστήσει το Forum Υδρογονανθράκων-Συμμετέχουν 5 ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πάτρας, Κρήτη, Καποδιστριακό), το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, το ΙΓΜΕ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΙΕΝΕ και άλλοι 10 φορείς. Ανοιχτό σε όλους τους επιστήμονες για απόψεις.

 

Υπουργείο ΠΕΚΑ