Ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρών ψήφισμα υποστηρίζει τον αγώνα της Ασσυριακής κοινότητας για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας της, από τον οθωμανικό, νεοτουρκικό και κεμαλικό καθεστώς.

 

Η γενοκτονία των Ασσυρίων είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός, που αναγνωρίζεται από κοινοβούλια και επιστημονικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Η άρνησή της λειτουργεί απαλλακτικά για τους θύτες και θεωρείται το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας των αυτοχθόνων χριστιανικών λαών της Ανατολής από τους οθωμανούς Τούρκους.

 

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ασσυρίων από το οθωμανικό, νεοτουρικό και κεμαλικό καθεστώς όπως έπραξε για την γενοκτονία των Αρμενίων.

 

Απαιτούμε από την σημερινή Τουρκία ως διάδοχο κράτους, να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσυρίων και να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Διεθνούς δικαίου, δείχνοντας ότι σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.