Απάντηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Κρους στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2011. «Μέχρι πρόσφατα, η ΕΕ βρισκόταν στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ από άποψη συνόλου διαθέσιμων πόρων υπερυπολογιστή. Στον τελευταίο κατάλογο TOP500 για τους υπερυπολογιστές, η Κίνα ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη (τα οποία πλέον κατέχουν την τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα)» απαντά η Επίτροπος για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής κα Κρους, σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Οι υπερυπολογιστές είναι υπολογιστές εξαιρετικά μεγάλης ισχύος που χρησιμοποιούνται σε πλήθος επιστημονικών και βιομηχανικών εφαρμογών όπου απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς, όπως πχ για την πρόγνωση καιρού και τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, για επιστημονικές μελέτες και προσομοιώσεις στη φυσική, τη χημεία, και την αστροφυσική, την πυρηνική τεχνολογία, για την ανάλυση γεωλογικών δεδομένων, τη σχεδίαση φαρμάκων κλπ.

Ο κ. Τσουκαλάς με την ερώτησή του έθεσε το θέμα της στασιμότητας της ΕΕ στο πεδίο των υπερυπολογιστών επισημαίνοντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιδόσεις στην έρευνα και την τεχνολογία, και ζήτησε πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), στην οποία συμμετέχουν 20 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Στην απάντησή της η Επίτροπος σημειώνει ότι «τον Απρίλιο του 2010 δημιουργήθηκε η ερευνητική υποδομή PRACE ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση, με έδρα τις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ενιαία ευρωπαϊκή νομική οντότητα. Οι υπηρεσίες της PRACE είναι πλήρως διαθέσιμες από το καλοκαίρι του 2010, περίοδο κατά την οποία έχουν διατεθεί περίπου 700 εκατομμύρια ώρες CPU υπολογιστικού χρόνου».

Σύμφωνα με την κα Κρους, «η PRACE χαρακτηρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις ερευνητικές υποδομές (ESFRI) ως μία από τις καθοριστικής σημασίας νέες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές που θα πρέπει να αναπτυχθούν τα επόμενα 10 έως 20 έτη», ενώ αποτελεί μία από τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την υποστήριξη της «ηλε-επιστήμης» (e-science). Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα την υποστήριξή της, με την παροχή 30 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπονται περαιτέρω κονδύλια ύψους 40 εκ. ευρώ την περίοδο 2011-2012.

Παράλληλα η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν τις εθνικές τους επενδύσεις στον κλάδο των υπερυπολογιστών, στο πλαίσιο της PRACE και να εστιάσουν στα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι υποδομές υπερυπολογιστών στη βιομηχανική έρευνα και την καινοτομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την κα Κρους, «από την πλευρά της PRACE, η προσφορά υπηρεσιών στη βιομηχανία θα συζητηθεί ευρέως την άνοιξη του 2011. Η Γαλλία δέσμευσε και δεύτερο υπερυπολογιστή στην PRACE, που θα υπερδιπλασιάσει τους πόρους που διατίθενται στους επιστήμονες ανά την Ευρώπη. Τρίτος υπερυπολογιστής αναμένεται να διατεθεί από τη Γερμανία στα μέσα του 2011».

Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτρόπου για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Φαίνεται ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά όλο και περισσότερες μάχες στην προσπάθειά της να παραμείνει στην πρωτοπορία της επιστημονικής και τεχνολογικής πρωτοπορίας. Οι υπερυπολογιστές δεν αποτελούν υποδομές πολυτελείας αλλά είναι απαραίτητα εργαλεία για τη πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας αξιώσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων. Δυστυχώς η ΕΕ εμφανίζεται στάσιμη στο συγκεκριμένο πεδίο και στη σημερινή εποχή η στασιμότητα δεν είναι επιλογή, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες. Ευελπιστούμε ότι η σημαντική πρωτοβουλία PRACE που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και θα επιτρέψει στους επιστήμονες και τους ερευνητές και από τα μικρότερα κράτη μέλη, όπως την Ελλάδα, να έχουν στη διάθεσή τους τα καλύτερα δυνατά τεχνολογικά μέσα και τις υποδομές που οφείλουμε να τους προσφέρουμε».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ