Σε απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας προς : «Συνεργασία» Συλλόγων και Φορέων Gutersloh, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ: «Επείγουσες διορθώσεις στο ν.4027,αν όχι κατάργηση του» Σχετ.:   Η από 01.07.2012 επιστολή σας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνη για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 5 παρ.4 εδ.α του ν.4027/12(ΦΕΚ 233/τ.Α’} τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν.4076/20ΐ2(ΦΕΚ 159/τ.Α’). Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να μετεγγράφονται μαθητές από ελληνικά και ξένα Γυμνάσια σε ελληνικά Λύκεια της Ο.Δ.Γερμανίας.

Το ίδιο άρθρο 8 παρ.2 του ίδιου νόμου 4076/2012 δίνει τη δυνατότητα και σε άλλα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας να αναγνωρίζονται.

Κύριο μέλημα της Διεύθυνσης είναι η διατήρηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις οικείες ελληνικές διπλωματικές αρχές στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεδομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΑΛΕΙΑ ΝΟΒΑΚΗ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Gütersloh και Περιχώρων κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, με κοινοποίηση στους Ομογενειακούς Φορείς της Γερμανίας και τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα την παρακάτω επιστολή:

«ΘΕΜΑ: ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με συγκίνηση παρακολουθούμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τιθασεύσει το χρέος και να δημιουργήσει πλαίσιο ανάπτυξης για τη χώρα μας. Με ευγνωμοσύνη σας ευχαριστούμε που ειδικά τώρα λόγω της αυξημένης νεομετανάστευσης αναγνωρίζεται την εθνική ανάγκη της συνέχειας της ύπαρξης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και υποστηρίζεται τις προσπάθειες μας.

Δυστυχώς σε αυτό το σημείο όμως είμαι υποχρεωμένος να σας αναφέρωκαταγγείλω ότι οι υφιστάμενοι φορείς σας (συντονιστές εξωτερικού, συνδικαλιστικές οργανώσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ΔΙΠΟΔΕ) κάνουν πράγματα που ξεσηκώνουν κύματα οργής στην ομογένεια.

Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν τεράστια κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία π.χ. της Ρηνανίας Βεστφαλίας, το κρατίδιο που κατοικώ και γνωρίζω, και ενώ μέχρι 31.08.2012 εργάζονταν στα σχολεία της Γερμανίας 19 ομογενείς εκπαιδευτικοί διετάχθησαν να αποχωρήσουν, ( ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι οι συντονιστές εκπαίδευσης απέκρυψαν την ύπαρξη τους… στο υπουργείο δίνοντας τις θέσεις τους από τον Φεβρουάριο ως κενά) αφού οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν.

Αυτό έγινε για να καλυφθούν τα κενά των από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς! που θα στοιχίζουν στην πατρίδα ειδικό επιμίσθιο συν έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής συν η πρόσληψη αναπληρωτή στην Ελλάδα για να καλυφθεί το κενό τους.

Είναι αυτό το πράγμα οικονομία και ορθολογιστική διαχείριση ή μικροκομματική και μικροσυνδικαλιστική πολιτική υμετέρων;

Ευελπιστούμε στην άμεση επανόρθωση αυτής της αδικίας έναντι αυτών των ανθρώπων που τονίζουμε ότι θεωρούμε λόγω της γνώσης των, τόσο του γερμανικού συστήματος εκπαίδευσης όσο και της προσαρμογής και της γλώσσας (γερμανική) ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας.

Όχι σε πισωγυρίσματα που κατέστρεψαν τον τόπο.

Να αποδοθούν ευθύνες για την δημιουργία αυτής της κατάστασης.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος Παναγιωτόπουλος»