Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της  9ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, στις 09.00’ π.μ.,  στην αίθουσα Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

H Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), είναι Κοινοβουλευτικός Οργανισμός και συστάθηκε τον Αύγουστο του 1996, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Στην Πα.Δ.Ε.Ε μετέχουν Ελληνικής καταγωγής Βουλευτές καθώς και πρώην Βουλευτές από νομοθετικά σώματα του εξωτερικού. Οι εργασίες της Συνέλευσης θα ολοκληρωθούν στην Αθήνα την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

Σκοποί της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε) είναι:

1. Η δημιουργία σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικής καταγωγής μελών κοινοβουλίων σε μη ελληνόφωνες χώρες.

2. Η ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ως άνω χωρών προσέλευσης των μελών του Σωματείου καθώς και των κοινοβουλίων τους.

3. Η προαγωγή , διάδοση και προβολή των αρχών του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στις ως άνω χώρες.

Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση  η  οποία απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά ανά διετία κατόπιν προσκλήσεως που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της Συνεδρίασης.

Επίσης, συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου. Η αίτηση για σύγκληση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες.

Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας διάταξης κάθε Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε εκλογή Οργάνων του Σωματείου ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Διάφορες ad hoc επιτροπές μπορούν να συσταθούν από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των αναγκών και των πόρων της ΠΑ.Δ.Ε.Ε . Ο Πρόεδρος θεωρείτε ex-officio μέλος όλων των επιτροπών.

Forum

Ο Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας της Ελλάδος, ΔΕΘ-HELEXPO και η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο Forum «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ KAI ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,που διοργανώνουν στις 8 και 9 Ιουλίου 2013, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για ένα διήμερο ιδιαίτερης σημασίας και δυναμικής, με έμφαση στην επιτακτική ανάγκη για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας μέσα από επιχειρηματικές συνεργασίες.
Ελληνικής καταγωγής, μέλη ξένων κοινοβουλίων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι μικτών επιμελητηρίων αναμένεται να πλαισιώσουν τις εργασίες του, οι οποίες πρόκειται να συμβάλλουν τόσο στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για νευραλγικά θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα, όσο και στην επιχειρηματική δικτύωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ