Το AMAC εκφράζει την απογοήτευσή του για την απόφαση της Νορήν Μεγκάϋ, επιτρόπου της Επιτροπής Εκδίκασης Αστικών και Διοικητικών Διαφορών (Victorian Civil and Administrative Tribunal, VCAT) να απορρίψει την προσφυγή φυλετικής δυσφήμησης του AMAC κατά της εφημερίδας ‘Australian Macedonian (sic) Weekly’ (ΑΜW).

Την περασμένη εβδομάδα η κα. Μεγκάϋ ανακοίνωσε την απόφασή της για την απόφαση που εκδικάσθηκε ενώπιον της Επιτροπής VCAT την 3η και την 4η Αυγούστου. Το άρθρο της εφημερίδας AMW κατά του οποίου ασκήθηκε η προσφυγή του AMAC δημοσιεύθηκε το Μάϊο 2009. Η κα. Μεγκάϋ αποφάνθηκε ότι το επίμαχο άρθρο δεν πληρούσε τις ιδιαίτερα επαχθείς απαιτήσεις του Τμήματος 7 του Νόμου περι Φυλετικής και Θρησκευτικής Ανοχής 2001 (Vic) για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος της φυλετικής δυσφήμησης. Το Τμήμα 7 απαιτεί την ‘υποκίνηση μίσους, σοβαρής απέχθειας, αποστροφής ή έντονου χλευασμού’ εναντίον κάποιας ομάδας ατόμων με βάση την ιδιότητά τους ως μέλη της φυλής ή της ομάδας στην οποία ανήκουν.

Οι νομικές γνωματεύσεις που παρασχέθηκαν στο AMAC ήταν ότι η αισχρή γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην εφημερίδα AMW μάλλον θα πληρούσαν τις απαιτήσεις του Τμήματος 7. Το επίμαχο άρθρο έφερε ως τίτλο την επικεφαλίδα ‘Ποιος σ΄αυτόν τον Ουράνιο Κόσμο (sic) έδωσε στους έλληνες το δικαίωμα να πάρουν την Μακεδονική γλώσσα;’ Η προσφυγή του AMAC βασιζόταν κυρίως στα παρακάτω σημεία του άρθρου:

  1. Αναφορά στην Ελλάδα ως ‘ληστρικό έθνος (thieving nation)’
  2. Αναφορά στους Έλληνες ως ‘διαταραγμένα νόθα τέρατα (deranged bastardly monsters)’ και ‘τερατουργήματα της φύσης (freaks of nature)’
  3. Αναφορά στην ελληνική γλώσσα ως ‘η άσχημη γλώσσα τους (their ugly language)’
  4. Ο συγγραφέας ερωτά τους Έλληνες ‘ποιες εξωγήϊνες αφηρημάδες του κακού στοίχειωσαν την σκοτεινή ψυχή σας; (what evil alien abstractions possessed your dark souls?)’, ‘ποια βάρβαρη κακεντρέχεια συνέθλιψε τις αισθήσεις σας (what barbaric wickedness obliterated your senses)’ και ‘ποια πνεύματα του κακού στοίχειωσαν την ηλήθια συνείδησή σας για να σας κάνουν τόσο σκληρούς και να σας προδιαθέσουν για ένα τέτοιο απαίσιο ταρατούργημα; (what evil spirit possessed your moronic conscience to be so cruel and predisposed to such ghastly monstrosity?’

Η προσφυγή δεν βασιζόταν σε τυχόν ιστορικές ανακρίβειες του άρθρου. Αντίθετα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην υβριστική και αδικαιολόγητα δυσφημιστική φύση του άρθρου. Η κα. Μεγκάϋ υπέδειξε ότι δεν έλαβε υπόψην της την τυχόν ιστορική ακρίβεια ή ανακρίβεια του άρθρου στην απόφασή της.

Στην κατάθεσή του ως μάρτυρας, ο Λιούμπτσο Στανκόβσκυ, εκδότης της AMW, ομολόγησε ότι η γλώσσα του άρθρου ήταν ‘υπερβολική.’ Η κα. Μεγκάϋ δήλωσε ότι θεώρησε τον χαρακτηρισμό αυτόν ανεπαρκή και ότι, κατά την γνώμη της, το άρθρο ήταν ένα ‘υπερβολικό παραλήριμα’. Παρ΄όλα αυτά θεώρησε ότι το άρθρο δεν παρέβαινε τις προβλέψεις του Τμήματος 7.

Η κα. Μεγκάϋ κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό παρά το γεγονός ότι, κατά την κατάθεσή του, ο κος. Στανκόβσκυ ομολόγησε ότι, εάν το άρθρο είχε γραφεί με αντικείμενο τους Σλαβο-Μακεδόνες, θα είχε σαν αποτέλεσμα τον υποδαυλισμό μίσους ή σοβαρής απέχθειασής αποστροφής κατά των Σλαβο-Μακεδόνων.

Το AMAC θεωρεί ότι η κα. Μεγκάϋ θα έπρεπε να είχε δώσει μεγαλύτερο βάρος στο γεγονός ότι ο εναγόμενος (ο κος. Στανκόβσκυ είναι εκδότης και αποκλειστικός ιδιοκτήτης της AMW) ουσιαστικά αποδέχθηκε – προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων – ότι κατά τη γνώμη του το άρθρο παρέβαινε το Τμήμα 7.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμιά επιτυχή προσφυγή φυλετικής δυσφήμησης σύμφωνα με το Βικτωριανό δίκαιο. Το AMAC αδυνατεί να προβλέψει το είδος συμπεριφοράς ή γλώσσας που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει παράβαση του Τμήματος 7 δεδομένης της συγκεκριμένης αποτυχίας του άρθρου της AMW, κατά τη γνώμη βέβαια της κα. Μεγκάϋ. Το AMAC θεωρεί το Τμήμα 7 ανεπιτυχές στην διατύπωσή του και στερουμένου ισχύος και συνεπώς θα πρέπει να καταργηθεί ώστε να μην αποδεικνύονται φρούδες οι ελπίδες αυτών που έχουν γνήσια παράπονα φυλετικής δυσφήμησης. Η διατύπωση του Τμήματος 7 καθιστά κάθε αξιολόγηση πιθανής παράβασής του εντελώς υποκειμενική και εξαρτώμενη από τα προσωπικά γούστα του συγκεκριμένου Επιτρόπου που εκδικάζει την συγκεκριμένη υπόθεση.

Η απόφαση της Επιτροπής στο θέμα της AMW σημαίνει ότι τα Δικαστήρια και οι Επιτροπές διατρέχουν τώρα τον κίνδυνο να θεωρηθούν στο μέλλον ότι επικροτούν το είδος υβριστικής και ρατσιστικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο αυτό. Η κα. Μεγκάϋ θεώρησε απαραίτητο να δηλώσει ότι, παρά το συμπέρασμά της ότι δεν υπήρξε παράβαση του Τμήματος 7, ‘δεν θα ήθελε παρ΄όλα αυτά να θεωρηθεί ότι επικροτεί τον τόνο του άρθρου’.

Παρά το σχόλιο της κας. Μεγκάϋ, το AMAC θεωρεί πραγματικό τον κίνδυνο δημιουργίας εντυπώσεων ότι η Επιτροπή επιδοκιμάζει την συμπεριφορά της AMW. Κίνδυνος υπάρχει εξάλλου δημιουργίας εντυπώσεων στο Βικτωριανό κοινό ότι εφαρμόζονται δυο μέτρα και δυο σταθμά σε θέματα φυλετικής δυσφήμησης, εφ΄όσον ορισμένες εθνικές κοινότητες φαίνονται να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στις διεκδικήσεις τους.

Ήδη σε ακαδημαϊκούς κύκλους έχουν διατυπωθεί διάφορες κριτικές κατά της συγκεκριμένης νομοθεσίας καθώς και των παρεμφερών νομοθεσιών των άλλων πολιτειών. Το AMAC πιστεύει η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί η προστασία του Βικτωριανού κοινού από φυλετικές δυσφημήσεις και για να διατηρηθεί ο πολυπολιτισμός στη Βικτώρια.

Το AMAC έχει την επιλογή έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας. Νομικές γνωματεύσεις στη διάθεση του AMAC υποδεικνύουν πολυάριθμα νομικά σφάλματα στην απόφαση της κας. Μεγκάϋ κατά των οποίων μπορεί ασκηθεί έφεση. Παρ΄όλα αυτά, το AMAC θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα σημαντικά δικαστικά έξοδα που συνεπάγονται στην άσκηση έφεσης καθώς και τον σημαντικό κίνδυνο εκδίκασης δικαστικών εξόδων κατά του AMAC σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης.

Το AMAC διαπιστώνει επίσης ότι ήδη έχει ασκηθεί κριτική κατά της απόφασης στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Σύνδεσμοι στις σχετικές ιστοσελίδες παρέχονται παρακάτω για την ενημέρωση των μελών μας:

  1. http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/if_i_were_macedonian_id_feel_safer
  2. http://www.heraldsun.com.au/news/more-news/macedonian-newspaper-did-not-inciterace-hate-says-vcat/story-fn7x8me2-1226131670914
  3. http://www.youtube.com/watch?v=80I4eRALEe8

Το επίμαχο άρθρο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η απόφαση και το σκεπτικό της κας. Μεγκάϋ δημοσιεύεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.austlii.edu.au/au/cases/vic/VCAT/2011/1647.html

info@macedonians.com.au

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ