Η διεθνής κοινότητα δεν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να καλύψει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες μεγάλου τμήματος του πληθυσμού που ζει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μάλιστα,  για αυτές τις χώρες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρεται όλο και συχνότερα στην «επιδημία της παχυσαρκίας». Υποσιτισμός και παχυσαρκία συνυπάρχουν, ενώ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες κυρίως χώρες στις οποίες αναμένεται και η δημογραφική έκρηξη, η πρόκληση είναι τεράστια. Οι χώρες του τρίτου κόσμου βρίσκονται επίσης, στο έλεος της διεθνούς κερδοσκοπίας, τμήμα του πληθυσμού των πρώτων αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω, εκτός των άλλων, και της κακής ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνει, διαπιστώνουν διάφορες εκθέσεις παγκόσμιων οργανισμών… Και σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα εκατομμύρια των προσφύγων που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα απλής σίτισης σε καθημερινό επίπεδο… Δυστυχώς, τα τελευταία γεγονότα στο οικονομικό πεδίο, παγκόσμια, δείχνουν, ότι το συγκεκριμένο οικονομικο-κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης, αδυνατεί να εξαλείψει προβλήματα, που είναι σύμφυτα με αυτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ