Παρά την ταυτόχρονη μείωση του καθαρού διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 2,1%!

-Οικονομικοί αναλυτές: «Το ελληνικό αυτό «οικονομικό παράδοξο» μπορεί να οφείλεται σε χρησιμοποίηση πόρων, που έχουν ήδη αποσυρθεί στο παρελθόν από τις τράπεζες, σε ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ή και σε ένταση της φοροδιαφυγής, λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών ή, λόγω της αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων από την εντονότερη χρήση καρτών στις συναλλαγές

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Το γεγονός, ότι -όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία, αυξήθηκε κατά 5,7% στο γ’ τρίμηνο του 2016-, η ιδιωτική κατανάλωση στην χώρα μας, δημιουργώντας την προσδοκία, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα!

Αυτό υποστηρίζουν μέσα απο το Εβδομαδιαίο Δελτίου του ΣΕΒ (τ.82 – 1/2/2017) οικονομικοί αναλυτές, που διαπιστώνουν, σε ανάλυση των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων της ιδιωτικής κατανάλωσης στην χώρα μας, μία περαιτέρω μείωση του καθαρού (μετά από φόρους και εισφορές) διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η οποια φθάνει σε -2,1 %.

(c) ellinikignomi
(c) ellinikignomi

Οι ίδιοι επισημαίνουν, ότι η ιδιωτική κατανάλωση σε πραγματικούς όρους, έχοντας μειωθεί κατά -3,8% το γ’ τρίμηνο του 2015, λόγω και των capital controls, αυξήθηκε στο γ’ τρίμηνο 2016 κατά +5,7%! Αυτό το φαινομενικά οικονομικό «παράδοξο» δημιούργησε σε κάποιους την προσδοκία, ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, καθώς το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και η ιδιωτική κατανάλωση σε όλα τα προηγούμενα τρίμηνα, κινούνταν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι αναλυτές, μια προσεκτική ανάλυση των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε άλλα συμπεράσματα.

H εξήγηση, που δίνουν οι οικονομικοί αναλυτές σε αυτό το ελληνικό, «οικονομικό παράδοξο»

Συγκεκριμένα, για τους αναλυτές, το ελληνικό «οικονομικό παράδοξο» έχει άλλη εξήγηση, καθώς οι ίδιοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Η απόκλιση μεταξύ κατανάλωσης και διαθεσίμου εισοδήματος, είναι ταυτόσημη με την χειροτέρευση της ήδη αρνητικής αποταμίευσης. Πιθανότατα, λοιπόν, εντατικοποιείται η χρησιμοποίηση πόρων, που έχουν ήδη αποσυρθεί στο παρελθόν από τις τράπεζες ή προέρχονται από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ενδεχομένως, η απόκλιση μπορεί να αποτυπώνει και ένταση της φοροδιαφυγής, αφ’ ενός λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών και αφ’ ετέρου, λόγω της αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων από την εντονότερη χρήση καρτών στις συναλλαγές, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

-Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική και, εάν συνεχισθεί, δεν προοιωνίζει μία βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017. Η μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος σημειώνεται, παρά την αύξηση των μισθών κατά +0,7% και της απασχόλησης των μισθωτών κατά +2,1% και οφείλεται κυρίως στη μηδενική αύξηση των εισοδημάτων από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα, την μείωση κατά -0,6% των κοινωνικών παροχών και λοιπών μεταβιβάσεων σε χρήμα και σε είδος, όπου η αύξηση κατά +4,6% των μεταβιβάσεων σε είδος (δηλαδή «δωρεάν» υγεία, παιδεία, ηλεκτρικό ρεύμα, μετακινήσεις μαθητών, συσσίτια κλπ.) υπεραντισταθμίζεται από την μείωση κατά -4% των παροχών (συντάξεις και προνοιακά επιδόματα σε χρήμα), και, από την άλλη πλευρά, της αύξησης των φόρων εισοδήματος, περιουσίας κλπ. κατά +19% και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά +1,9%.