Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έως και 17 χρόνια για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων θα φέρει η κατάργηση των ευεργετικών διατάξεων για τις πρόωρες συντάξεις από όλα τα Ταμεία.ASFALISTIKA+TAMEIA
Οι αλλαγές, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχουν «κλειδώσει» σε επίπεδο συμφωνίας με τους δανειστές, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας, καθώς το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να καθορίσει και να προτείνει τον τρόπο, με τον οποίο θα αυξηθούν οι ηλικίες συνταξιοδότησης. Σήμερα οι ισχύουσες διατάξεις επιτρέπουν στους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν με σύνταξη από τα 50, παρότι από το 2013 και μετά τα όρια ηλικίας για έξοδο στην σύνταξη είναι το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 62ο έτος για μειωμένη, εκτός κι’ αν συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης, οπότε το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 62ο έτος.
Με το σχέδιο, που επεξεργάζονται η ελληνική Κυβέρνηση και οι δανειστές για το νέο ασφαλιστικό, η ηλικία εξόδου των ασφαλισμένων στην σύνταξη θα ξεκινά από τα 62.

Θίγονται όσοι είχαν έναρξη της ασφάλισής τους πριν από την 1/1/1993 και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να κατοχυρώσουν την έξοδο με όρια ηλικίας πριν από το 62ο έτος

Στο τραπέζι δεν αποκλείεται να μπει και θέμα κατάργησης των διατάξεων για την πλασματική πενταετία, που προστίθεται στην πραγματική υπηρεσία των ενστόλων, με εξαίρεση τους ιπτάμενους και όσους υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις.
Στις 35 κατηγορίες, που θίγονται από την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, φέρεται να συγκαταλέγονται όλοι όσοι είχαν έναρξη της ασφάλισής τους πριν από την 1/1/1993 και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να κατοχυρώσουν την έξοδο με όρια ηλικίας πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσοι δεν συμπληρώνουν ηλικία εξόδου πριν από τα 62, θα επιβαρυνθούν από τις νέες ρυθμίσεις.
Το κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον, αν τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν μια κι έξω από το 2016, ή αν, για όσους έχουν ήδη περισσότερα από 37 έτη, θα δοθεί μεταβατική περίοδος, ώστε να μην πάνε απότομα από τα 59 στα 62 για σύνταξη.
Το κλειδί των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται, στο αν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που είναι κάτω των 62 και των 67 ετών θα αυξηθούν άμεσα από το 2016 ή σταδιακά σε βάθος μιας τριετίας η πενταετίας.

Η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων συμπαρασύρει όσους βγαίνουν πριν από τα 62, ανεξάρτητα από το αν έχουν 25 ή 35 ή 37 έτη ασφάλισης

Το Υπουργείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θέλει τα όρια ηλικίας να αυξηθούν σταδιακά από το 2020 ως το 2025. Οι δανειστές ζητούν να ξεκινήσουν από το 2016, χωρίς μεταβατική περίοδο.
Η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων συμπαρασύρει όσους βγαίνουν πριν από τα 62, ανεξάρτητα από το αν έχουν 25 ή 35 ή 37 έτη ασφάλισης.
Στις 35 κατηγορίες, που θίγονται, συμπεριλαμβάνονται όσοι σήμερα μπορούν να αποχωρήσουν πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους, είτε με πλήρη, είτε με μειωμένη σύνταξη.
Για αυτές τις κατηγορίες ισχύουν -μέχρι αυτή την στιγμή- οι κατοχυρώσεις εξόδου στην σύνταξη πριν από τα 62, εφόσον τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης συμπληρώνονται μέχρι το 2012 και η ηλικία συνταξιοδότησης μετά το 2013.

Ποιές κατηγορίες δεν φαίνεται να θίγονται από τις αλλαγές

Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες, στις οποίες, είναι αβέβαιο, αν επέλθει κάποια αλλαγή στην συνταξιοδότηση.
Αυτές οι κατηγορίες αφορούν:
-Ασφαλισμένους στα βαρέα (για έξοδο με 10.500 ημέρες, εκ ων οποίων 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά).
-Ασφαλισμένους, που συνταξιοδοτούνται με ανάπηρο μέλος της οικογένειάς τους.
-Αγρότες, όπου το όριο για σύνταξη είναι 67 ή 62, αν έχουν συνολικά 40 έτη ασφάλισης, χωρίς να προβλέπεται μειωμένη σύνταξη.