Το Σάββατο, 25η Νοεμβρίου 2023, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, όπου φυλάσσεται ο μαρμάρινος κίονας επί του οποίου η Αγία απεκεφαλίσθη, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Γουϊνέας κ.Γεωργίου, Εκπροσώπου της ΑΘΜ στην Αθήνα, Ερμουπόλεως κ.Νικολάου, Μέμφιδος κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Ναυκράτιδος κ.Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πηλουσίου κ.Ναρκίσσου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας, Ταμιάθεως κι.Γερμανού, Προϊσταμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Σάββα, ως και των Θεοφιλ. Επισκόπων Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ.Χρυσοστόμου και Νιτρίας κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Εξάρχου στη Κύπρο.

      Στην Ευχαριστιακή Σύναξη τον θείο λόγο εκήρυξε ο  Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Ιωακέιμ Μούκανος, Ιεροκήρυξ της Ι.Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ως ακολούθως:

«Ἀλεξανδρέων ἡ λαμπρά καί θεία πόλις,ἐπί τῇ μνήμῃ σου σεμνή πανηγυρίζει» (Κάθισμα τῆς ἑορτῆς  ΚΕ΄ Νοεμβρίου)

Ἀδελφοί μου ἠγαπημένοι οἱ συναχθέντες ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, ἡ ὁλόφωτος μνήμη τῆς συμπολίτιδος ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου καί πολιούχου Σινᾶ,ὁδήγησε τά βήματά ὅλων μας στό ἱερό παλλάδιο τοῦ  πολυαιώνιου ναοῦ τοῦ Ὁσίου Σάββα,πού φιλοξενεῖ ἀπό αἰώνων,ὡς τιμαλφέστατο κειμήλιον τήν στήλη ἐπί τῆς ὁποίας ἡ ἁγία προσέφερε το ἁγνό καί παρθενικό της αἷμα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!

Μεγάλη ἡ  σημερινή ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς,εὐκλεής γόνος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἡ θεόσοφος, «ἡ τό σῶμα πολυπλόκοις βασάνοις  ἐκδοῦσα, δι’ ἀγάπην τοῦ Ποιητοῦ σου,καί μή καταβληθεῖσα, ὡς ἄκμων ἀνάλωτος».

Ὁ ἱερός συναξαριστής σημειώνει μέ ἔμφαση: «Αἰκατερίνα,καί σοφή καί παρθένος, ἐκ δέ ξίφους,καί Μάρτυς ·ὦ καλά τρία!»

Ἡ ἀποψινή πανήγυρις μᾶς θέτει ἕνα πλῆθος ἐρωτημάτων καίριων γιά τήν πνευματική μας πορεία,ὅπως λ.χ πῶς ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματα,τά τάλαντα πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,τί μύχιους πόθους καλλιεργοῦμε στά ἐσώτατα τῆς ὕπαρξης μας,ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή σχέση μας μέ  τόν Θεό «τῶν Πατέρων ἡμῶν» καί πολλῶν ἄλλων πού ἐκπηγάζουν ἀπό τό ἄριστο παράδειγμα τῆς ὄντως πανσόφου καί καλλιπαρθένου νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης,πού μέσα ἀπό τήν σύντομη ζωή καί τό πολύαθλο τέλος της, ἀναδείχθη ἀκηλίδωτος καθρέπτης τοῦ Θείου φωτός.

Μέ τήν εὐχή Σας Μακαριώτατε, θά περιορισθοῦμε μέ ἐλάχιστα ψυχία λόγου  νά ἀναφερθοῦμε στό μεῖζον καί φλέγον ζήτημα τῆς ἁγιότητος πού ἀφορᾶ ὅλους μας,καθότι «τοῦτο γάρ ἐστίν  θέλημα τοῦ Θεοῦ,ὁ ἁγιασμός ὑμῶν »(Θεσσ Α ‘,4,3 ). Διδάσκαλος μας ἡ ἁγία μας πού πέρασε ἀπό τήν γῆ πού πατοῦμε ὡς ξένη καί παρεπίδημος. Τίποτε τό γήινο δέν αἰχμαλώτισε  τήν ψυχή της,ἀλλά κάθε σκέψη της ἀνέτεινε στόν Θεό, ζώντας ὡς ἐπίγειος  ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος.Ἔτσι κατόρθωσε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει μέσα της ἀλώβητη τήν θεῒκή εἰκόνα. Δέχθηκε ὡς μόνιμο ἔνοικο τῆς καθαρῆς της ψυχῆς,τόν Θεό,ἑλκύοντας τό ἔλεος Του καί τοιουτοτρόπως φανέρωσε μέ τήν ζωή της, τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ.Θά ἠδύνατο νά ἐπαναλάβει τό Παύλειο «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ,ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός »(Γαλ.β’ 20).Ἕνας καί μόνον Ἅγιος,γίνεται ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους,στό περιβάλλον του, στήν ἐποχή του.Κάθε Ἅγιος ἀκτινοβολεῖ τό Φῶς τοῦ Θεοῦ,καί τά λόγια του ἔρχονται κατευθείαν στήν ψυχή μας «ὡς δρόσος Ἀερμών, ἡ καταβαίνουσα ἐπί τά ὄρη Σιών»(ΨΑΛΜ 132 ), ἀλλάζοντας τήν διάθεση μας μέ τρόπο εἰρηνικό,ἀνεπαίσθητο,γαλήνιο!

Ἑκουσίως ἀπαρνήθηκαν οἵ Ἅγιοι τίς ἀνέσεις, τά πλούτη, τήν μάταιη δόξα τοῦ κόσμου τούτου τοῦ « ἀπατεῶνος »,κυριάρχησαν στά πάθη τους καί ἀπέδειξαν μέ τόν πιό ἀψευδή τρόπο πόσο ὑψηλά φθάνει ὁ ἄνθρωπος,σέ ποιά δυσθεώρητα ὕψη ἀρετῆς μπορεῖ, συνεργούσης τῆς θείας χάριτος, νά ἀνέλθει.Ἐνώπιον τους ἐξευτελίσθηκαν  πανίσχυρες αὐτοκρατορίες, ἀποδείχθησαν ἀνίσχυροι οἱ πάνοπλοι καί ἄσοφοι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Σήκωσαν στούς ὤμους τους μέ ὑπομονή καί καρτερία τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὑπομένοντας πειρασμούς, δοκιμασίες, ἀδικίες, χλεύη, ἀνήκουστα βασανιστήρια καί πολλάκις ἐπονείδιστο θάνατο. Οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς ἦταν ἡ ἀναγκαία συνοδία τῶν κόπων τους γιά τήν κατάκτηση τοῦ θείου ἐλέους!

Τιμοῦμε  σήμερα καί προστρέχουμε στήν ἄφθονη χάρη τῆς ἁγίας,ὡς ἀκαταμάχητο σύμμαχό μας, ἰατρό τῶν ποικίλλων ἀσθενειῶν μας, προστάτιδα μας στίς ἀδικίες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς, βοηθό στόν ταπεινό μας ἀγώνα. Αἰσθανόμαστε τήν γενναιόδωρη ἀγάπη της γιά ὅλους  ἐμᾶς πού τήν  ἐπικαλούμαστε μέ πίστη,ὥς καλό ἀγωγό πού  μεταγγίζει στή ζωή μας τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς καλεῖ νά συμπορευθοῦμε, μᾶς δίδει τό χέρι της γιά  νά συμβαδίσουμε μαζί της στό δρόμο τῆς θεώσεως. Ἔχουμε στό πρόσωπο της ἐφαρμοσμένο τό ἱερό Εὐαγγέλιο,πού ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι δέν εἶναι οὐτοπία ἡ βίωση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἀποδεικνύει μέ τόν πλέον σαφῆ καί κατηγορηματικό τρόπο ὅτι σέ κάθε ἐποχή,σέ κάθε τόπο, σέ ὅλες τίς συνθῆκες, εἶναι ἐφικτό καί ἐφαρμόσιμο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λαοφιλής Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, συμβουλεύει σχετικά «Πολύ θά βοηθηθοῦμε στήν ἐργασία γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν,ἄν ἔχουμε πρότυπο τούς Ἁγίους. Συγκρίνοντας τόν ἑαυτό μας μέ τούς ἁγίους,βλέπουμε τά πάθη μας,ἐλεγχόμαστε,ταπεινωνόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε μέ φιλότιμο καί μέ θεῖο ζῆλο νά τούς μιμηθοῦμε». Ὁ Χριστός μας,δέν ἀνέτειλε στόν κόσμο γιά νά γίνουμε « καλοί καί ἠθικοί ἄνθρωποι ».Ἀνέτειλε στόν κόσμο, γιά νά γίνουμε ἅγιοι ὅπως Ἐκεῖνος. «Ἅγιοι γίνεσθε,ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί »(Α΄Πετρ,1,16). Τό Πανάγιο Πνεῦμα  πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία, συνεχίζει ἀκατάπαυστα τό Θεῖο ἔργο, τόν ἁγιασμό τῶν ἀνθρώπων πού τό ἐπιθυμοῦν, τόν Ἐκκλησιασμό τοῦ κόσμου!

Δέν ἔχει τέλος ἡ Ἁγιότητα. Πηγάζει ἀπό τήν ἀστείρευτη πηγή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ὅπου «θέλει πνεῖ ». Αὐτό  εἶναι τό διαρκές θαῦμα. Σέ ἐποχές δύσκολες,ἀνερμάτιστες, σέ καιρούς εὐνοϊκούς γιά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, σέ συνθῆκες ἀπνευμάτιστες, τό Πανάγιο Πνεῦμα κατεργάζεται τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν, πού ἐθελουσίως ἐπιλέγουν  τήν συσταύρωση καί τήν συνανάσταση  μέ τόν  Κύριο.

Ἡ σημερινή ὅμως μεγαλώνυμη ἡμέρα εἶναι γιά ἐμᾶς τούς Ἀλεξανδρινούς χαροποιός καί γιά τόν ἐπιπρόσθετο λόγο τῶν σεπτῶν 69 γενεθλίων τῆς ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, τοῦ Προκαθημένου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας. Σεμνύνεται  καί λαμπροφορεῖ ἡ κατά Ἀλεξάνδρειαν ὁλκάδα τοῦ Χριστοῦ διότι ἐλέῳ Θεοῦ εἶσθε ὁ Πατριάρχης τῆς ἀχανοῦς καί πολυπρόσωπης Ἀφρικῆς. Ἐάν ὁ χριστιανισμός σημειώνει κάμψη καί συρρίκνωση στόν Δυτικό κόσμο, στήν ἤπειρό μας γνωρίζει ἁλματώδη διάδοση και γεωμετρική αὔξηση. Προΐστασθε ἐπαξίως τῆς κατ’ ἐξοχήν ἱεραποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού μεταφέρει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας στίς ποικιλοτρόπως ταλαιπωρημένες καί ἐν πολλοῖς ἀδικημένες ψυχές τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν ὅπως τούς ἀποκαλεῖ ὁ Κύριος μας.

Πολλές καί σημαντικές οἱ ποιμαντικές πρωτοβουλίες Σας, ἀνύστακτη ἡ πατρική Σας μέριμνα γιά τίς πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου Σας, πολυήμερες καί λίαν κοπιώδεις οἱ ἱεραποστολικές περιοδεῖες σέ ὅλη τήν Ἀφρική γιά νά ἔχετε ἄμεση γνώση καί ἐμπειρία τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων. Ἀναλώνεσθε καθημερινά, ἀγόγγυστα καί θυσιαστικά στή διακονία τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί τῶν ἀνθρώπων δίχως διακρίσεις, χρώματος, φυλῆς, θρησκεία, ἐθνότητος. Μέ τά πολλά χαρίσματα πού Σᾶς ἐπροίκισε ὁ Θεός, κυρίως τό πράον, τό ταπεινόν, τό μειλήχιον, τό εὐπροσήγορον, τό ἀγαπητικόν τῆς προσωπικότητός Σας, ἀνταποκρίνεσθε μέ αἴσθημα εὐθύνης στήν κλήση τοῦ Ὑμᾶς καλέσαντος Θεοῦ, στήν Πατριαρχική ἀξία καί τιμή.

Ὥς ἀντίδωρο ἐλάχιστο γιά τά ὅσα ἡ εὐρυχωρία τῆς πατρικῆς Σας καρδιᾶς προσφέρει σέ ὅλους μας καί τόν καθένα ξεχωριστά, Σᾶς καταθέτουμε τά μύρα τῆς ὑϊικῆς μας ἀγάπης καί τίς ὁλόθερμες ταπεινές εὐχές μας. Ὁ  ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου πού συμπανηγυρίζει μαζί μας μέ  τήν ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, τῆς παναοιδίμου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης, καί τῶν Μεγάλων Πατέρων πού ἐκλέϊσαν  ὡς προκάτοχοι Σας τόν Θρόνο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου, νά Σᾶς χαρίζει Πατριαρχία μακρά, ἄλυπη και ἀγλαόκαρπη πρωθιεραρχική διακονία, ὥστε νά συνεχίζετε ἕως ἐσχάτης Σας ἀναπνοῆς νά κομίζετε τήν σώζουσα μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας μας,πού εὐαγγελίζεται τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς πολλά καί Θεοτίμητα ἔτη Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα!»

Επακολούθησε εόρτια σύναξη στην Αίθουσα του Θρόνου της Πατριαρχικής Μονής, όπου ο Μακαριώτατος, εορτάζων κατ’ αυτήν την ημέρα τα γενέθλια Του, εδέχθη τις ευχές του, τον σεβασμό και την έκφραση της υιϊκής αγάπης του κλήρου και του λαού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας προς τον  Σεπτό Προκαθήμενο του Θρόνου του Αγίου Μάρκου.

Επίσης, απένειμε τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Λεόντος του Αγίου Μάρκου στην Ερίτ. κα.Αλίκη Αντωνίου, Πρόεδρο του Παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Αλεξανδρείας  και τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Οσίου Σάββα στην κατά σάρκαν αδελφήν του, κα. Αργυρώ Μαχλά.

Ακολούθως, παρετέθη γεύμα προς όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας στο εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξάνδρειας.

Στις Λειτουργικές και πνευματικές εκδηλώσεις παρέστησαν ο Εξοχ.κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρέσβυς της Ελλάδος στο Κάϊρο, η Εξοχ. κα. Πόλυ Ιωάννου, Πρέσβυς της Κύπρου στο Κάϊρο, ο Εντιμ. κ.Ιωάννης Πυργάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, η Εριτ.κα. Δέσποινα Χαριτζόγλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάϊρο,   οι Αξιότ. Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινότητων Αλεξανδρείας και Καΐρου, ο κ.Πρόεδρος της Αραβορθόδοξου Κοινότητος της Μ.Πόλεως, Πρόεδροι ελληνικών Φορέων και Συλλόγων, οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, τα μέλη της ομογένειας κα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ