Αντισυνταγματικές έκρινε τις μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν την 01-01-2012 και την 01-01-2013, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τα παιδιά αλλοδαπών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση, είτε των 9 τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Αντισυνταγματικές έκρινε τις μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν την 01-01-2012 και την 01-01-2013, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζοντας, ότι οι τότε κυβερνώντες δεν είχαν προβεί στην απαιτούμενη μελέτη, προβαίνοντας αυθαίρετα στις περικοπές των συντάξεων όλων των δικαιούχων.
Η απόφαση αφορά σε όλους όσους υπέστησαν μείωση των συντάξεων τους (κύριων και επικουρικών) κατά τα έτη 2012 και 2013.ste

Τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε του τα εξής:
Α) Από 01-01-2012 έγινε παράνομα μείωση κατά 12% των κύριων συντάξεων, που υπερέβαιναν τα 1.300 ευρώ και των επικουρικών συντάξεων, με κλιμάκωση του ποσοστού μειώσεως (10%, 15% και 20%) αναλόγως του ύψους αυτών και με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ.
Β) Από 01-01-2013 έγινε παράνομα εκ νέου μείωση σε ποσοστά από 5% έως και 20% των από οποιαδήποτε πηγή και αιτία συντάξεων, που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ.
Γ) Από 01-01-2013 για όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του NAT και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργήθηκαν παράνομα τα επιδόματα και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ακόμη και αν αυτοί είχαν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτου ποσού καταβαλλόμενης σύνταξης.

Οι αντιδράσεις της Κυβέρνησης

Μετά την απόφαση-καταπέλτη του ΣτΕ, η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής των περικοπών στις συντάξεις σε πολλές δόσεις, που θα αρχίσουν μετά τον Ιούνιο του 2016 (στην καλύτερη περίπτωση) και θα περιλαμβάνουν την καταβολή αναδρομικών ακόμη και με ομόλογα αντί μετρητών. Καμία, όμως, επίσημη δήλωση δεν υφίσταται και επίσης δεν διευκρινίστηκε ποτέ, εάν η Κυβέρνηση προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα αναδρομικά και σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.

Παραγράφονται μετά από δύο χρόνια οι απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου

Πολλοί συνταξιούχοι δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην κατάθεση αγωγών, αλλά ούτε και υπέβαλαν αίτηση προς τον ασφαλιστικό τους φορέα για επαναφορά του ποσού της σύνταξης τους (κύριας και επικουρικής) στα προηγούμενα επίπεδα, την επαναχορήγηση των Δώρων και Επιδομάτων και την διακοπή της προείσπραξης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από την σύνταξη τους. Η αλήθεια, όμως, είναι, ότι η παραγραφή απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου είναι διετής! Για παράδειγμα, την 31-07-2015 παραγράφονται οι αξιώσεις του μηνός Αυγούστου 2013 και ούτω καθ’ εξής για κάθε επόμενο μήνα. Επομένως, όσοι συνταξιούχοι δεν ακολουθήσουν την δικαστική οδό, είναι βέβαιο, ότι θα χάσουν πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα ελάμβαναν –και μάλιστα με τόκο τουλάχιστον 6% ετησίως– στην περίπτωση αποδοχής της αγωγής τους.

Ποιές νομικές ενέργειες προτείνουν στους συνταξιούχους οι ειδικοι εργατολόγοι

Οι απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την άποψη ειδικών νομικών και εργατολόγων, είναι οι εξής:
-Άμεση κατάθεση αίτησης προς τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα για επαναφορά του ποσού της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) στα προηγούμενα επίπεδα, την επαναχορήγηση των Δώρων και Επιδομάτων και την διακοπή της προείσπραξης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από την σύνταξη τους.
-Κατάθεση ατομικών ή κατά προτίμηση ομαδικών αγωγών (για την ελαχιστοποίηση του κόστους), έτσι ώστε να αποτραπεί η παραγραφή μεγάλου χρονικού διαστήματος και ενδεχομένως να πιεστεί η εκάστοτε Κυβέρνηση να δώσει άμεσα πολιτική λύση.