Στα πλαίσια της ANUGA 2015 η Επιτροπή Τροφίμων και Ποτών του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW σε συνεργασία με την εταιρεία Promo Solutions διοργανώνει B2B συναντήσεις με επιλεγμένες εταιρείες εμπορίου και διακίνησης τροφίμων στην Γερμανία. Αυτές οι συναντήσεις Β2Β είναι αποκλειστικά για τους εκθέτες-πελάτες της Promo Solution στην παραπάνω διεθνή έκθεση. Η Επιτροπή Τροφίμων και Ποτών του DHW σας περιμένει για την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών και μελλοντικών συνεργασιών στην Αίθουσα 11.2 Stand E034.foto1

Στο παραπάνω περίπτερο θα βρείτε τον πτυχιούχο οικονομολόγο Τρύφωνα Κολιτσόπουλο υπεύθυνο των συναντήσεων B2B για την ANUGA 2015, ιδιοκτήτη της TRY-K Business Consulting (Βόννη) και Πρόεδρο της Επιτροπής Τροφίμων και Ποτών του DHW, Τ: 0228 971 60 49-0, M: 0174 20 56 859 food@try-k.de, και
την εξειδικευμένη στην νομοθεσία για τα τρόφιμα δικηγόρο Όλγα Δημοπούλου, Τ: 0221 420 42456 info@dimolegal.de