Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Διπλή εισφορά για σύνταξη θα καταβάλουν οι «νέοι» (από την 1/1/93 και μετά) παράλληλα ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί, που είναι δηλωμένοι ως «μισθωτοί» στο ΙΚΑ, αλλά και ως «αυτοαπασχολούμενοι», με «μπλοκάκι», στον ΟΑΕΕ, ενώ την κατάργηση του δικαιώματος επιλογής Ταμείου -και της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διπλού ασφαλίστρου προβλέπει νέα διάταξη, που συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο του νέου Ασφαλιστικού.
Η αλλαγή, που θα επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, «θα γίνει στο πλαίσιο του γενικού κανόνα για την καταβολή ασφαλίστρων, από την 1/1/2017, με βάση το συνολικό εισόδημα από την εργασία», δήλωσαν κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον δύο δεδομένα:
Πρώτον, την διαφορετική μεταχείριση των «παλαιών» (μέχρι 31/12/1992) ασφαλισμένων που, σε αντίθεση με τους «νέους», υποχρεώνονταν να ασφαλίζονται σε δύο Ταμεία κύριας Ασφάλισης, καταβάλλοντας διπλά ασφάλιστρα στον κλάδο της σύνταξης.
Οι παράλληλα ασφαλισμένοι αποκτούσαν, βέβαια, δικαίωμα να λάβουν δεύτερη σύνταξη, εφ’ όσον συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις σε κάθε ένα Ταμείο χωριστά.
Κάτι, που, όμως, δεν θα ισχύει με το νέο Ασφαλιστικό, αφού προβλέπεται η καταβολή μιας εθνικής σύνταξης και οι πρόσθετες εισφορές, οι οποίες είχαν καταβληθεί, ή θα καταβάλλονται, θα «μετρούν» μόνον για την προσαύξηση του ποσού της αναλογικής σύνταξης (θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, αφού ψηφιστεί το νέο Ασφαλιστικό) από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο θα συγχωνευθούν τα Ταμεία κύριας Ασφάλισης.
Δεύτερον, τα προβλήματα, που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή του Ν. 4254/2014, που προέβλεψε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων «νέων» ασφαλισμένων, με παράλληλη απασχόληση, ασφαλιστέα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, είχαν λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα στο ΙΚΑ.

Πιθανή ελάφρυνση της επιβάρυνσης, που θα προκύψει από την καταβολή διπλών ασφαλίστρων, θα έχουν οι πολυ-απασχολούμενοι – παράλληλα ασφαλιζόμενοι μόνον στην περίπτωση, κατά την οποία αποδείξουν, ότι η αμοιβή τους με «μπλοκάκι» υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας!

Για να διευκολυνθεί η απαλλαγή τους από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, με δήλωσή τους εντός εξαμήνου, ο Νόμος τους έδινε δικαίωμα να προσμετρούν για την συμπλήρωση των 25 ημερών ασφάλισης, ημέρες απεργίας, εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, άδειας κύησης – λοχείας, γονικής άδειας ή επιδότησης ασθενείας ή τακτικής ανεργίας.
Με αυτό το καθεστώς, που διαπιστώθηκε, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, οι νέοι ασφαλισμένοι, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, είχαν το δικαίωμα επιλογής Ασφαλιστικού Φορέα, εφ’ όσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους.
Εάν κατά την διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης, ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης, υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση και του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.
Πιθανή ελάφρυνση της επιβάρυνσης, που θα προκύψει από την καταβολή διπλών ασφαλίστρων, θα έχουν οι πολυ-απασχολούμενοι – παράλληλα ασφαλιζόμενοι «νέοι» (όπως και οι «παλαιοί») μόνον στην περίπτωση, κατά την οποία αποδείξουν, ότι η αμοιβή τους με «μπλοκάκι» υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε αντίθεση με ότι λένε η αγορά και οι εργατολόγοι, επιμένει, ότι θα τεθούν σχετικά κριτήρια και έτσι θα είναι δυνατός ο επιμερισμός του βάρους των εισφορών μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη.ika

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ