Σύμφωνα με Eγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το μάθημα της κολύμβησης θα μπει από τον Σεπτέμβριο στα δημοτικά σχολεία της χώρας.
Το μάθημα θα ισχύει για σχολεία, που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιομέτρων από κολυμβητήρια, ενώ θα διδάσκεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της Γ’ τάξης και της Δ’ τάξης σε ειδικές περιπτώσεις.
Αναλυτικά, η Aπόφαση του Υπουργείου Παιδείας ορίζει τα εξής:
-Ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 10 – 12 και θα ολοκληρώνονται σε ένα τρίμηνο, εκτός και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών.
– Κάθε μάθημα θα υλοποιείται εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού δίωρου, το οποίο θα περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών από και προς τον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και την χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικείμενου.
– Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα συμμετέχει ένα τμήμα της σχολικής μονάδας, που θα συνοδεύεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) του τμήματος.

Τρεις μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσική Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση, θα είναι υπεύθυνοι για την διδασκαλία της κολύμβησης

– Υπεύθυνοι για την διδασκαλία της κολύμβησης θα είναι τρεις μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσική Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση, προκειμένου να τηρηθεί η αναλογία 10:1 μαθητών ανά καθηγητή / προπονητή. Ο συνοδός εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα είναι παρών, επιβλέποντας τα μαθήματα και μαζί με τους διδάσκοντες θα έχουν την εποπτεία των μαθητών στα αποδυτήρια των κολυμβητηρίων, πριν και μετά το μάθημα.
– Οι μετακινήσεις από και προς την σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το Υπουργείο Παιδείας.
Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν για τα κολυμβητήρια, στα οποία θα υλοποιηθεί το μάθημα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ έως τις 7 Σεπτεμβρίου οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να δηλώσουν στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της οικείας Διεύθυνσης το τρίμηνο, στο οποίο θα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, την ήμερα, το διδακτικό δίωρο και το κολυμβητήριο, που επιθυμούν.

YPOURGEIO1