Με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ).

Τη Δυτική Μακεδονία επισκέφθηκαν στις 21 και 22 Νοεμβρίου εμπειρογνώμονες του  τομέα της ενέργειας από το Sachsen-Anhalt της Γερμανίας σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Θέμα των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας που αφορούν στην  αποκατάσταση εδαφών εξαντλημένων ορυχείων λιγνίτη καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχειριστικών δομών για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Την αποστολή υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Εορδαίας και Πρόεδρος του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων Σάββας Ζαμανίδης και ο Δήμαρχος  Κοζάνης Ελευθέριος Ιωαννίδης.

  • Η αποτύπωση των βασικώνπροβλημάτων που με την αποκατάσταση και αξιοποίησηεξαντλημένωνορυχείων και η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικούμοντέλου, καθώς και η αναζήτησηκαλώνπρακτικώναπό την εμπειρίαομόλογωνπεριοχών της Γερμανίας ήταν μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τους ειδικούς κατά των συναντήσεων εργασίας με τους εκπροσώπους δήμων του Δικτύου ΕνεργειακώνΔήμων και αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
  • Παρουσιάστηκαν τα βήματα της μετάβασης στα πρότυπα του κρατιδίου Sachsen-Anhalt από τους ChristianSladek, υπεύθυνος στον τομέα των εξορύξεων και HolgerGeithner, εκπρόσωπος του γερμανικού Δήμου Braunsbedraκαι ακολούθησε συζήτηση για πιθανή συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΗ όπου παρουσιάσθηκε η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή και οι δράσεις αποκατάστασης εδαφών από στελέχη της ΔΕΗ τομέας Ορυχείων καθώς και η εμπειρία αποκατάστασης και νέας χρήσεις εδαφών πρώην ορυχείων στην Γερμανία από την γερμανική αντιπροσωπεία ενώ ακολούθησε και επί τόπου επίσκεψη σε αποκατεστημένα ορυχεία λιγνίτη.

Η GabrielaScheiner και ο JakobDefer συντόνισαν την αποστολή εκ μέρους της ΕΓΣ.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.

Γραφείo Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV).