Που ζητούν να υπαχθούν στον Νόμο Κατσέλη, ξεκίνησαν προληπτικά οι ελληνικές τράπεζες!
-Προσφέρουν ρυθμίσεις με διαγραφή σημαντικού μέρους του χρέους, σε όσους πληρούν τα κριτήρια του Νόμου, επιδιώκοντας μέχρι το τέλος του 2019, ο αριθμός των προς εκδίκαση αιτήσεων να έχει μειωθεί σε λιγότερο από 30 χιλιάδες!
-Περίπου το 50% των αιτήσεων απορρίπτεται από τα δικαστήρια ή εγκαταλείπεται!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικούς κύκλους, τις αιτήσεις υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη εξετάζουν ενδελεχώς κατά το τελευταίο διάστημα, οι ελληνικές  τράπεζες. Στόχος τους είναι να προτείνουν ρυθμίσεις των δανείων, σε όσους από τους δανειολήπτες πληρούν αποδεδειγμένα τα κριτήρια του Νόμου και δικαιούνται προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Επιδιώκοντας να αποσυμφορήσουν τις περίπου 150 χιλιάδες αιτήσεις, που παραμένουν προς εκδίκαση, οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν ελέγχους, για να κατηγοριοποιήσουν τους πελάτες τους, που έχουν αιτηθεί προσωρινής προστασίας.
Για τις περιπτώσεις δανειοληπτών, που κρίνεται, ότι πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη (Ν. 3069/2010), οι τράπεζες θα προτείνουν ρύθμιση δανείων, με μερική άφεση χρέους. Θα προτείνουν, δηλαδή, διαγραφή μέρους της οφειλής, εφ’ όσον ο δανειολήπτης εξυπηρετήσει ομαλά το υπόλοιπο δάνειο. Στόχος είναι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να είναι περισσότερο βιώσιμες, από αυτές που συνήθως επιδικάζουν τα δικαστήρια.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των τραπεζών είναι, ότι περίπου το 45% με 50% όσων εκδικάζεται η αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και κερδίζουν ρύθμιση,σταματούν να την εξυπηρετούν σε ορίζοντα διετίας, με αποτέλεσμα το δάνειό τους να καθίσταται εκ νέου μη εξυπηρετούμενο.

Στόχος των τραπεζών είναι να υποβοηθήσουν την αποσυμφόρηση της λίστας των προς εκδίκαση υποθέσεων υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη, ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να έχει μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων  σε λιγότερες από 30 χιλιάδες.!

Όπως επισημαίνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, ένας από τους λόγους, που συμβαίνει αυτό, για όσους τουλάχιστον δανειολήπτες δεν εντάσσονται στην κατηγορία των συνειδητών «κακοπληρωτών», είναι, ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μπορούν να διαμορφώσουν λύσεις, που μπορούν να ταιριάσουν με τις μελλοντικές ταμειακές ροές και υποχρεώσεις του οφειλέτη.
«Αυτό ξέρουν να το κάνουν οι τράπεζες και η εισαγωγή του εργαλείου της μερικής άφεσης χρέους διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Προϋπόθεση για να προταθεί από την τράπεζα ρύθμιση χρέους με διαγραφή σημαντικού μέρους της οφειλής, είναι, ο δανειολήπτης να συνεργαστεί, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας.
Στόχος των τραπεζών είναι να υποβοηθήσουν την αποσυμφόρηση της λίστας των προς εκδίκαση υποθέσεων υπαγωγής στον Νόμο, ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να έχει μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων από τις περίπου 150 χιλιάδες, σε λιγότερες από 30 χιλιάδες. Ήδη τους τελευταίους μήνες έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός εκδίκασης και αναμένεται να γίνει ακόμη ταχύτερος στην διετία 2018-19.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία, από αυτή, που δίνουν τα στοιχεία των τραπεζών!

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία των τραπεζών προκύπτει, ότι για όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη, ισχύουν τα εξής:
-Το 45% με 50% των υποθέσεων απορρίπτεται είτε για τυπικούς (π.χ. ελλιπής φάκελος), είτε για λόγους ουσίας. Αν τα στοιχεία ισχύουν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι περίπου ένας στους δύο δανειολήπτες έκαναν χρήση της περιόδου προσωρινής προστασίας για να κερδίσουν χρόνο έναντι των τραπεζών.
-Το υπόλοιπο 50% με 55% των δανειοληπτών επιτυγχάνει διευθέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων με «κούρεμα» μέρους της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σε βάθος χρόνου. Οι οικονομικές δυνατότητες, η ηλικία του δανειολήπτη και τυχόν περιουσιακά στοιχεία καθορίζουν το ποσό της δόσης και επομένως το ποσό, που θα εξοφλήσει.
-Πλήρη απαλλαγή χρεών, συνήθως για οφειλές από καταναλωτικά δάνεια, κάρτες και υπεραναλήψεις ποσών, επιτυγχάνει μόνον το 0,5% όσων έχουν προσφύγει στο Νόμο και εφ’ όσον προκύπτει, ότι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα. Συνήθως, για καταναλωτικά δάνεια το ποσό της διαγραφής κινείται στο 60% με 70% επί της συνολικής οφειλής.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, από τις τράπεζες.
Και αυτό, επειδή τα μόνα επίσημα στοιχεία, που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα και περιλαμβάνονταν στα ενημερωτικά δελτία των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, παρουσιάζουν μια σημαντικά διαφορετική εικόνα!
Για παράδειγμα, η Εθνική, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, είχε 71.197 δανειολήπτες πελάτες, που είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση του Νόμου Κατσέλη, με συνολικές εκκρεμείς οφειλές 3,37 δισ. ευρώ. Κατά την ίδια ημερομηνία, από τις υποθέσεις, που είχαν συζητηθεί στα δικαστήρια, το 22% είχε απορριφθεί και το 78% είχε γίνει δεκτό.