-«Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία της Ελλάδας, ακόμη και αν χρειαστεί να της ασκηθεί οικονομική πίεση»!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», η γερμανική Κυβέρνηση ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχίας της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας για τους πρόσφυγες.
Οι πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού προέρχονται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνει, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία της Ελλάδας, ακόμη και αν χρειαστεί να της ασκηθεί οικονομική πίεση.
Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το περιοδικό, παρ’ ότι επισήμως το Βερολίνο τονίζει, ότι δεν υπάρχει καμία αφορμή κατάρρευσης της Συμφωνίας, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αποτυχίας της, καθώς οι επιπτώσεις των τρεχουσών εξελίξεων στην Τουρκία είναι «απολύτως ασαφείς». «Δεν αποκλείεται εκ νέου η ανάγκη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνεται στο έγγραφο.
Ήδη, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, διαπιστώνονται προβλήματα στην επαναπροώθηση προσφύγων από την Ελλάδα προς την Τουρκία και, αν η Συμφωνία αποτύχει, θα πρέπει τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας «να προστατευθούν αξιόπιστα» από την FRONTEX.

«Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνολική συνεργασία της Ελλάδας ακόμη και με την χρήση οικονομικής πίεσης»

Βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το περιοδικό «Der Spiegel» αποκαλύπτει, ότι «οι πρόσφυγες, οι οποίοι φθάνουν στην Ευρώπη ή δεν μπορούν να απορριφθούν για ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα, να καταγράφονται και να κατανέμονται βάσει ποσόστωσης στα κράτη-μέλη». Στο έγγραφο τονίζεται ακόμη, ότι «πρέπει να εξασφαλιστεί η συνολική συνεργασία της Ελλάδας – και με την χρήση οικονομικής πίεσης. Διαφορετικά, υπάρχει η απειλή να υποχωρήσουμε σε μια συνοριακή γραμμή, η οποία μπορεί να κρατηθεί μόλις στα Δυτικά Βαλκάνια».
«Μια διεύρυνση των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα με την Ελβετία και την Γαλλία, μπορεί να καταστεί απαραίτητη, σε περίπτωση μετακίνησης των μεταναστευτικών οδών. Για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επαναπροώθησης, τρίτες χώρες έχουν μια ενισχυμένη σημασία, καθώς η προθυμία και η δυνατότητά τους για συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί οικονομικά», καταλήγει το περιοδικό, αναφερόμενο στο περιεχόμενο του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

Spiegel_01