Επ ευκαιρία της ανακοίνωσης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας για επικείμενη επίσκεψη του κ. Σόϊμπλε στην Αθήνα με κεντρικό θέμα τις δυνατότητες συνεργασίας για ίδρυση ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας στα πρότυπα της γερμανικής KfW, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος δήλωσε:

«Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας και ευχαριστεί τον κ. Σόϊμπλε για την συνεχή υποστήριξη και βοήθεια που προσφέρει στην Ελλάδα της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών αλλαγών. Τώρα επανέρχεται με προτάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
΄Ηδη από το 2010 ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο Ανάπτυξης και τις κορυφαίες γερμανικές οργανώσεις της οικονομίας ζητούσε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μελετήσει την ίδρυση τράπεζας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πρότυπα της γερμανικής KfW. Συγχρόνως υπήρξε έκκληση προς τον γερμανικό επιχειρηματικό κόσμο να βοηθήσει μέσω επενδυτικών funds την ίδρυση και στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος δραστηριοποιείται ώστε να δημιουργηθούν υγιείς, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σωστά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Μόνο τέτοιες επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να δημιοργήσουν θέσεις εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης. Η γερμανοελληνική επιχειρηματική διασπορά σε συνεργασία με τα γερμανικά επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς συνδέσμους έχει να επιδείξει πολλά θετικά παραδείγματα καλών πρακτικών και επιτυχημένων συνεργασιών.»

GRIECHENLAND: DHW BEGRÜSST FÖRDERBANK-INITIATIVE VON MINISTER SCHÄUBLE

Bezüglich der Initiative des Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble, die griechische Regierung zu überzeugen, dass der griechische Mittelstand eine ordentliche Förderbank braucht, erklärte der DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo gegenüber der Presse:
„Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) begrüsst die Initiative des Bundesfinanzministers und dankt Dr. Wolfgang Schäuble für seinen unermüdlichen Einsatz, Griechenland nicht nur in seinen Reformbemühungen zu unterstützen sondern jetzt auch etwas für den Mittelstand und die Jugendarbeitslosigkeit zu tun.
Schon Ende 2010 war es die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung, die in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft, die deutsche Bundesregierung aufgefordert hatte, den Aufbau einer Mittelstandsbank à la KfW in Griechenland ernsthaft zu überlegen. Gleichzeitig wurde die deutsche Wirtschaft aufgerufen, Treuhandfonds zu gründen, um ausreichend finanzielle Mittel für Existenzgründungen und Existenzsicherungen von innovativen Unternehmen in Griechenland bereitstellen zu können. Obwohl beides in Griechenland anfangs sehr skeptisch konfrontiert wurde, gibt es jetzt eindeutige ZeichDHW_EINLADUNG_zum_11.April_2013-1en des Mentalitätswechsels.
Die DHW setzt sich für wettbewerbsfähige, exportorientierte und überlebensfähige mittelständische Betriebe ein, weg von den sehr vielen sehr kleinen Betrieben ohne Chance im europäischen und globalen Wettbewerb. Nur solche Betriebe werden Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen und somit der galoppierenden Jugendarbeitslosigkeit entgegen wirken können. Die deutsch-griechische Diaspora in Zusammenarbeit mit den deutschen Kammern und Verbänden hat viele gute Beispiele aufzuzeigen und hilft bereits aktiv mit, deutsch-griechische Unternehmenskooperationen in diese Richtung aufzubauen.“