Δημιουργεί πλήγμα και ρήγμα στις σχέσεις διασποράς και ελλαδικού κράτους

Κολωνία. Ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ ομογένειας και ελλαδικού κράτους δημιουργεί το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς. Το νομοσχέδιο που αλλάχθηκε πολλές φορές είναι κενό οράματος σε βάθος χρόνου για την ελληνόφωνη εκπαίδευση της διασποράς αλλά και την διατήρηση και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως. Αντ αυτού η υφυπουργός και οι νομικοί σύμβουλοι του υπουργείου της εκτελούν και εξυπηρετούν τις ντιρεκτίβες των συνδικάτων και της κομματικής πελατείας. Το σοβιετικό κράτος συνεχίζει να ζει παρόλη την κρίση και τις προκλήσεις των καιρών.

Ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW), σαν ανεξάρτητος και υπερκομματικός φορέας της ελληνικής επιχειρηματικότητας με βαθειά κοινωνική ευθύνη, έχει διατυπώσει τις προτάσεις του για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τον ρόλο της στην πρόοδο και στην ενσωμάτωση των ελληνοπαίδων στην αγορά εργασίας της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και πάμπολλα ταξίδια των αρμοδίων της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ανά τον κόσμο, ο DHW περίμενε κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που τίθεται σε συζήτηση σήμερα. Οι ελπίδες ότι η κυβέρνηση θα πράξει ανάλογα με όσα διακηρύττει για τον ρόλο, το μεγαλείο και την σημασία της διασποράς είτε από τον πρωθυπουργό είτε από άλλους υπουργούς αποδείχθηκαν φρούδες. Για μία ακόμη φορά οι κυβερνώντες αποδεικνύουν με την συμπεριφορά τους την σημασία και τον σεβασμό που αποδίδουν σε μία διασπορά χωρίς ψήφο και εκλογική δύναμη!

Αμιγή ελληνικά σχολεία

Ο DHW δεν υπεραμύνεται της συνέχισης ύπαρξης των αμιγών ελληνικών σχολείων της Γερμανίας. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο κύκλος αυτών των σχολείων έχει κλείσει ανεπιστρεπτί. Τα αποτελέσματα των σχολείων αυτών για τα ελληνόπουλα είναι γνωστά στο υπουργείο. Ασχέτως όμως αυτού του γεγονότος, τα παραπάνω σχολεία συνεχίζουν να υπάρχουν και να τα επισκέπτεται αρκετά σοβαρός αριθμός μαθητών για οποιονδήποτε λόγο. Όταν όμως η πολιτεία αποφασίζει να τα κλείσει πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και να φροντίσει για μία ομαλή μεταβατική περίοδο. Η μεταλλαγή αυτών σε «ευρωπαϊκά» ή άλλου είδους σχολεία δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη και πρό πάντων όχι με αυτό το εκπαιδευτικό προσωπικό που μέχρι τώρα ερχόταν αποσπασμένο από την Ελλάδα.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πάνω από 60% του κειμένου του νομοσχεδίου αφορά τους εκπαιδευτικούς και τις οργανικές και άλλες θέσεις. Το Υπουργείο Παιδείας ακολούθησε έτσι πιστά τις ντιρεκτίβες της ΟΛΜΕ και απέκλεισε σκανδαλωδώς την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών, κάτι που προέβλεπαν προηγούμενα νομοσχέδια. Πρόσχημα για το τελευταίο οι ενστάσεις δήθεν του Υπουργείου Ρέππα και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διαδικαστικούς και εργασιακούς λόγους. Το περίεργο όμως είναι ότι αυτές οι ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς και όχι τις καθαρίστριες ή άλλο βοηθητικό προσωπικό. Αντί ο νόμος να προβλέψει τις απαραίτητες διατάξεις ανά χώρα και νομικό καθεστώς όπως θα έπραττε κάθε σοβαρό κράτος, το Υπουργείο Ρέππα και το Ελεγκτικό Συνέδριο υπεραμύνονται των «ακριβών και διπλόμισθων» αποσπασμένων εκπαιδευτικών και εμποδίζουν την πρόσληψη των φθηνότερων επιτοπίων ομογενών. Αυτό πρέπει να μας το εξηγήσει η αρμόδια Υφυπουργός.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εδώ και αρκετά χρόνια ο DHW ζητούσε την εισαγωγή μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού στα αμιγή ελληνικά σχολεία. Η προηγούμενη κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημά μας και θέσπισε ειδικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού με οργανική θέση. Το παραπάνω νομοσχέδιο όμως ούτε προβλέπει κάτι τέτοιο αλλά και ούτε οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτό το θέμα. Αντ αυτού στο άρθρο 10 με τίτλο «επαγγελματική κατάρτιση» το νομοσχέδιο ορίζει πως και πόσους ομογενείς και αλλοδαπούς θα δέχονται τα ΙΕΚ της ημεδαπής.

Κέντρα λόγος και αδιαφάνεια

Με τον όρο «κέντρα λόγος» το υπουργείο προτείνει έναν νέο δήθεν «πρωτοποριακό» θεσμό στον οποίο αφιερώνει ένα άρθρο και τέσσερις παραγράφους. Το άρθρο αυτό καλύπτει μία σελίδα και μερικές γραμμές σε σύνολο 68 σελίδων. Θέματα που αφορούν την ίδρυση, την σύσταση, την λειτουργία, την οργάνωση, την στελέχωση, την επάνδρωση, την χρηματαδότηση, τον εξοπλισμό και την εφαρμογή αυτού του θεσμού καθορίζονται «με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Του εκάστοτε Υπουργού δηλαδή… Αυτή η τελευταία φράση επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 15 φορές σε όλο το νομοσχέδιο. Υπάρχουν δηλ. τόσες εκκρεμότητες που θα πρέπει ο εκάστοτε υπουργός να καθορίζει και αυτό σύμφωνα πάντοτε με όσα θα του προτείνουν οι σύμβουλοί του, τα κομματικά του στελέχη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.ο.κ. Η αδιαφάνεια και η ασάφεια σε όλο της το μεγαλείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ