Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει, από κοινού με τα Πανεπιστήμια Κολονίας, Würzburg, Αυτόνομο της Μαδρίτης και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το διεθνές συνέδριο «Trends in Classics – Greek and Latin Linguistics 1» με θέμα: «Synchronic and diachronic issues of Postclassical Greek», 12-14 Οκτωβρίου 2023. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι το Αμφ. Ι του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Στόχος του συνεδρίου είναι να μελετηθεί η περίοδος της μετακλασικής ελληνικής με τη συμμετοχή ειδικών οι οποίοι θα παρουσιάσουν την πρωτότυπη έρευνά τους για τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από την ελληνιστική έως την πρώιμη μεσαιωνική ελληνική, θίγοντας σχετικά συγχρονικά και διαχρονικά ζητήματα και εφαρμόζοντας συνδυαστικά διάφορες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Το πρόγραμμα φιλοξενεί 31 εισηγήσεις, 39 ομιλητές και 4 θεματικές συνεδρίες.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι:

– θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα
– περιοδολόγηση της ελληνικής γλώσσας
– η μελέτη των παπύρων
– λογοτεχνική και μη λογοτεχνική γλώσσα
– διαλεκτολογία
– γλωσσική ποικιλία
– πρότυπη και μη πρότυπη γλώσσα
– σχηματισμός της Κοινής και η σχέση της με τις άλλες διαλέκτους
– σχέση της ελληνικής γλώσσας με άλλες γλώσσες
– διγλωσσία και πολυγλωσσία
– ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργία σωμάτων κειμένων
– η ανάγκη για μια νέα ιστορική γραμματική της ελληνικής γλώσσας

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική. Οι εργασίες του είναι ανοικτές για το κοινό. Θα χορηγηθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο και διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.auth.gr/video/live-diethnes-synedrio-toy-tmimatos-filol/

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://www.lit.auth.gr/tcgll_01

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ