Απόστολος Αθ. Ζώης

Φωτογραφίες: Αντωνία Παπάζογλου

-Σημαντικά στοιχεία στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ από την Αντωνία Παπάζογλου, Διευθύντρια Τμήματος Ελληνικών Σπουδών – Καίρια η συμβολή του Γεωργίου Μπίζου στην ολοκλήρωση της προσπάθειας ανέγερσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής, ο οποίος αποτελεί σύμβολο πλέον της Ν. Αφρικής από τους αγώνες του κατά του Απαρτχάιντ δίπλα στον Νέλσον Μαντέλα

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την Αντωνία Παπάζογλου-Διευθύντρια Τμήματος Ελληνικών Σπουδών:

Η ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ

Είναι μία ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία διοικείται από ένα συμβούλιο και η οποία έχει ιδρύσει ένα αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο. Στα 47 χρόνια λειτουργίας του διδάσκονται τα Ελληνικά ως υποχρεωτικό μάθημα, τιμούνται δε και προωθούνται συστηματικά η Oρθόδοξη Xριστιανική Πίστη, οι Ελληνικές Παραδόσεις καθώς και οι γιορτές. Όπως απέδειξε πρόσφατη ανεξάρτητη μελέτη, είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας της Ν. Αφρικής.

 Ιστορικά στοιχεία ίδρυσης της Σχολής.

Η λειτουργία της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ ξεκίνησε το 1974, ενσαρκώνοντας την ιδέα το όραμα και τις ελπίδες από τους πρώτους ακόμη μετανάστες. Ο κίνδυνος αφομοίωσης και απώλειας της ελληνικής ταυτότητας, ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην ίδρυση του κεντρικού αυτού σχολείου, αφού άλλες απόπειρες κατά το παρελθόν δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η παρουσία της ιστορικής πλέον μορφής του Γεωργίου Μπίζου στην ολοκλήρωση τηςπροσπάθειας ανέγερσης και έναρξης λειτουργίας της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ,πλαισιωμένη από ομάδα πεφωτισμένων Ελλήνων της παροικίας ,ήταν καθοριστική. Σημειώνουμε ότι, ο κ. Γεώργιος Μπίζος αποτελεί σύμβολο πλέον της Ν. Αφρικής από τους αγώνες του κατά του Απαρτχάιντ δίπλα στον Νέλσον Μαντέλα.

Σήμερα στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ φοιτούν τα παιδιά των πρώτων μαθητών του σχολείου, οι δε γονείς τους πλαισιώνουν το Δ.Σ της Σχολής, την Εφορία Γονέων, τον Σύλλογο Αποφοίτων και άλλες Επιτροπές. Το όνομα του ΣΑΧΕΤΙ ξεπέρασε πλέον τα σύνορα της Ν. Αφρικής. Είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκρότημα, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να πετυχαίνουν το καλύτερο στην ακαδημαϊκή τους πορεία.

Κτιριακές-αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ βρίσκεται στα Νοτιοανατολικά περίχωρα της πόλης του Γιοχάνεσμπουργκ στην όμορφη συνοικία SENDERWOOD, όπου και κατοικούν πολλοί Έλληνες.

Η έκταση επιφάνειας του οικοπέδου του σχολείου ανέρχεται σε εμβαδό 290.539 τ.μ.  και καλύπτεται με πλήθος κτηριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ανθρώπινο δυναμικό.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ πάντα επένδυε στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της, ιδιαίτερα στον τομέα των εκπαιδευτικών.

Στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ για το σχολικό έτος 2021, υπηρετούν από τον Βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το Γυμνάσιο-Λύκειο 130 εκπαιδευτικοί.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, δεχόταν όπως άλλωστε ορίζει και το καταστατικό της (Άρθρο 2) προς φοίτηση και μαθητές μη ελληνικής καταγωγής. Οι μαθητές αυτοί ,επιθυμούν να μετέχουν της Ελληνικής Παιδείας του σχολείου, η οποία ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Σήμερα στο ΣΑΧΕΤΙ φοιτούν 1.210 μαθητές.

Μετά από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ν. Αφρική, φαίνεται ξεκάθαρα ότι σεβαστός αριθμός κατοίκων οι οποίοι ανήκουν στην Λευκή Φυλή με ρίζες μεταναστών από χώρες της Ευρώπης (και από την Ελλάδα και από την Κύπρο), μεταναστεύουν ως γόνοι Δεύτερης και Τρίτης Γενιάς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την γενικότερη οικονομική ύφεση της χώρας, την έντονη διολίσθηση του νομίσματος καθώς και την αδυναμία αγοραστικής δύναμης των πολιτών των λαϊκών στρωμάτων. Σημειώνουμε ότι οι κάτοικοι της Λευκής Φυλής στη Ν. Αφρική (ανάμεσά τους και οι Έλληνες) ανήκουν κατά πλειοψηφία στα υψηλότερα οικονομικά στρώματα και ασχολούνται με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Στα παραπάνω προσθέτουμε και την έντονη εγκληματικότητα, την αργή αλλά σταθερή κατάρρευση των υποδομών και όλα αυτά μαζί, συνθέτουν μία χώρα η οποία έχασε την παλιά της αίγλη και ισχύ και βαδίζει σε αβέβαιο μέλλον.

Παρά ταύτα το ποσοστό μαθητών ελληνικής καταγωγής είναι πάντα υψηλότερο από το ποσοστό μαθητών μη ελληνικής καταγωγής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο Ελληνικός χαρακτήρας της Σχολής. Η διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνον μέσα από τους αριθμούς, αλλά κυρίως μέσα από το προσφερόμενο Πρόγραμμα του Ελληνικού Τμήματος τόσο στα Γλωσσικά μαθήματα, όσο και στο εκτενές Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Σχολής.

Πορεία στο χρόνο.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ στο πέρασμα του χρόνου προσπάθησε και κατάφερε να εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που έθεσαν οι πρωτεργάτες της ιδέας και της πραγματοποίησής της. Με τους ικανούς Γενικούς Διευθυντές οι οποίοι υπηρέτησαν τις τέσσερις και πάνω αυτές δεκαετίες, τους Διευθυντές των Τμημάτων, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους η Σχολή προετοίμασε χιλιάδες νέους ως καλούς και νομοταγείς πολίτες στο στίβο της ζωής. Δίδαξε στα ελληνόπουλα τα Ελληνικά Γράμματα, τα Έθιμα τις Παραδόσεις και τον Ελληνικό Πολιτισμό.Χρόνο με τον χρόνο οι αριθμοί των μαθητών ανέβαιναν, οι διακρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, η εμπιστοσύνη όχι μόνον των Ελλήνων κερδήθηκε, αλλά και οικογενειών που καμία σχέση με την Ελλάδα δεν είχαν. Και όμως ,αυτοί αποδείχθηκαν οι καλύτεροι πρεσβευτές του Ελληνικού Πολιτισμού.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

Στους κόλπους της Ομογένειας, η λέξη «Σχολή ΣΑΧΕΤΙ» είναι ταυτισμένη με το Ελληνικό Τμήμα ή αλλιώς Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, άλλωστε χωρίς αυτό δεν θα είχε υπάρξει η ίδια η Σχολή.

Το Ελληνικό Τμήμα με τους εκπαιδευτικούς , τους υποδιευθυντές  και την διευθύντρια του που το αποτελούν, την δυναμική αυτή ομάδα, είναι το Τμήμα που έχει αναλάβει από την ίδρυση της Σχολής να διοχετεύει σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές τα Ελληνικά Γράμματα και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Από τον Βρεφονηπιακό σταθμό, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και ως το Γυμνάσιο-Λύκειο, είναι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί με πλήρες ωράριο (23,  45λεπτες ώρες την εβδομάδα) που διδάσκουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται σε διδακτικό υλικό που δημιουργεί συγγραφική ομάδα εκπαιδευτικών του Ελληνικού Τμήματοςκαθώς και από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δίνεται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά στην χρήση της τεχνολογίας και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την περίοδο της πανδημίας, αφού για μεγάλη χρονική περίοδο τα δύο τελευταία χρόνια , το σχολείο λειτουργούσε με διδασκαλία εξ’ αποστάσεως.

Αναφέρουμε επίσης ,την οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων τα οποία αφορούν στην Μουσική Διαθεματική Παιδεία καθώς και στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.

Επιπλέον να σημειώσουμε  ότι, το Ελληνικό Τμήμα πραγματοποιεί κάθε χρόνο πλήθος εκδηλώσεων με θρησκευτικό, Πολιτισμικό και Εθνικό περιεχόμενο.

Συγχρόνως, τα τελευταία οχτώ χρόνια  λειτουργεί Πλάνο Στήριξης για τα Ελληνόπουλα της περιοχής γύρω από το Γιοχάνεσμπουργκ,τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τα Ελληνικά Γράμματα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις εγκαταστάσεις του ΣΑΧΕΤΙ και διδάσκουν εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ από το 2001, παραμένει εξεταστικό κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας στη Ν. Αφρική και τις γειτονικές χώρες. Προσφέρει δε σε όλους τους υποψήφιους δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας.

Επίσης, το ΣΑΧΕΤΙ συνεργάζεται με πλήθος Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων, Υπουργείων και φορέων, τόσο στη Νότια Αφρική όσο στην Ελλάδα  και στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,το Πανεπιστήμιο Κύπρου,το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νότιο Αφρική, την Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στη Νότιο Αφρική, το Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, τον Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Υπουργείο Παιδείας της Ν. Αφρικής-IEB (IndependedExaminationBoard), την Ελληνική Έδρα Πανεπιστημίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής, τις Ελληνικές Κοινότητες Νοτίου Αφρικής, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/σχολεία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και γενικότερα στην Ελληνική  Διασπορά.

 

Ατενίζοντας το μέλλον και τις προκλήσεις του.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και των προκλήσεων της δύσκολης αυτής εποχής, κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και είναι αποφασισμένη να εκπληρώσει στο ακέραιο το χρέος της και την ιστορική της ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές των Ελλήνων.

Το όραμα της Μεγάλης Σχολής του Γένους που πριν πολλές δεκαετίες φύτρωσε στις καρδιές εκείνων των Ελλήνων, στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε, ανδρώθηκε και μεγαλούργησε. Σήμερα το καλύτερο αποδεδειγμένα Ελληνικό/ Ιδιωτικό/Ξένο σχολείο της χώρας της Ν. Αφρικής, γεμίζει με υπερηφάνεια τον Ελληνισμό της περιοχής και συνάμα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αγκαλιάσει κυρίως όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα, παιδιά ελληνικής καταγωγής και παιδιά αλλόγλωσσα.

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ που πάντα είχε τις πόρτες ανοιχτές σε όλες τις εθνικές ομάδες γλωσσικές και θρησκευτικές, σήμερα δικαιώνεται ιστορικά σε μία χώρα όπου συνυπάρχουν έντονα πλέον δεκάδες εθνικές ομάδες, χωρίς διακρίσεις.

Το ΣΑΧΕΤΙ είναι αποφασισμένο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να κρατήσει την Ελληνικότητά του και να βοηθήσει τις Κοινότητες και την Παροικία στο θέμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι αποφασισμένο να διευρύνει τον κύκλο των Φιλελλήνων στην ευρύτερη Εκπαιδευτική Κοινότητα στη Νότια Αφρική (Σχολεία, Πανεπιστήμια, Φορείς) αφού το ίδιο το ΣΑΧΕΤΙ   αποτελεί κομμάτι αυτής της Κοινότητας.