Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει καθιερώσει ετήσια επιστημονική εκδήλωση η οποία αφορά θέματα ιατρονομικά, ώστε να διευρύνεται η σκέψη και η κρίση του γιατρού, ενώ παράλληλα να ενημερώνεται από έγκριτους νομικούς για τις τελευταίες νομολογίες που αφορούν εξειδικευμένα ιατρικά θέματα που ανακύπτουν στην καθημερινή σχεδόν άσκηση του επαγγέλματός μας. afissa

Την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο διοργανώνει  ημερίδα που αφορά τη Δωροδοκία – Δωροληψία στην Υγεία, ένα θέμα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση,  που την υπογράφουν, ο Καθηγητής και Πρόεδρος κ. Ευγένιος Κουμαντάκης  και ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Κωνσταντίνος Ι.Πάντο που κατά καιρούς έχει απασχολήσει ειδικούς, ιατρούς, οικονομολόγους, νομικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς αλλά και τον κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του, για να καταλήξει:

«Άτυπες πληρωμές φαίνονται ότι γίνονται συνήθως για την απόκτηση πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την παράκαμψη της λίστας αναμονής και την εξασφάλιση περίθαλψης από συγκεκριμένο ειδικό ιατρό. Εκτός από τέτοιες περιπτώσεις ήσσονος σημασίας αλλά σημαντικού αριθμού, διαφθορά μεγάλης κλίμακος αφορά το κράτος και τη σχέση με τις προμήθειες φαρμακευτικών υλικών ως και εν γένει υγειονομικών υλικών. Η διαφθορά αυτή καθ’ εαυτή, έχει ηθική διάσταση και οδηγεί σε μια σειρά ποινικών αδικημάτων όπως η δωροδοκία, η απάτη, η απιστία, η παράβαση καθήκοντος. Ποιοι είναι αυτοί οι μερικοί και γενικοί παράγοντες που όταν συντρέχουν, επωάζουν, υποθάλπουν τη διαπλοκή με οικονομικό όφελος και με αντίστοιχη ζημία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Πολιτών της κοινωνίας συνολικά; Πιστεύουμε πως θα είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα συμπεράσματα και τα προτεινόμενα μέτρα στα οποία θα καταλήξουν οι έγκριτοι ομιλητές μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση».