φωτό αρχείου (c) ellinikignomi

Συγκεκριμένες προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και όσον αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, απέστειλε ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας προς την Υπ. Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, με κοινοποίηση σε εμπλεκόμενους φορείς και Συλλόγους. Το κείμενο με τις προτάσεις έχει ως εξής:

Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,

Στο σχέδιο νόμου που καταθέσατε για δημόσια διαβούλευση, παρά τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που εισηγείστε για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού (παράλληλη στήριξη, μείωση αριθμού μαθητών στα ΤΕΓ με προϋποθέσεις) αλλά και ρυθμίσεις που κινούνται απλά προς τη σωστή κατεύθυνση (π.χ. προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία και φορείς της αλλοδαπής για την πιστοποίηση μαθησιακών και κοινωνικών-παιδαγωγικών ζητημάτων, δυνατότητα παράτασης απόσπασης για 6ο έτος), φαίνεται ότι δυστυχώς δε λάβατε σχεδόν καθόλου υπόψη σημαντικές και ολοκληρωμένες προτάσεις μας τις οποίες σας καταθέτουμε επανειλημμένα από τον Ιούλιο του 2019. Πλέον γίνεται κατανοητή η μη πραγματοποίηση συνάντησης σας με τους Συλλόγους Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Γερμανίας.

Ακριβώς δύο μήνες μετά την εξαγγελία της χορήγησης επιμισθίου για πέντε έτη, δια μέσου της υφυπουργού Παιδείας σε Εκδήλωση–Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή», οι εκπαιδευτικοί αισθανόμαστε βαθιά απογοήτευση. Την στιγμή που μακριά από τους οικείους μας, δίνουμε τη δική μας μάχη για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα, δεν ικανοποιούνται σημαντικά αιτήματα που θα έδιναν πνοή ζωής στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση.

Σας καλούμε, έστω και τώρα, να κάνετε τον κόπο και να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις που σας έχουμε καταθέσει. Βάση πραγματικών συνθηκών και δεδομένων σας επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά, ότι την επόμενη σχολική χρονιά, η οποία στην περιοχή μας ξεκινά στις 12 Αυγούστου, τα σχολεία μας θα έχουν σημαντικότατες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.

Αν πραγματικά υπάρχει η πολιτική βούληση για ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν το ειδικό επιμίσθιο καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο υψηλό κόστος ζωής. Με επαναφορά ρυθμίσεων με ποινές και τιμωρίες για όσους δεν αποδέχονται την απόσπασή τους ή για όσους ανακαλέσουν αυτή και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας, δε δημιουργούνται κίνητρα για τη στελέχωση των σχολείων στο εξωτερικό αλλά αντικίνητρα.

Συγκεκριμένα επί του σχεδίου νόμου:

  • Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 «Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016» του σχεδίου νόμου, σχετικά με τη χορήγηση επιμισθίου μετά την τριετία, αναφέρεται η φράση «μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης».
  • Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης ως εξής: «για δύο ακόμη έτη με επιμίσθιο, ανεξάρτητα από το έτος αρχικής απόσπασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί επιμίσθιο πάνω από πέντε έτη κατά το παρελθόν».
  • Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί εδάφιο με τη φράση: «Έναρξη ισχύος από το σχολικό έτος 2020-21 για όσους ήδη υπηρετούν στο εξωτερικό και για όσους θα αποσπαστούν με τον παρόντα νόμο».
  • Στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 29 «Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016» του σχεδίου νόμου, αναφέρεται η φράση: «εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄ και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.».
  • Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης ως εξής: «εκδίδεται ειδική πρόσκληση και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν και ανακοινώνονται μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄» ώστε να μην επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο η χρονοβόρα διαδικασία στελέχωσης των σχολείων.

Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,

Αν δεν επιθυμείτε τη φθορά των ελληνικών σχολείων, δια μέσου της υποστελέχωσης, με συνέπεια την υποβάθμιση και τη φυγή μαθητών που φοιτούν στα αμιγώς ελληνικά σχολεία αλλά και στα ΤΕΓ, τότε οι παραπάνω αλλαγές είναι επιβεβλημένες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γ. Γραμματέας

 

Νικόλαος Ράμμος                     Ιωάννης Τσούμπανος