Το διαχρονικό αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ευαισθησία, ιδίως ως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας, τις οικογένειες και τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη υποστήριξης και αρωγής, δεν αρκεί να αποτελεί απλώς ένα, κενό περιεχομένου, ρητορικό σχήμα.

Το αίτημα αυτό, θα πρέπει να πραγματώνεται και να αποκτά ουσιαστική υπόσταση, μέσα από απτές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες να έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πολυεπίπεδες ανάγκες του.

Μιά τέτοια αποτελεσματική πολιτική πραγμάτωση είχαμε με τον πρόσφατο νόμο 4452/2017 “Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις”.

Δύο από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νομοθετήματος, οι οποίες φέρνουν, ακριβώς, στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης, σχετίζονται με την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και με τη θέσπιση νέων δυναμικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πολύτιμων για τον τόπο και την νέα γενιά.

Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, η εξέταση των υποψηφίων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα γίνεται ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία γίνεται πιο ευέλικτη και, ταυτόχρονα λιγότερο δαπανηρή εξαιτίας της μείωσης του λειτουργικού κόστους διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης, αναπτύσσεται και το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ για να υποβοηθήσει την προετοιμασία των μαθητών-υποψηφίων, ενώ, προβλέπεται η θέσπιση –με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ— ηλεκτρονικού φροντιστηρίου για την υποστήριξη της ατομικής προετοιμασίας των υποψηφίων δωρεάν.

Τα οφέλη για την μέση ελληνική οικογένεια είναι πολλαπλά. Το ελληνικό νοικοκυριό απαλλάσσεται από το υπέρογκο κόστος των ιδιωτικών φροντιστηρίων, ενώ η προσβασιμότητα στην μόρφωση, τους τίτλους σπουδών και τις γλωσσικές δεξιότητες καθίσταται κοινό κτήμα και δημόσιο αγαθό, μέσω της νέας τεχνολογίας.

Επιπλέον, με το ίδιο νομοθέτημα, ιδρύθηκε Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ελληνικής Οικονομίας, την “βαριά βιομηχανία” μας όπως, ορθώς, λέγεται.

Η ίδρυση τέτοιων εκπαιδευτικών Τμημάτων κατάρτισης σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν αποτελεί απλώς οικονομική αναγκαιότητα εν όψει των δημοσιονομικών μεγεθών του τουρισμού, αλλά, κυρίως  κοινωνική αναγκαιότητα ώστε οι νέες και οι νέοι σπουδαστές να μην αναζητούν την συγκεκριμένη υψηλού επιπέδου, κατάρτιση, σε αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού  επιβαρύνοντας, ταυτόχρονα, ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Είναι επιτέλους καιρός, να ενισχύσουμε, εδώ στον τόπο μας, την δημιουργία νέων επιστημόνων και στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Το έχει ανάγκη η Χώρα. Το έχει ανάγκη η Ελληνική οικογένεια.

Παναγιώτα Βράντζα

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας