Ένα σημαντικό αφιέρωμα στον Ελληνισμό της Διασποράς επιχειρεί με το τελευταίο βιβλίο του ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Π.Θ.) κ. Ιωάννης Τουλουμάκος, με τίτλο «Η Ελλάδα έξω από τα σύνορα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.

Προϋπόθεση της ηθικής και υλικής συμπαράστασης της Ομογένειας, σημειώνει ο συγγραφέας,  είναι η άμεση σύνδεσή της με την πατρίδα, για την οποία προτείνονται στον πρόλογο του βιβλίου οι εξής θεσμοί:

  • Η ακριβής απογραφή των απανταχού αποδήμων Ελλήνων με τα συναφή στοιχεία.
  • Η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη.
  • Η ίδρυση Υπουργείου Αποδήμου Ελληνισμού με έδρα επίσης την Θεσσαλονίκη.
  • Η ίδρυση ειδικής Υπηρεσίας Αποδήμων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και στους δήμους με κοινότητες και συλλόγους Αποδήμων.
  • Η ίδρυση Έτους Αποδήμου Ελληνισμού.
  • Η ίδρυση Ελληνικής Πολιτιστικής Ολυμπιάδας (της οποίας η πρώτη διοργάνωση πρέπει και μπορεί να συνδυασθεί με την 200η επέτειο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης το 2021).

Και προσθέτει:

“Την παρούσα καταγραφή των ομογενειακών οργανώσεων με όλες τις ελλείψεις που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα, επέβαλε η επιτακτική ανάγκη της δημοσίευσής της.  Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) από το οποίο έπρεπε και θα μπορούσε με την απαιτούμενη πληρότητα να είχε γίνει, έχει παύσει από ετών να υφίσταται, η Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) προσφέρει ως πρώτη ύλη τα διαθέσιμα (ως το έτος 2015) στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Την και στο παρελθόν αυτονόητη όσο και αναγκαία καταγραφή καθιστά η παρούσα περίσταση, όπου με την συνεχιζόμενη μετανάστευση ο αριθμός των Ελλήνων του Εξωτερικού ενδέχεται να υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια, χωρίς καμία υπερβολή, εξαιρετικά επείγουσα. Άλλωστε σε οποιοδήποτε εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση πριν, προπάντων όμως τώρα, η υλική και ηθική συμπαράσταση των Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να έχει σημαντική, αν όχι την πρώτη θέση”.

Στις αναφορές του πρώτου μέρους του βιβλίου («Ξένες χώρες και πόλεις -Ταυτότητες ομογενειακών οργανώσεων»), βασίζονται οι έξι ενότητες του δευτέρου («Τόποι καταγωγής – Ξένες χώρες και πόλεις υποδοχής) και του τρίτου («Κοινότητες και σύλλογοι»), δηλ.:

– Οι κατάλογοι των Ομοσπονδιών που ιδρύθηκαν με συνδετικό στοιχείο την καταγωγή από ευρύτερες περιοχές (περιφέρειες ή νομούς) με τις αντίστοιχες πόλεις χωρών του Εξωτερικού, όπου λειτουργούν.

-Ο κατάλογος των ιδιαίτερων πατρίδων (πόλεων ή χωριών) με τις αντίστοιχες ξένες πόλεις.

-Η σύντομη επισκόπηση κοινοτήτων και συλλόγων (περιεχόμενο, ιδιαιτερότητες, επωνυμίες)

-Οι πολιτιστικοί σύλλογοι (επιλογή)

-Οι σύλλογοι επιστημόνων (επιλογή).

-Οι οργανώσεις νέων (επιλογή).

Την προκαταρκτικού χαρακτήρα έκδοση αρχείου με εθνικοτοπικές οργανώσεις του 1998 (250 δακτυλογραφημένες σελίδες) ακολούθησε το δημοσίευμα «Ταυτότητες Ομογενειακών Οργανώσεων» στο πλαίσιο της Δ’ Παγκόσμιας Συνέλευσης του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη 6-13 Δεκεμβρίου 2001 (300 σελ.). Από το πρώτο μέρος έχουν ληφθεί οι ονομασίες των οργανώσεων χωρών της Ν. Αμερικής, Αφρικής και Ασίας που σημειώνονται στην παρούσα καταγραφή με αστερίσκο.

*Ο συγγραφέας είναι ομότιμος καθηγητής της αρχαίας ελληνικής ιστορίας στη φιλοσοφική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ