Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την ανάγκη να υπάρξει ορθή επιλογή των κρατικών δαπανών, που θα πρέπει να μειωθούν, ώστε να επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, τονίζει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μετά από επτά χρόνια λιτότητας, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να είναι υπερτροφικό, αλλά και αναποτελεσματικό, ενώ υπογραμμίζεται, ότι «οι δαπάνες της γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα ανέρχονται το 2015 σε 55,4% του ΑΕΠ (έναντι 54,1% στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών), ενώ, με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα, που υποδηλώνει την ικανότητα της κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 44% του ΑΕΠ. Μόνον η Δανία και η Φινλανδία έχουν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, αν και πολύ πιο αποτελεσματικές, από την Ελλάδα».

Στο 12% του ΑΕΠ διαμορφώνονται οι δαπάνες, οι οποίες είναι υποστηρικτικές της ανάπτυξης και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερη προσοχή

Υπάρχουν, όμως, και δαπάνες, οι οποίες είναι υποστηρικτικές της ανάπτυξης και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερη προσοχή. Τέτοιες δαπάνες είναι αυτές, που αφορούν «εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές και επικοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη και που μπορούν να αναλαμβάνονται και από τον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώνονται στην Ελλάδα σε 12% του ΑΕΠ (έναντι 15% στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών), με την εκπαίδευση να υπολείπεται 1 ποσοστιαία μονάδα, την υγεία 2,6 ποσοστιαίες μονάδες και τις δαπάνες για μεταφορές και επικοινωνίες, και, έρευνα και ανάπτυξη, να υπερβαίνουν 1,1 ποσοστιαίες μονάδες και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αντιστοίχως, τον μέσο όρο στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών».