Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs- EYE) πραγματοποιείται στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα

Σε ποιούς επιχειρηματίες απευθύνεται το πρόγραμμα και πως μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε αυτό!

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για νέους, που σχεδιάζουν μια δική τους επιχείρηση ή θέλουν να επεκτείνουν μια ήδη υπάρχουσα, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στις 11.00 η ώρα, στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, (Βασ. Σοφίας 2), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες
Το EYE (Erasmus for Young Entrepreneurs) είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός, που βοηθά τον νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την διοίκηση μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές, που παρέχονται για την επιχείρησή του/της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν:
-Νέοι επιχειρηματίες, που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας.
-Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Στην συνέντευξη, που θα γίνει κατά την ενημερωτική συνάντηση, θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την Ελλάδα.
Τονίζεται, ότι είναι απαραίτητη η δήλωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο email:
Dimitra.GEORGANA@ec.europa.eu
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι στις διαδικτυακές διευθύνσεις:
-Ιστότοπος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες
-Erasmus for Young Entrepreneurs Video
-Success Stories από την Ελλάδα
https://erasmus-entrepreneurs.eu/videos.php?vid=itn6DyTI2zI https://www.youtube.com/watch?v=I1K8N0zqLE4 http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/may/index_en.htm
Τέλος, σημειώνεται, ότι στις 5 Οκτωβρίου 2017 θα λάβει χώρα στην Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο) η πανευρωπαϊκή βράβευση των πιο επιτυχημένων Νέων Επιχειρηματιών Erasmus για το 2016 με μια ελληνική υποψηφιότητα ανάμεσα στους έξι φιναλίστ.