Έως τις 27/7/2017 ισχύει η προθεσμία για τους αγρότες

προκειμένου να τακτοποιήσουν στα Δασαρχεία την έκτασή τους και να διασφαλίσουν την επιδότησή τους, αν τα αγροτεμάχιά τους εμφανίζονται να έχουν επικάλυψη με δασική έκταση!

-Δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ένταξης της έκτασης στο οσδε, αλλά ταυτοποίηση της έκτασης μόνο με την προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Λίγες ημέρες προθεσμία έχουν ακόμη οι αγρότες προκειμένου να τακτοποιήσουν την έκτασή τους και να διασφαλίσουν την επιδότησή τους στον βαθμό, που τα αγροτεμάχιά τους εμφανίζονται να έχουν επικάλυψη με δασική έκταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, με βάση την σχετική ΚΥΑ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι ενστάσεις θα περάσουν από τον έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου να διασταυρωθεί, ότι η έκταση είναι ενταγμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (ΟΣΔΕ) κατά την περίοδο 2014-2017. Συγκεκριμένα, με βάση την ΚΥΑ, «δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ένταξης της έκτασης στο ΟΣΔΕ, αλλά ταυτοποίηση της έκτασης μόνον με την προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος». Σημειώνεται, ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο δημιουργεί εφαρμογή, στην οποία έχει πρόσβαση η Δασική Υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να διαπιστώνει εάν το εξαρτημένο τοπογραφικό που προσκομίζεται και αφορά την έκταση περιέχεται εντός του ευρύτερου γεωχωρικού περιγράμματος των εκτάσεων που έχουν ενταχθεί στο ΟΣΔΕ, τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και την τελευταία τριετία (2014-2015- 2016).

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν

Συνοπτικά, με βάση και τις προηγούμενες διατάξεις που νομοθετήθηκαν πρόσφατα, ισχύουν τα εξής:

-Εφ’ όσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ( δηλαδή αυτές που το 1945 ήταν δασικής μορφής και σήμερα είναι αγροτικές) ή ΧΑ (πρώην χορτολιβαδική και τώρα αγροτική) και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο, τότε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν έως τις 27/7/2017 να υποβάλλουν αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής τους, είτε για εξαγορά της έκτασης, εφ’ όσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφ’ όσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

Εάν επιθυμούν να αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλουν στο Δασαρχείο:

α) Αίτηση εξαγοράς,

β) Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) και

γ) Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

Επίσης, εάν θέλουν να αιτηθούν έγκριση επέμβασης, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Αίτηση χρήσης και Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βάσει του Εθνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)