(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Στην δημιουργία Εργαστηρίου Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων προχωρά ο ΟΑΕΔ στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.
Στους συμμετέχοντες θα παρέχεται ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση, σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που υλοποιούνται από τον Οργανισμό, όπως Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσδιορισμού, Συμβουλή των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, ενώ μετά την διεξαγωγή του Εργαστηρίου οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA

Τα προγράμματα ξεκινούν στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου από τις 09:30 έως τις 15:00, στην Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου και στην Κόρινθο στις 30 Σεπτεμβρίου, τις ίδιες ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, που είναι εγγεγραμμένοι και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Επισημαίνεται, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.