Οι ανάγκες τους για ρευστότητα θα μπορέσουν να καλυφθούν μέσω του μηχανισμού ELA».

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Δεν θα επηρεάσει άμεσα την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών η αιφνιδιαστική απόφαση της ΕΚΤ, να σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως ενέχυρα για την χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνει σε ειδική ανάλυσή της η ελληνική τράπεζα «Eurobank».
Η συγκεκριμένη αιφνιδιαστική απόφαση, με βάση την ανακοίνωση της ΕΚΤ, είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες του Ευρωσυστήματος, δεδομένου, ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως επιτυχής η ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος. Μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε από την πλευρά του, ότι η εν λόγω απόφαση δεν αντανακλά οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα και ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο και προστατεύεται πλήρως από την πρόσβαση στον ELA.logo

Μετά τις 11 Φεβρουαρίου οι ελληνικές τράπεζες θα προσφεύγουν για χρηματοδότηση στον ELA

Η «Eurobank» υποστηρίζει, πάντως, ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τις 11 Φεβρουαρίου για να συνεχιστεί η αναθεώρηση του παρόντος προγράμματος (φαίνεται απίθανο σε αυτό το σημείο, με δεδομένες τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις), ή για να αντικατασταθεί με κάποιου άλλου είδους αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να καταφύγουν στον μηχανισμό του ELA για να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών χρηματοδότησής τους.
Ο ELA αποτελεί μια πολύ πιό ακριβή πηγή ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες (το προβλεπόμενο επιτόκιο του ΕLA είναι της τάξης του 1,55%) σε σχέση με την χρηματοδότηση της ΕΚΤ (που έχει επιτόκιο 0,05℅, δηλαδή 30 φορές χαμηλότερο).

Σε 56 δισεκατομμύρια ευρώ έφθασε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στις ελληνικές τράπεζες τον περασμένο Δεκέμβριο

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν, ότι η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος προς τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2014 σε 56 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτό το ποσό είναι πιθανόν να έχει αυξηθεί περαιτέρω τον Ιανουάριο, λόγω των εκροών και της μειωμένης διατραπεζικής χρηματοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Να σημειωθεί, ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτής εξασφαλίζεται από την επιβοηθητική εγγύηση (π.χ. από την ανακεφαλαιοποίηση, που σχετίζεται με ομόλογα του EFSF, δάνεια και άλλα ομόλογα χωρίς κρατικές εγγυήσεις), που θα παραμείνουν επιλέξιμα και μετά την 11 Φεβρουαρίου.

Τι θα επηρεάσει η απόφαση της ΕΚΤ

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ανάλυση της «Eurobank», η απόφαση της ΕΚΤ θα επηρεάσει:
α) Tα τραπεζικά ομόλογα (Πυλώνας ΙΙ). Περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ, σε συνολικό ονομαστικό, χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τις ελληνικές τράπεζες σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος συν ένα ακόμη αναξιοποίητο ποσό της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ από ομόλογα του ELA.
β) Τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και
γ) τα έντοκα γραμμάτια (μόνο 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν να δεσμευθούν επί του παρόντος από τις ελληνικές τράπεζες).
Να σημειωθεί, ότι το «Euro Working Group» θα αποφασίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Φεβρουαρίου για να συζητήσουν την ελληνική κατάσταση.

Ο αντίκτυπος στα έντοκα γραμμάτια

Ο καθαρός αντίκτυπος της απόφασης της ΕΚΤ θα είναι στα έντοκα γραμμάτια (9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που κατέχει σήμερα από τις εγχώριες τράπεζες) και τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου των εγχώριων τραπεζών (συνολικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε θεωρητικό επίπεδο, που είναι τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα του Πυλώνα ΙΙΙ και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αλλά ομόλογα του Ε.Δ.).
Υπάρχει η υποχρέωση της κεντρικής τράπεζας της χώρας να ζητήσει έγκριση από την ΕΚΤ για την παροχή της εν λόγω ρευστότητας, η οποία ανανεώνεται σε δεκαπενθήμερη βάση.
Η ΕΚΤ, η οποία είχε χορηγήσει για πρώτη φορά έγκριση δύο εβδομάδων για τις ελληνικές τράπεζες στις 21 Ιανουαρίου, αφού έλαβε επίσημη αίτηση από την Τράπεζα της Ελλάδας, ανανέωσε την απόφασή της για 10 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου.

Η ΕΚΤ θα επανεκτιμήσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στον ΕLA

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ (άρθρο. 14.4), αναθέτει την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τον περιορισμό της λειτουργίας του ELA, αν παρεμβαίνει με τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος (π.χ., παραβιάζει την απαγόρευση της συνθήκης της νομισματικής χρηματοδότησης).
Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων.
Η ΕΚΤ αναμένεται να επανεκτιμήσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στον ELA στις 18 Φεβρουαρίου.
Μέχρι τότε, η νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση θα φέρει στην Βουλή των Ελλήνων τις προγραμματικές δηλώσεις της για έγκριση. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα ολοκληρωθεί με ψήφο εμπιστοσύνης, μάλλον στις 9 ή10 Φεβρουαρίου.