Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδος και δεν στερούνται του εκλογικού τους δικαιώματος και διαμένουν ή, κατά την ημέρα των εκλογών θα ευρίσκονται, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γεν. Προξενείου Αμβούργου (δηλ. στα κρατίδια Κάτω Σαξωνίας, Βρέμης, Αμβούργου και Σλέσβιχ Χόλσταϊν) έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στα ελληνικά εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στο Γενικό Προξενείο Αμβούργου και στην Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου.

 

H ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.ypes.gr/epe2019/ . Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να γίνει, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ενδεχομένως με τη βοήθεια άλλου προσώπου που διαθέτει computer και internet), είτε στο Γενικό Προξενείο Αμβούργου (καθημερινά 09:00 – 13:00).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ και αντιγράφου ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ στο Γεν. Προξενείο Αμβούργου, είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής εξουσιοδότησης.

 

 1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, προσκομίζοντας Διαβατήριο ή Ταυτότητα.

 

 Πληροφορίες: α) Υπουργείο Εσωτερικών

β)Γενικό Προξενείο Αμβούργου, τηλ. 040/41324311 (από 13:30 έως 16:00)

 

Συνημμένα: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                      ΣΤΟΥΣ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

 1. ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2019

 

 

Συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν ή βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στην περιφέρεια του Γενικού Προξενείου Αμβούργου στην εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (25.05.2019).

 

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Στην εκλογική διαδικασία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν τόσο οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εκείνοι που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος-μέλος της Ένωσης.

 

Η ψηφοφορία για τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού προξενείου Αμβούργου θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 σε δύο εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν :

 

α) στο Αμβούργο, στα Γραφεία του Γενικού Προξενείου, Neue ABC Strasse 10, Τ.Κ. 20354 και

β) στο Αννόβερο, στα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας, Allaweg 7, Τ.Κ. 30449

 

Κατά τη ψηφοφορία οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους.

 

Για την άσκηση του δικαιώματος τους στο τόπο διαμονής τους οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού θα πρέπει:

 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους.
 • Να έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού.
 • Να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική Αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα), ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Με βάση την δήλωσή τους αυτή θα συμπεριληφθούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνον μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από την οικεία διπλωματική Αρχή.

 

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ: 

 

 1. Επισκέπτεσθε την : http://www.ypes.gr/epe2019/

 

 1. Κάνετε αναζήτηση του εκλογέα στη βάση των δεδομένων των εκλογικών καταλόγων, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο του εκλογέως. Εμφανίζονται τα εξής στοιχεία επώνυμο, επώνυμο Β αν υπάρχει, όνομα, όνομα Β αν υπάρχει, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, γένος, ημερομηνία γέννησης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκλογική περιφέρεια, Δήμος ή Κοινότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου.

 

 1. Κάνετε κλικ στο πεδίο Υποβολή Αίτησης και ακολουθεί κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου επιλέγετε από τον προκαθορισμένο κατάλογο ως χώρα τη Γερμανία, ως Προξενική Αρχή το Αμβούργο και την πόλη όπου επιθυμείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Συμπληρώνετε με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες το όνομα και τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, πόλη κτλ) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πεδίο Καταχώρηση Αίτησης.

 

 1. Εμφανίζεται η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ, η οποία πρέπει να τυπωθεί σε τρία αντίτυπα, να υπογραφεί και να κατατεθεί μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του του διαβατηρίου στο Γενικό Προξενείο Αμβούργου, είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής εξουσιοδότησης.

 

 1. Σημειώνεται ότι στις προσεχείς Ευρωεκλογές έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και όσοι Έλληνες πολίτες έχουν γεννηθεί το έτος 2002 (η 1η Ιανουαρίου 2002 θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο έτος). Για την εγγραφή τους στου ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

 

 1. Εάν διαπιστωθεί κατά την αναζήτηση (ανωτέρω περίπτωση 2) ότι δεν φέρονται ως εγγεγραμμένοι στους υφιστάμενους εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :

 

 • Στην ιστοσελίδα http://www.ypes.gr/epe2019/ κάνετε κλικ στην επιλογή Γεννηθέντες 2002 και συμπληρώνετε στο αριστερό μέρος με κεφαλαίους και χωρίς τόνους ελληνικούς χαρακτήρες τα στοιχεία Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημ/νια γέννησης, το νομό και το δήμο, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος και προαιρετικά τα υπόλοιπα στοιχεία. επιλέγετε από τον προκαθορισμένο κατάλογο ως χώρα τη Γερμανία, ως Προξενική Αρχή το Αμβούργο και την πόλη όπου επιθυμείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Συμπληρώνετε με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες το όνομα και τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, πόλη κτλ) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πεδίο Καταχώρηση Αίτησης.
 1. Ακολουθείτε τη διαδικασία όπως στην ανωτέρω περίπτωση 3.

 

 

Το Γενικό Προξενείο Αμβούργου έχει τη δυνατότητα να προβεί στη παραπάνω διαδικασία για τους πολίτες εκείνους που είτε δεν διαθέτουν Η/Υ είτε δυσκολεύονται να κάνουν τη σχετική διαδικασία (πληρ. 040/41324311, ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 13:00).

 

 

 

 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο/η υπογράφων/-ουσα ……………………….………………………….

του …………………………… και της ……………………………………

γεννηθείς/-σα στις ………………………. στ……..……………………..

του νομού ……………………….., κάτοχος του υπ΄αριθ. ……………..

Διαβατηρίου/Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως ….……………………….

κάτοικος  (οδός/αριθ.. στα γερμανικά) …….……………………………

Τ.Κ./τόπος (στα γερμανικά)……………….……………………………..

 

εξουσιοδοτώ με την παρούσα και ορίζω αντιπρόσωπό μου

 

τ… κ… ……………………………………….……….……………………

του…………………………. και της ……….…………………………….

κάτοχο του υπ΄αριθ. ………………… Διαβατηρίου/Δελτ. Ταυτότητας

κάτοικο …………………………………………………………………….

 

προκειμένου να υποβάλει αντ’ εμού στο Γεν. Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μου για άσκηση του εκλογικού μου δικαιώματος σε εκλογικό τμήμα της πόλεως δικαιοδοσίας του Προξενείου τούτου. Επισυνάπτω την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωσή μου εις τριπλούν, υπογεγραμμένη, καθώς και αντίγραφο του ανωτέρω Διαβατηρίου / Δελτίου Ταυτότητάς μου.

 

 

Τόπος, Ημερομηνία ………………………………….

 

 

Ο/Η Εξουσιοδοτών/-ούσα

 

 

______________________

(υπογραφή)