Οι πορτογαλικές τράπεζες είναι φορτωμένες με επισφαλή δάνεια και έχουν σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίων, ενώ το δημόσιο πορτογαλικό χρέος είναι περίπου στο 130% του ΑΕΠ, γεγονός, που δημιουργεί ανησυχία, ότι η χώρα αυτή θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα διάσωσης.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγορές άρχισαν να ανησυχούν, για το τι θα σήμαινε το Brexit για έναν από τους αδύναμους κρίκους της ευρωζώνης, τις ιταλικές τράπεζες. Όμως, αυτή την εβδομάδα, η προσοχή έχει αρχίσει να στρέφεται στην Πορτογαλία, καθώς οι αγορές έχουν αρχίσει και γίνονται ιδιαίτερα νευρικές για τα τραπεζικά προβλήματα της Ιβηρικής αυτής χώρας. Και αυτό, επειδή οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται, με τους αναλυτές να μιλούν ακόμα και για ανάγκη νέου προγράμματος διάσωσης.
«Το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου χτύπησε ένα από τα ήδη ευάλωτα τραπεζικά συστήματα της ευρωζώνης. Οι ιταλικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά η θερμοκρασία αυξάνεται και στην Πορτογαλία», σημειώνει ο Marc Chandler, επικεφαλής στρατηγικής της αγοράς συναλλάγματος στην «Brown Brothers Harriman», σε ενημερωτική επιστολή του προς τους πελάτες της εταιρείας.

Οι πορτογαλικές τράπεζες είναι φορτωμένες με επισφαλή δάνεια και έχουν σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίων

«Η Πορογαλία είναι αντιμέτωπη με μια συστημική τραπεζική κρίση, την έλλειψη ενός πειστικού μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου και την υπερβολική μόχλευση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα», σημειώνει και ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Barclays, Antonio Garcia Pascual, που επισημαίνει, ότι «αυτό φέρνει το ερώτημα, αν η Πορτογαλία μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς τη βοήθεια ενός άλλου προγράμματος.»
Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Πορτογαλίας, οι τράπεζές της είναι και αυτές φορτωμένες με επισφαλή δάνεια και έχουν σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίων.
Το πορτογαλικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως είχε προειδοποιήσει το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας από άποψη καταθέσεων, η «Caixa Geral de Depositos», όπως καιη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζά της, η BCP, χρειάζονται κεφάλαια ύψους 5 και 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως

«Οι τράπεζες έχουν ρευστότητα, αλλά η αδύναμη ποιότητα ενεργητικού, τα χαμηλά περιθώρια επιτοκίων καθώς και υποτονική αύξηση των χορηγήσεων, παραμένουν τροχοπέδη για την κερδοφορία τους. Η διαδικασία της εξυγίανσης των ισολογισμών έχει προχωρήσει πολύ αργά, με ένα μεγάλο μερίδιο τραπεζικών assets να είναι ακόμα συνδεδεμένα με επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας, περιορίζοντας έτσι την οικονομική δραστηριότητα», επισημαίνει το ΔΝΤ στην εκθεσή του.
Όπως υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές, η μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας από άποψη καταθέσεων, η «Caixa Geral de Depositos», χρειάζεται μια ένεση μετρητών ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζά της, η BCP, αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα και δυνητικά μπορεί να χρειαστεί κεφάλαια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της «Barclays!, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το θετικό αποτέλεσμα, που θα μπορούσε να έχει η αποπληρωμή των CoCos .

Το δημόσιο πορτογαλικό χρέος είναι περίπου στο 130% του ΑΕΠ, και ενδέχεται να παραμείνει πάνω από το 130% μέχρι το 2020

Όμως, η Πορτογαλία έχει, επίσης, και άλλα προβλήματα.
Το δημόσιο χρέος είναι περίπου στο 130% του ΑΕΠ, και ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν, ότι θα μπορούσε να παραμείνει πάνω από το 130% μέχρι το 2020. Επιπλέον, το χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ υψηλότερο, από ό, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με την «Barclays», η Πορτογαλία χρειάζεται ένα πιο «ρεαλιστικό» μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο, που να είναι «σύμφωνο με τη φερεγγυότητα». Το ΔΝΤ προβλέπει, ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Πορτογαλίας θα είναι γύρω στο 3% το 2016 – σε σύγκριση με το στόχο του 2,2% – εάν η χώρα δεν λάβει περισσότερα μέτρα περικοπής δαπανών.
H «Barclays» προβλέπει επίσης, ότι η Πορτογαλία θα χρειαστεί 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για το υπόλοιπο του 2016, με τον ετήσιο δανεισμό να διαμορφώνεται σε μέσον όρο στα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2017-2020.
Η πορτογαλική Κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες επιλογές σχετικά με την δημοσιονομική πολιτική και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η «Citigroup» πιστεύει, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από το Brexit θα χτυπήσουν σκληρότερα την ευρωπεριφέρεια, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα

Όπως τονίζει η «Barclays», υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, μερικοί από τους βουλευτές της Κυβέρνησης να αντιταχθούν σε μερικές από τις δημοσιονομικές προσαρμογές, που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες απαιτούν μια ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική απάντηση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανησυχούν για την ικανότητα της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις προκλήσεις», τονίζει η τράπεζα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, οι οικονομικές επιδόσεις της Πορτογαλίας δεν ήταν καθόλου εντυπωσιακές, από τότε που αποχώρησε από το πρόγραμμα διάσωσης. το 2014, με το 2015 η ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 1,5% .
Η τράπεζα «Barclays» εκτιμά, ότι η ανάπτυξη στην χώρα αυτή θα πέσει κάτω από το 1% το 2016, ενώ η «Citigroup» σημείωσε πριν μερικές ημέρες, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από το Brexit θα χτυπήσουν σκληρότερα την ευρωπεριφέρεια, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

portogallia