Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιον επεσκέφθη το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου, εις την Μητροπολιτικήν αυτού Έδραν, εν Βενετία, η Εξοχ. Υπουργός Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδος κ. Άννα Διαμαντοπούλου, συνοδευομένη υπό της Εντιμ. Προξένου της Ελλάδος κ. Ειρήνης Ρήγα και συνεργατών της.

Κατά την συνάντησιν ταύτην συνεζητήθησαν διάφορα θέματα, σχετικά με την Ορθόδοξον Μητρόπολιν, τους Ορθοδόξους πιστούς, ιδιαιτέρως δε με τον Ελληνισμόν της Ιταλίας. Η Υπουργός επληροφορήθη εκ του σύνεγγυς διά το πολύπλευρον έργον, το οποίον επιτελείται κατά την τελεταίαν δεκαπενταετίαν εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας, καθώς και διά τας τεραστίας προσπαθείας αι οποίαι καταβάλλονται προσωπικά υπό του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου δια την δημιουργίαν γεφυρών αγάπης και συνεργασίας με όλους τους φορείς του Ελληνισμού εις την Ιταλίαν, διά το καλόν και την πρόοδον του Γένους μας. Νωρίτερα η Υπουργός, συνοδευομένη υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως, Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Ευαγγέλου Υφαντίδη και του εφημερίου, Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μαδάρου, προσεκήνυσε εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, πληροφορηθείσα όχι μόνον διά την πολύτιμον ιστορικήν και καλλιτεχνικήν αξίαν αυτού, αλλά και διά την σύγχρονον αυτού μαρτυρίαν και αποστολήν εις την κοινωνίαν της Βενετίας και γενικότερα της Ιταλίας.

Εις την Εξοχ. Υπουργόν επεδόθησαν αι προσήκουσαι τιμαί από μέρους της Ορθοδόξου Μητροπόλεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ