OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Καθιερώνεται «Φόρος Βραχυχρόνιας Διαμονής», που θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της και θα αποδίδεται ανά τρίμηνο στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές, με πανομοιότυπο τρόπο, που γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται στην χώρα μας η κατάθεση του Νομοσχεδίου για την λεγόμενη «Οικονομία του διαμοιρασμού» (sharing economy) στον χώρο του τουρισμού, σε μια προσπάθεια της Κυβέρνησης να θέσει το νέο πλαίσιο κανόνων στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά μισθώσεων ιδιωτικών κατοικιών σε τουρίστες.
Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Κυβέρνηση επιδιώκει να φέρει στο φως και να φορολογήσει σημαντικό μέρος της «γκρίζας» οικονομίας στον τουρισμό.
Καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο θεσμικού πλαισίου στην
Ε.Ε., ο ελληνικός αυτός Νόμος θα αποτελέσει ένα είδος «πιλότου» και για άλλες χώρες, γι’ αυτό υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, βραχυπρόθεσμη μίσθωση μπορεί να γίνει μόνον σε ακίνητο, που είναι διαμέρισμα ή μονοκατοικία, διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες, έχει εμβαδόν τουλάχιστον 9 τ.μ. και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί νόμιμα μια βραχυπρόθεσμη μίσθωση ενός διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, θα πρέπει ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής να είναι φυσικό πρόσωπο και να είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων», το οποίο θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Ορίζεται, ταυτόχρονα, πως δεν θα επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσότερων από δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

Καθιερώνεται «Φόρος Βραχυχρόνιας Διαμονής», που θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της

Περιορισμός θα υπάρχει, όμως, και ως προς το διάστημα, που θα μπορεί κανείς να μισθώνει το ακίνητο και αυτό δεν θα μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 90 ημέρες κάθε χρόνο. Το καθεστώς στα νησιά θα είναι διαφορετικό. Σε αυτά, που έχουν κάτω από 100.000 κατοίκους πληθυσμό, η μέγιστη διάρκεια μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ημέρες ετησίως.
Τα διαμερίσματα ή οι μονοκατοικίες πρέπει να μισθώνονται με επίπλωση, αλλά χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες, εκτός από την παροχή κλινοσκεπασμάτων.
Σε περίπτωση, που ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής (μια ψηφιακή πλατφόρμα για παράδειγμα) δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων ή μισθώσουν περισσότερα από 2 ακίνητα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, βεβαιώνεται από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να υποχρεωθούν, μεταξύ άλλων, οι ψηφιακές πλατφόρμες να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με το ελληνικό Δημόσιο, αλλιώς θα απειλούνται σωρευτικά με απαγορευτικά πρόστιμα. Κυρώσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις παραβίασης και των άλλων προϋποθέσεων, που ορίζονται για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.
Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου θα απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Καθιερώνεται, ωστόσο, ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων αυτού του είδους, με την ονομασία «Φόρος Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο ειδικός φόρος θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της.

Ο ειδικός φόρος θα αποδίδεται ανά τρίμηνο στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές με πανομοιότυπο τρόπο, που γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ!

Ο ειδικός φόρος θα παρακρατείται από τα φυσικά πρόσωπα ή τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Προβλέπεται, μάλιστα, πως θα αποδίδεται στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές με πανομοιότυπο τρόπο, που γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ. Προβλέπεται, πως η απόδοση θα γίνεται ανά τρίμηνο κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο και όχι αργότερα από την 16η των συγκεκριμένων μηνών.
Η διαδικασία επιβολής και είσπραξης, όπως και ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσής του, θα καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Τα έσοδα από την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων θα θεωρούνται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και οι ιδιοκτήτες ή υπεκμισθωτές θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Τέλος, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων στα ακίνητα από μεικτά κλιμάκια, που θα συγκροτούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα είναι, επιπλέον, υποχρεωμένες να παρέχουν στο Υπουργείο Οικονομικών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή του ακινήτου.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA