Οι μέλισσες βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι πληθυσμοί τους μειώνονται σε παγκόσμιοεπίπεδο και δεν προβλέπεται άμεση λύση. «Μας απειλεί μία καταστροφή στα επόμενα χρόνια εάν δεν κάνουμε κάτι γι’ αυτό» λέει χαρακτηριστικά ο Αναστάσης Στεφανόπουλος. Ο Αναστάσης είναι γιος μελισσοκόμου και είναι ένας από τους συμμετέχοντες ενός σεμιναρίου με θέμα τη μελισσοκομία που λαμβάνει χώρα στο κέντρο ελληνογερμανικής συνεργασίας Ger-Mani.meli1

Στο σεμινάριο αυτό, που λαμβάνει χώρα μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 13 Νοεμβρίου, συμμετέχουν συνολικά είκοσι νέοι, δέκα από την Ελλάδα και δέκα από τη Γερμανία, και μαθαίνουν για τις συνθήκες διαβίωσης των μελισσών στη νότια Ευρώπη και φυσικά εδώ στην Ανατολική Μάνη. Πρόκειται για μία συνεργασία του Ομίλου Μάνης με τον μη κυβερνητικό οργανισμό Youthnet Hellas και τον οργανισμό aktuelles forum NRW της γερμανικής πόλης Gelsenkirchen και του Theodor-Brauer-Haus της πόλης Kleve. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τοπικούς μελισσοκόμους, βιολογικούς παραγωγούς και τεχνίτες και γνωρίζουν τη φύση και τα αξιοθέατα της Μάνης.
Die Biene, eins der kleinsten Nutztiere der Erde

Die Honigbienen sind bedroht. Weltweit sterben immer mehr Völker, und eine Besserung ist nicht in Sicht. “Uns droht eine Katastrophe in den kommenden Jahren, wenn wir nicht handeln”, so Anastasis Stephanopoulos. Er ist einer der Teilnehmer eines Bienenprojekts, das zurzeit im griechisch-deutschen Begegnungszentrum Ger-Mani stattfindet und selbst Sohn eines Imkers.

Insgesamt zwanzig junge Erwachsene, zehn Griechen und zehn Deutsche erkunden zwischen dem 31. Oktober und dem 13. November die Lebensumstände der Bienen im Süden Europas und natürlich vor allem hier vor Ort Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Vereins “Omilos Manis“ mit dem griechischen Partner Youthnet Hellas und den deutschen Bildungswerken aktuelles forum NRW in Gelsenkirchen und dem Theodor-Brauer-Haus in Kleve. Die Teilnehmer werden Kontakte zu einheimischen Imkern, Bio-Bauern und Handwerkern suchen und die Mani mit ihrer Natur, ihren Sehenswürdigkeiten und öffentlichen Einrichtungen kennen lernen.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ