Η Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας, της προώθησης των εθνικών θεμάτων, της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό και στην προσπάθεια περαιτέρω σύσφιγξης των δεσμών με τους Έλληνες που διαβιούν εκτός συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας, καθιερώνει εφεξής μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων (Newsletter) που θα απευθύνεται ηλεκτρονικά στον Ελληνισμό της Διασποράς.vouli
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων αποσκοπεί στην πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση των Ελλήνων Ομογενών αναφορικά με τα εν Ελλάδι κοινοβουλευτικά δρώμενα και στοχεύει να λειτουργήσει σαν κόμβος για την προώθηση της ενημέρωσης του Ελληνισμού της Διασποράς.
Το νέο Newsletter θα περιλαμβάνει ειδήσεις κοινοβουλευτικού κυρίως περιεχομένου αλλά και πληροφορίες για δράσεις της Βουλής των Ελλήνων πάνω σε σειρά θεμάτων (συναντήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, βραβεύσεις) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες της Διασποράς.
Εκτός της ειδησεογραφίας, στο νέο Newsletter θα υπάρχει ειδική κατηγορία με την ένδειξη “Calendar” (Ημερολόγιο), όπου θα καταγράφονται προγραμματισμένες εκδηλώσεις ευρύτερου ελληνικού ενδιαφέροντος – πέραν των κοινοβουλευτικών δρώμενων – οι οποίες λαμβάνουν χώρα, είτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, είτε στους τόπους όπου διαβιούν οι Ομογενείς.
Η αποστολή του δελτίου θα απευθύνεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες παραλήπτες, ανάμεσα στους οποίους οργανώσεις, ενώσεις και φορείς, σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, μέσα ενημέρωσης κ.ά. του Απόδημου Ελληνισμού.
Το νέο Newsletter θα εκδίδεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και θα περιλαμβάνει κείμενα και φωτογραφίες. Σχετικός σύνδεσμος θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ