Υποχρεωμένοι να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησης είναι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, που έχει χορηγηθεί από τις Υπηρεσίας Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.diplomata_odigisis
Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί από τα Τμήματα Τροχαίας πρέπει να αντικατασταθούν με νέα έντυπα, προσαρμοσμένα στους κανονισμούς της Ε.Ε.,τα οποία θα χορηγούνται πλέον από την οικεία Διεύθυνση Συγκοινωνιών / Μεταφορών.
Οι κάτοχοι των παλιών αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων θα πρέπει να τις καταθέσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών/ Μεταφορών και θα αντικατασταθούν με νέο έντυπο με την υποβολή του παραβόλου της εκτύπωσής του.
Η προθεσμία για αυτές τις αλλαγές είναι η 18η Ιανουαρίου 2015, ενώ η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και υποβάλλονται είναι τα εξής:
– Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
– Φωτοτυπία της άδειας μοτοποδηλάτου
– Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
– Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Σε περίπτωση, που κάποιος δεν ανανεώσει εμπρόθεσμα ή καθόλου το δίπλωμά του, τότε αναμένονται να υπάρξουν πρόστιμα σε ελέγχους της Τροχαίας, που αναμένονται να εντατικοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα..