Υπουργείο Παιδείας: Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αλλάζει κανονισμούς

Και τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής ζωής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!
-Τι προβλέπεται να ισχύσει για την φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες, τις τιμωρίες, τις εγγραφές και μετεγγραφές, την ψηφιοποίηση των σχολικών υπηρεσιακών εντύπων, τους επαίνους και τα βραβεία, καθώς και την επικοινωνία των καθηγητών με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Την σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία θέλει να επιστρατεύσει το Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ άλλων και για την ενημέρωση των γονέων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς θεσπίζει σαν τρόπο ενημέρωσης για τις επιδόσεις των παιδιών τους στα σχολεία, την αποστολή από τους καθηγητές, ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών!
Αναλυτικότερα, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης για την φοίτηση στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας παρέδωσε στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις εγγραφές και μετεγγραφές, την φοίτηση και άλλα θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypepth/?
p=3653) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έκδοσης και της δημοσίευσης της απόφασης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Τονίζεται, ότι σε αυτή την Υπουργική Απόφαση συγκεντρώνονται θέματα, που ρυθμίζονταν με διάφορα νομοθετήματα, πράγμα που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των σχολείων, αφού όλα τα ερωτήματα θα βρίσκουν την απάντησή τους σε μια Υπουργική Απόφαση, είτε πρόκειται για Γυμνάσια, είτε για ΓΕΛ είτε για ΕΠΑΛ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά μια Υπουργική Απόφαση. είναι κοινή για όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιές αλλαγές προβλέπονται για την φοίτηση των μαθητών και την οργάνωση της σχολικής ζωής

Σχετικά με την φοίτηση, θα ισχύουν τα ακόλουθα::
– Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς όλες πρέπει να είναι σε γνώση του κηδεμόνα και ορίζονται όλες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί ένας μαθητής να απουσιάσει χωρίς να προσμετρώνται οι απουσίες του.
– Καταργείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών και προβλέπεται επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων για κάθε ημέρα απουσίας του μαθητή.
– Καθιερώνεται η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με
ηλεκτρονικά μηνύματα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό). Έτσι, μια διαδικασία τυπική (αποστολή ταχυδρομικών επιστολών), που κόστιζε χρόνο και χρήμα για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο αντίστοιχα, αντικαθίσταται από μια διαδικασία ουσιαστική με
στόχο την βελτίωση της παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών/τριών.
Σχετικά με την οργάνωση της σχολικής ζωής, προβλέπονται τα εξής:
– Επειδή στόχος είναι, όχι απλώς να τίθενται κανόνες, αλλά να τηρούνται και αφ’ ετέρου οι μαθητές να διαπαιδαγωγούνται στην ανάγκη θέσπισης και τήρησής τους, εισάγεται η συνδιαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του «Πλαισίου οργάνωσης της σχολικής λειτουργίας», με σκοπό να
εμπλακούν οι μαθητές στην διαδικασία θέσπισης κανόνων, στο πνεύμα των νόμων, να κάνουν οι ίδιοι προτάσεις και να αυτοδεσμευτούν.

Ποιές παιδαγωγικές ενέργειες και ποιά μέτρα προτείνονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων

– Προτείνονται παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα για να αντιμετωπίζονται παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, που σκοπό έχουν, ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, που δημιούργησε και να επανορθώσει ή να μην το επαναλάβει. Όταν επαναλαμβάνει τις ίδιες ή ανάλογες συμπεριφορές, επιβάλλονται μέτρα, που θα έχουν επιπτώσεις (αποβολή, απουσίες).
– Παράλληλα εισάγονται έπαινοι και επιβράβευση για κάθε πράξη, που συμβάλλει στην βελτίωση της σχολικής ζωής. Εκτός από τα αριστεία και τα βραβεία για όποιον/α μαθητή/τρια αριστεύσει ή έχει την υψηλότερη επίδοση κάθε τμήματος, θεσμοθετείται βραβείο προόδου για κάθε μαθητή, που βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και έπαινοι για ατομικές ή συλλογικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.
-Ενισχύεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους γονείς και κηδεμόνες και επιδιώκεται ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους. Έτσι, στην αρχή κάθε χρονιάς και πριν την συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, γίνεται συνάντηση
με τους γονείς, στην οποία ενημερώνονται για την λειτουργία του σχολείου.
– Καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τύπου
Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και μαθημάτων επιλογής για την Α τάξη Λυκείου, ομάδων προσανατολισμού ή τομέων για την Β τάξη και κατευθύνσεων ή ειδικότητας για την Γ τάξη (ανάλογα με τον τύπο Λυκείου).
– Τέλος, μιά σειρά υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων (βιβλίο υλικού, βιβλιοθήκης, ευρετήριο, βιβλίο καταγραφής ενεργειών και υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας και ατομικά δελτία μαθητών, ωρολόγια προγράμματα, υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής,
δελτία κίνησης προσωπικού) θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μόλις εκδοθεί εγκύκλιος με τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης, ενώ το βιβλίο φοίτησης τηρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα myschool από το 2017-18.