-Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση, μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., και στις δαπάνες για την Άμυνα, που φθάνουν στο 2,7% του ΑΕΠ της!

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν στην δημοσιότητα και αφορούν το 2015, η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 20% του ΑΕΠ της στην κοινωνική προστασία, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό σε δαπάνες, που αφορούν στον τομέα «γήρανσης του πληθυσμού» (συνταξιοδοτικό κ.ά.).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν, ότι οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην χώρα μας αντιστοιχούσαν κατά μέσον όρο στο 20,5% του ΑΕΠ το 2015, έναντι 20,1% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και 19,2% του ΑΕΠ στην Ε.Ε..

Οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Βέλγιο) δαπανούν πάνω από 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τσεχία δαπανούν λιγότερο του 13% του ΑΕΠ τους.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν, ότι οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας, που αφορούν τον τομέα «γήρανσης του πληθυσμού» (συνταξιοδοτικό κ.ά.) είναι οι υψηλότερες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και κατά μέσον όρο αντιστοιχούν στο 10,3% του ΑΕΠ.

Στον τομέα «γήρανσης του πληθυσμού» στην Ε.Ε., το 2015 η Ελλάδα. δαπάνησε το 15,7% του ΑΕΠ της, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με ποσοστό 13,8% του ΑΕΠ, η Γαλλία με 13,6%, η Φιλανδία με 13,4% και η Αυστρία με ποσοστό 13,1% του ΑΕΠ.

 

Στον τομέα της Άμυνας, όπου ο μέσος όρος δαπανών της Ε.Ε. είναι 1,4% του ΑΕΠ της Ε.Ε., η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., δαπανώντας ποσοστό 2,7% του ΑΕΠ της!

 

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, όπου οι δαπάνες για την «γήρανση του πληθυσμού» διαμορφώθηκαν μόλις στο 2,4% του ΑΕΠ, αλλά και στην Κύπρο και την Λιθουανία, που δαπάνησαν ποσοστό 5,8% του ΑΕΠ τους.

Μετά την κοινωνική προστασία, το μεγαλύτερο ποσοστό κρατικών δαπανών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αφορά τον τομέα της Υγείας, με μέσον όρο, 7,2% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα το ποσοστό δαπανών στον τομέα της υγείας βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, από τον μέσον όρο των κρατών-μελών της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στο 4,5% του ΑΕΠ.

Τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών για την Υγεία καταγράφονται για το 2015 στην Δανία (8,6% του ΑΕΠ), στην Γαλλία (8,2%), στην Ολλανδία και στην Αυστρία (8%).

Όσον αφορά τις δαπάνες για την Παιδεία, στην Ε.Ε. αντιστοιχούν στο 4,9% του ΑΕΠ. Και στον τομέα αυτόν η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσον όρο, αφού δαπανά για την Παιδεία το 4,3% του ΑΕΠ της.

Τέλος, οι δαπάνες για την Άμυνα αντιστοιχούν στο 1,4% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.. Στον τομέα αυτόν η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 2,7% και ακολουθεί η Μ. Βρετανία, όπου οι δαπάνες για την Άμυνα αντιστοιχούν στο 2,1% του ΑΕΠ.