-Ο δήμος αυτός, που αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εργοδότη στο κρατίδιο της Βάδης- Βυρτεμβέργης, εξέδωσε και διένειμε ελληνόγλωσσο φυλλάδιο, οπου αναφέρονται συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του υποψήφιου Έλληνα εργαζομένου σε προσχολικές και σχολικές δομές του δήμου, καθώς και τα προσόντα, που θα πρέπει να έχει!

Με το σύνθημα «Θέλουμε να σε γνωρίσουμε» ο γερμανικός δήμος Στουττγάρδης, πρωτεύουσας του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρττεμβέργης, έχει ξεκινήσει καμπάνια στην ελληνική γλώσσα, με στόχο να προσελκύσει Έλληνες μετανάστες για πρόσληψη και εργασία, κυρίως στο κομμάτι της προσχολικής
αγωγής. Συγκεκριμένα, σε ελληνόγλωσσο φυλλάδιο, που διανέμεται από τον δήμο Στουττγάρδης στα γραφεία της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας, σε σημεία, όπου συχνάζουν Έλληνες και στο διαδίκτυο
αναφέρονται τα εξής: «Αναζητούμε παιδαγωγούς για σταθερή απασχόληση για την φροντίδα παιδιών, ηλικίας από 8 εβδομάδων έως 14 ετών, εκ μέρους των περίπου 200 ολοήμερων παιδικών σταθμών και ολοήμερων σχολείων».
Ο δήμος Στουττγάρδης αποτελεί σήμερα τον τέταρτο μεγαλύτερο εργοδότη στο κρατίδιο της Βάδης-
Βυρτεμβέργης, με τους δημοτικούς υπαλλήλους και εργαζόμενους να φθάνουν τους 19.000!
Στο φυλλάδιο αναφέρονται συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του υποψήφιου Έλληνα εργαζομένου σε προσχολικές και σχολικές δομές του δήμου, καθώς και τα προσόντα, που θα πρέπει να έχει, στα οποία περιλαμβάνονται πτυχίο, προϋπηρεσία και γνώση
γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας.
Από τον γερμανικό αυτόν δήμο προσφέρονται –μεταξύ άλλων- «ελκυστικές οικονομικές αποδοχές» (άνω των προβλεπομένων από συλλογικές συμβάσεις), σύμβαση αορίστου χρόνου, εξασφάλιση οικονομικής στέγης κ.α.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται μέσω διαδικτύου και γίνονται
αποδεκτές έως τις 31/12/2017 και θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό (στα γερμανικά), συνοδευτική επιστολή και αντίγραφο του πτυχίου.

Ο αριθμός των Ελλήνων, που ζουν στην Γερμανία,  αυξήθηκε στην περίοδο της κρίσης κατά 25%, φθάνοντας από 278.063, που ήταν το 2009, στους 348.475 το 2016!

Όπως είναι γνωστό, και σύμφωνα με έρευνες, η Γερμανία  αποτελεί βασικό προορισμό πολλών Ελλήνων νέων, κυριως πτυχιούχων, που επλήγησαν από την κρίση στην χώρα μας και παραμένουν άνεργοι. Οι ερευνητές σημειώνουν, πως η σύγχρονη ελληνική μετανάστευση προς την Γερμανία έχει εντελώς διαφορετικά
χαρακτηριστικά, από εκείνα της δεκαετίας του ‘50, του ‘60 και του ‘70, επειδή τότε μετακινούνταν εργάτες, ενώ τώρα μετακινούνται άνθρωποι από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα και στην πλειοψηφία τους με πανεπιστημιακά πτυχία.
Σύμφωνα με το Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών της Γερμανίας ο αριθμός των Ελλήνων, που ζουν στην χώρα αυτή  αυξήθηκε στην περίοδο της κρίσης κατά 25%, φθάνοντας από 278.063, που ήταν το 2009, στους 348.475 το 2016, ενώ στοιχεία για το μορφωτικό τους επίπεδο είναι μόνον μερικώς γνωστά.
Πάντως, μεγάλη ζήτηση υπάρχει στην Γερμανία για τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, κάτι που βρίσκει ανταποκριση από τους Έλληνες, καθώς,  σύμφωνα με την Ένωση των Ιατρικών Συλλόγων Γερμανίας, ο αριθμός
των Ελλήνων ιατρών στην Γερμανία, αυξήθηκε από 1863, που ήταν το 2009, στους 3118 το 2016, σημειώνοντας δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 60%. Όσον αφορά τις  ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ο
αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών, που εργάζονται σε γερμανικά ιδρύματα αυξήθηκε από 147, που ησαν το 2000, στους 584 το 2014.