Γράφει ο Χαράλαμπος Χάχαλης*, Δικηγόρος LL.M.

Συχνές είναι οι ερωτήσεις ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους τρόπους κτήσης του λεγόμενου «πιστοποιητικού μόνιμου κατοίκου εξωτερικού», με το οποίο πιστοποιείται η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική διότι, αφενός επιτρέπει στον κάτοχο της να υπαχθεί στις διατάξεις περί μειωμένης στρατιωτικής θητείας της ελληνικής στρατολογικής νομοθεσίας, αφετέρου είναι ο βασικός τρόπος να διαγραφεί το –περιβόητο πλέον- πρόστιμο της ανυποταξίας ύψους 6.000 ΕΥΡΩ που επιβάλλεται σε όσους δεν παρουσιάζονται νομότυπα να υπηρετήσουν στην στρατιωτική τους θητεία στην Ελλάδα.hachalis

Για τον λόγο αυτό παρατίθενται κάτωθι οι τρόποι κτήσης της ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού και δη των συγκεκριμένων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από τα ελληνικά Προξενεία[1].

Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού βάσει την ελληνική στρατολογική νομοθεσία θεωρούνται όσοι:
1) Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα (11)  τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
2) Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία  ή περισσότερες χώρες.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

  1. A) ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

1)    Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο).

2) Αναλυτικά Πιστοποιητικά Σπουδών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας και για κάθε εκπαιδευτικό έτος. Εάν ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να είναι μαθητής ή σπουδαστής απαιτείται σχετική βεβαίωση

3) Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (LVA/BFA Versicherungsverlauf από Rentenversicherung) των  γονέων του ενδιαφερομένου ή του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ενδιαφέρουν όλα τα έτη μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου. Εάν στο μεσοδιάστημα οι γονείς ήταν άνεργοι απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Arbeitsamt ή το Jobcenter. Εάν οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα χρόνια μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου.

4)    Rückwirkende Meldebescheinigung από το Melderegister από το Bezirksamt τόσο για τον ενδιαφερόμενο όσο και για τους γονείς.

5)    Ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερομένου και των γονέων.

6)    Οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ. σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμ,. 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.

Β) ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο

2)  Rückwirkende Meldebescheinigung από το Melderegister από το Bezirksamt.

3) Ταυτότητα ή διαβατήριο

4) Εφ’ όσον εργαζόταν ένα μέρος της περιόδου ή καθ’ όλη την περίοδο βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (LVA/BFA Versicherungsverlauf από Rentenversicherung). Εάν ήταν για κάποιο διάστημα άνεργος απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Arbeitsamt ή το Jobcenter. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας.

5) Πτυχίο πανεπιστημίου, καθώς και αναλυτική βεβαίωση σπουδών, όπου φαίνονται οι εξετάσεις που έχει δώσει

6) Οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ. σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμ,. 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.

Γ) ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

1)  Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο.

2) Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (LVA/BFA Versicherungsverlauf από Rentenversicherung) Εάν στο μεσοδιάστημα ο ενδιαφερόμενος  ήταν άνεργος απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Arbeitsamt ή το Jobcenter. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα χρόνια.

3)   Rückwirkende Meldebescheinigung από το Melderegister από το Bezirksamt

4) Ταυτότητα ή διαβατήριο

Δ) ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΕΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ  Η ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Η ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Όλα τα δικαιολογητικά της πρώτης περίπτωσης και επιπλέον αναλυτικά Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Σπουδών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
[1] Στο παρόν άρθρο παρατίθενται τα δικαιολογητικά κτήσης του πιστοποιητικού μόνιμου κατοίκου εξωτερικού της Γερμανίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα σχετικά ελληνικά Προξενεία της Γερμανίας (Εν προκειμένω όπως αυτά λήφθηκαν υπόψη από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, βλ. http://www.mfa.gr/germany/).

 

*Χαράλαμπος Χάχαλης
Δικηγόρος LL.M.
Oρέστου 36, 54642 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 6934613108
Email: hachalis@gmail.com
Fax: 2310233821

Haralampos Hachalis,
Rechtsanwalt LL.M. (Erlangen-Nürnberg)
Orestou 36 str. GR 54642 Thessaloniki
Mobile: +30 6934613108
Email hachalis@gmail.com
Fax: +30 2310233821

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ